Seguretat i Prevenció a la Corporació UAB

Consignes d'actuació del personal

Consignes d'actuació del personal

Es poden donar diferents nivells d'alarma:

  1. Conat d'incendi: és una situació que es pot controlar fàcilment i, generalment, no és necessari evacuar.
  2. Emergència parcial: foc perillós o succés no controlat que afecta una depedència o zona de treball. El Cap d'Intervenció (CI), l'Equip d'Alarma i Evacuació, i l'Equip de Primera Intervenció (EI) ordenen l'evacuació de la zona afectada.
  3. Emergència general: foc o succés que afecta gran part o totes les dependències o zones de treball de l'Edifici Blanc. El CI, l'Equip d'Alarma i Evacuació i l'EI ordenen l'evacuació de les zones afectades.

Els nivells d'alarma de grau general o parcial s'ha d'informar a tot el personal per mitjà de megafonia o alarma.

En qualsevol dels nivells d'alarma, la persona que descobreixi el succés haurà d'informar el Centre de Control (Recepció de Vila) o avisar als Caps d'Emergències o d'Intervenció.

Forma de donar l'alarma:

  1. Feu servir el telèfon més pròxim.
  2. Marqueu el telèfon del Centre de Control (Recepció de Vila), al telèfon 93 581 70 04, o extensió interna 7004.
  3. Identifiqueu-vos, detalleu el lloc i les característiques del succés i assegureu-vos que s'ha comprès el missatge.
  4. A partir d'aquest moment, el Centre de Control s'encarregarà d'alertar a qui correspongui.
L'Equip d'Intervenció, davant de qualsevol comunicació per part d'un usuari, treballador o del Centre de Control, Alarma i Comunicacions (CAC) o recepció, ha de presentar-se a l'espai afectat. En totes les accions ha de primar el manteniment de la integritat i la seguretat de l'equip. 

Consulta els membres de l'Equip d'Emergència i els telèfons de contacte
Descarrega't els documents amb les cosignes d'actuació del personal i els Equips d'Emergència