Seguretat i Prevenció a la Corporació UAB

Revisió mèdica

Una doctora pren la pressió arterial a una persona amb un aparell

La Corporació UAB, en compliment de l’establert a l’article 22 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, garanteix als treballadors i treballadores al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de salut, segons el protocol mèdic elaborat en funció de les avaluacions de riscos realitzades a cada centre de treball pel Servei de Prevenció Aliè.

Des de la Direcció Jurídica i de RH de la FUAB s’ofereix una revisió mèdica inicial en el moment de contractació i una revisió mèdica anual per als treballadors i treballadores en plantilla. Les porta a terme el departament de Vigilància de la Salut del Servei de Prevenció Aliè, respectant sempre el dret a la intimitat i a la dignitat personal dels treballadors i treballadores, així com garantint la confidencialitat de tota la informació relacionada amb el seu estat de salut.
 
A la finalització del reconeixement mèdic cada treballador i treballadora rep el seu informe de salut directament del Servei de Prevenció Aliè.

A continuació trobareu els documents que haureu de lliurar al metge el dia del reconeixement mèdic: un model per a les persones que ja s’han fet anteriorment la revisió mèdica i un altre per a les que se la fan per primera vegada.
  • Consentiment per a l'examen de salut (CAT/CAST)
  • Consentiment per a l'examen de salut - 1a vegada (CAT/CAST)

Consulteu en el document següent les instruccions per obtenir el vostre informe.