Màsters oficials La UAB ofereix programes de postgrau d'alt nivell
Llistat de màsters erasmus mundus i màsters en anglès on s'indica el tipus de màster, les places i la modalitat
Nom Tipus Places Modalitat
Anàlisi Econòmica / Economic Analysis Màster Oficial UAB 25 places Presencial
Anàlisi Econòmica Especialitzada / Specialized Economic Analysis Interuniversitari
Bioinformàtica / Bioinformatics Màster Oficial UAB 26 places Presencial
Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology Interuniversitari 25 places Presencial
Ciència Política / Political Science Màster Oficial UAB 25 places Presencial
Ciència de Dades / Data Science Interuniversitari
Ciència de Dades Biomèdiques / Biomedical Data Science Interuniversitari
Ciència i Tecnologia Quàntiques Interuniversitari
Desenvolupament Internacional / International Development Interuniversitari
Double Master's Degree in English and American Studies Interuniversitari
Economia Laboral / Labour Economics Interuniversitari
Economia i Administració d'Empreses / Economics and Business Administration Màster Oficial UAB 40 places Presencial.
Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering Màster Oficial UAB 40 places Presencial
Erasmus Mundus Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica / European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics Erasmus Mundus
Erasmus Mundus Literatura infantil, mitjans de comunicació i cultura / Children’s Literature, Media and Culture Erasmus Mundus
Erasmus Mundus en Educació internacional en Vacunes / Erasmus Mundus in Leading International Vaccinology Education Erasmus Mundus 25 places
Erasmus Mundus en Fotònica / Erasmus Mundus Master in Photonics Erasmus Mundus
Erasmus Mundus en Malalties Infeccioses i Una Sola Salut / Erasmus Mundus in Science in Infectious Diseases and One Health Erasmus Mundus
Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / Erasmus Mundus in Education Policies for Global Development - GLOBED Erasmus Mundus 27 places Presencial
Erasmus Mundus en Sanitat Aqüícola / Erasmus Mundus Master of Science in Health Management in Aquaculture Erasmus Mundus
Erasmus Mundus in German and French Philosophy: Contemporary Issues (PhiAFEC) Erasmus Mundus
Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies Màster Oficial UAB 25 places Presencial.
Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia / Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology Interuniversitari En línia
Fotònica / Photonics Interuniversitari
Física d'Altes Energies, Astrofísica i Cosmología / High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology Màster Oficial UAB 25 places Presencial
Genètica Avançada / Advanced Genetics Màster Oficial UAB 25 places Presencial
Gestió Esportiva / Sport Management Màster Oficial UAB 75 places. (CASTELLÀ: 29 places en modalitat presencial i 20 places en modalitat on-line. ANGLÈS: 26 places en modalitat on-line)
Gestió, Organització i Economia de l'Empresa / Management, Organization and Business Economics Interuniversitari 30 places Presencial.
International Law, Global Security, Peace and Development Erasmus Mundus
Internet dels objectes per a la salut digital / Internet of Things for e-Health Màster Oficial UAB 40 places Presencial
Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management Interuniversitari 30 places Presencial
MUNDUS MAPP - Erasmus Mundus Polítiques Públiques / Public Policy Erasmus Mundus Presencial.
Matemàtiques Interdisciplinàries / Interdisciplinary Mathematics Erasmus Mundus
Medicina Transfusional i Teràpies Cel.lulars Avançades / Transfusion Medicine and Advanced Cell Therapies Màster Oficial UAB 30 places en Anglès i 30 places en Espanyol En línia
Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars / Master's degree in Transfusion Medicine and Cellular and Tissue Therapies Interuniversitari 50 places

En línia

Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering Màster Oficial UAB 30 places Presencial
Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology Màster Oficial UAB 30 places Presencial
Paleobiologia i Registre Fòssil / Paleobiology and Fossil Record Interuniversitari 25 places
QEM - Erasmus Mundus en Models i Mètodes d'Economia Quantitativa / Models and Methods of Quantitative Economics Erasmus Mundus 56 places
Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research Màster Oficial UAB 45 places Presencial. Docència a l'aula i al laboratori
Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business Màster Oficial UAB 30 places Presencial
Recerca Avançada en Ciència Política / Advanced Research in Political Science Màster Oficial UAB 20 places

Presencial

Recerca en Estudis Internacionals/Research Master in International Studies Interuniversitari
Seguretat Internacional Interuniversitari
Visió per Computador / Computer Vision Interuniversitari 30 places Semipresencial
Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH) Màster Oficial UAB 25 places Presencial