Seguretat i Prevenció a la Corporació UAB

Pla d'evacuació de Vila Universitària

Actuació en cas d'emergència

Cal fer el següent:

- PROTEGIR el lloc i les persones.
- AVISAR a Seguretat de Vila: 93 581 73 13 – 93 581 70 15 - 663 09 04 25
- Intenteu facilitar la màxima informació possible.
 
  • Nombre d’accidentats
  • Estat físic
  • Lloc exacte
  • Telèfon de contacte
     
- SOCÓRRER l’accidentat.
- Utilitzeu els guants de protecció d’un sol ús, si és que en disposeu.
- No el mogueu, excepte que això sigui imprescindible per la vida de l’accidentat (aturada cardiorespiratòria i hemorràgies)
- Si l’heu de mobilitzar, feu-ho com si fos un bloc rígid des del cap fins als malucs.
- Recordeu que a les oficines de Vila Universitària hi ha un aparell DEA (desfibril·lador extern automàtic)
 
Telèfons útils d’urgència:
 
- Urgències sanitàries, emergències, incendis, salvament i seguretat ciutadana 112
- Institut Nacional de Toxicologia 91 562 04 20
- Seguretat de Vila Universitària 93 581 73 13 – 93 581 70 15 - 663090425
- Servei de Seguretat del campus 93 581 25 25

Plans d’autoprotecció
 
De forma periòdica es fan simulacres d’emergència i us preguem que, quan se’n facin, hi col·laboreu plenament.

En rebre aquesta instrucció, col·laboreu activament no sortint de l’edifici fins a una nova ordre.

En cas d’emergència, el principal perill és no respectar l’ordre. Per tant:
 
- Mantingueu la calma.
- No correu.
- No us separeu del vostre grup.
- No jugueu ni feu bromes.
- No intenteu sortir abans dels que van davant vostre.
- No obstaculitzeu els accessos externs, per tal que puguin actuar els cossos operatius.
- Excepte que se us demani explícitament, no intenteu solucionar l’emergència per vosaltres mateixos, hi ha personal entrenat per a això.
- Un cop fora de l’edifici, espereu les instruccions del personal d’emergència.

En cas de dubte:
 
- Dirigiu-vos al personal d’emergència que anirà identificat amb una armilla de color groc.
- Seguiu les seves instruccions.

En escoltar el senyal acústic continu de l’alarma general:

- Deixeu immediatament el que esteu fent.
- No us entretingueu.
- No agafeu carpetes, bosses de viatge o d’esport, maletes, maletins o altres complements voluminosos que puguin obstaculitzar la sortida, la vostra i la dels altres.
- Atengueu sempre les indicacions del personal encarregat de portar-vos fins a un espai segur.
- Respecteu i seguiu la senyalització d’emergència.
- No utilitzeu els ascensors.
- Un cop fora de l’edifici no us quedeu a les portes ni torneu a entrar, dirigiu-vos al punt de reagrupament.
- Col·laboreu amb els equips d’emergència, interns i externs, quan així se us demani.