Seguretat i Prevenció a la Corporació UAB

Historial de simulacres d'emergència

Historial de simulacres d'emergència

La realització de simulacres i exercicis posen a prova tot el planificat i suposen un exercici pràctic per a tot el personal.

Com a mínim s'ha d'efectuar un simulacre anual, tal i com estableix la normativa Decret 30/2015.

A l'hora de portar a terme un simulacre, es planifica:

•  L'objectiu
•  La tipologia d'emergència
•  Si hi ha afectació als usuaris
•  Si hi ha activació d'alarmes acústiques
•  Si hi ha prou coneixement del simulacre per part dels equips d'emergència
•  Si hi ha control de simulacres (per part d'observadors)

Un cop executat, caldrà realitzar-ne una avaluació i, en base a les conclusions, incorporar modificacions al Pla d'Autoprotecció.

Periodicitat: anual, i cada any incorporant noves variables a avaluar (horari reduït, horari laboral, etc).

A continuació es recullen les últimes accions en prevenció de riscos laborals i capacitació del personal en casos d'emergència a l'Edifici Blanc, situat al Campus UAB.

20 de maig de 2022: es va simular una evacuació per incendi a la primera planta de l’Edifici Blanc. Un exercici anual que té per objectiu que tant les persones que es troben a l'interior de l'edifici com els membres dels equips i efectius implicats seguissin les consignes d'actuació pertinents durant el conat d’emergència.
 

  • 7 de març de 2019: simulacre d'emergència a l'Edifici Blanc realitzat a la tarda, per a la participació dels equips d'evacuació en horari de tardes. En total s'han evacuat unes 300 persones. (Consulta el guió).
  • 2 de març de 2018: simulacre d'emergència a l'Edifici Blanc, per a la capacitació del nou personal, a causa dels canvis en alguns llocs de treball i les recents remodelacions de les instal·lacions. També es va comprovar l'eficiència del Pla d’Autoprotecció de les instal·lacions, homologat durant el 2017. En total es van evacuar unes 250 persones. (Consulta el guió)

  • 3 de novembre de 2016: simulacre d'emergència amb la simulació de presència de fum a la primera planta, amb evacuació de tot l'Edifici Blanc. Exercici amb l'objectiu de realitzar un simulacre per la tarda, i capacitar a tot l'alumnat, professorat, personal i membres dels equips d'emergència d'aquella franja. (Consulta el guió)

  • 30 de novembre de 2015: simulacre d'emergència amb evacuació de totes les persones presents a l'edifici, degut a un foc simulat a les màquines vending de la tercera planta. Amb la recent renovació d'espais i canvi en els llocs de treball, i la incorporació de nou personal, es realitza el simulacre per capacitar als usuaris i membres d'equips d'emergència. (Consulta el guió).

  • 2 d'octubre de 2013: simulacre d'emergència per una amenaça de bomba, davant la presència d'un paquet sospitós a la tercera planta, amb l'evacuació i actuació per part dels equips d'emergència. (Consulta el guió).

  • 5 d'octubre de 2012: simulacre d'emergència per incendi al Despatx de Serveis Informàtics amb evacuació de tot l'edifici. Exercici per capacitar al personal i usuaris en les tasques a desenvolupar en cas d'emergència. (Consulta el guió)

  • 19 de maig de 2009: simulacre d'emergència amb evacuació total de l'edifici per amenaça de bomba, amb l'objectiu de capacitar al personal, membres d'equips d'emergència i usuaris del centre. (Consulta el guió).

  • 12 de desembre de 2005: simulacre d'emergència amb una evacuació per incendi incontrolable, i un ferit lleu. Exercici per a la capacitació del personal i els equips d'actuació en cas d'emergència. (Consulta el guió)