Seguretat i Prevenció a la Corporació UAB

Evacuació del centre

Recomanacions

 • L'ordre d'evacuació únicament la pot donar el Cap d'Emergència.
 • L'Equip d'Alarma i Evacuació dirigeix l'evacuació i, per tant, heu d'atendre sempre les indicacions d'aquest personal, que us dirigirà al Punt de Trobada Exterior.
 • Evacueu l'edifici de dalt a baix, és a dir, començant per les plantes més altes i, a continuació, les més properes al carrer.
 • En sentir el senyal acústic, deixeu immediatament el que esteu fent i procediu a evacuar directament. És molt important NO trucar al Centre de Control per rebre la confirmació, ja que, durant l’emergència ha de tenir lliure les línies per la coordinació de la mateixa.
 • No us entretingueu.
 • No retrocediu per anar a buscar objectes personals o per cap altre motiu.
 • Respecteu i seguiu la senyalització d'emergència.
 • No utilitzeu els ascensors.
 • Mantingueu la calma, no correu i no intenteu sortir abans dels que van davant vostre.
 • No obstaculitzeu cap de les sortides de l'edifici.
 • Un cop fora de l'edifici, no torneu a entrar-hi mentre duri l'estat d'emergència i quedeu-vos en el lloc de concentració fins que el personal d'emergència us doni instruccions.
 • No obstaculitzeu els accessos externs, per tal que puguin actuar els cossos operatius externs.


Punt de Trobada exterior

Hi ha 2 punts de trobada habilitats en funció del tipus d’emergència:

 1. En cas d’emergència d’incendi: Punt de trobada ubicat al carrer entre l’hotel i la residència universitària.
 2. En cas d’amenaça de bomba: Punt de trobada ubicat davant dels edificis H i G de Vila Universitària.

Mapa dels Punts d'Encontre Exteriors a l'Edifici Blanc

Principals vies d'evacuació
El centre disposa de nombroses sortides:

EB001 i EB002: portes situades al vestíbul de l'edifici. La porta EB002 és la porta principal d'entrada i sortida de l'edifici. La porta EB001 està habitualment tancada i s'obre de manera automàtica en cas d'activació de la sirena d'evacuació. Per aquestes portes sortirien part dels ocupants de la planta primera, segona i tercera, així com part dels ocupants de planta baixa.

EB209 i EB308: aquestes portes, situades a la planta segona i tercera, desemboquen a l'escala d'emergència vers el carrer. Indicada per a part dels ocupants de les plantes esmentades. 

EB028: per aquesta sortida, mitjançant l'escala, s'evacuaria part del personal situat a la part final de la planta primera.

E224 i E328: el personal de la part final de les plantes segona i tercera també poden accedir per aquestes sortides a l'edifici adjacent.

EB003: sortida de recepció de Vila, directa a carrer. Indicada per part dels ocupants de la planta baixa. És per això que es considera que l'edifici acompleix amb les condicions d'evacuació, tant en nombre de sortides i capacitat d'evacuació, com de recorregut. No es detecta cap recorregut fins a una sortida que sobrepassi els 50 metres ni cap recorregut, fins a un punt on hi hagi, com a mínim, dos recorreguts alternatius superior a 25 metres.

EB126: si bé no és una sortida directa a carrer, cal mencionar la sortida d’emergència existent a la primera planta, a l'Administració, vers l’escala de l’edifici docent. Utilitzada com a via d’evacuació alternativa de la planta primera, als sectors 3 i 4.