Seguretat i Prevenció a la Corporació UAB

Comunicació d'emergències

Comunicació d'emergències

Centre de Control 5000 | 5007
Cap d'Emergència 5002 | 6120 | 676 93 56 66
Cap d'Intervenció 5003 | 6104 | 639 38 76 73
Emergències 112
Seguretat UAB 93 581 25 25
seguretat@uab.cat
Cap de Seguretat UAB (Manel Fernández de Bobadilla) 93 581 41 60
manel.fbobadilla@uab.cat
Cap de Seguretat HSP (Magdalena del Río) 93 556 58 55
mdelrio@santpau.cat
Cap de Prevenció HSP (Rafael Padrós) 619 27 38 64
rpadros@santpau.cat

En cas d'emergència, les afectacions a l'edifici s'han de comunicar al telèfon d'emergències 112, al Centre Receptor d'Alarmes del municipi (Policia Local 092).

Durant la comunicació, caldrà:

  • IDENTIFICAR-SE clarament (nom de la instal·lació i ubicació)
  • INFORMAR del tipus d'emergència al centre i on s'està produïnt, així com si hi ha afectats o no.
  • QUANTS ocupants hi ha a l'edifici.
  • Qualsevol altra informació que es consideri rellevant.

En cas de rebre instruccions per part dels serveis d'emergència exterior en relació a l'activació d'un pla superior, de l'ordre d'evacuació, o confinament, caldrà fer-les arribar al Cap d'Emergència.

En aquests casos s'han de tenir en compte, a més, els mitjans socials de comunicació públics:

Catalunya Ràdio
Catalunya Informació