Seguretat i Prevenció a la Corporació UAB

Consignes d'actuació del personal

Es poden donar diferents nivells d'alarma:

  1. Conat d'incendi: és una situació que es pot controlar fàcilment i, generalment, no és necessari evacuar.
  2. Emergència parcial: foc perillós o succés no controlat que afecta una depedència o zona de treball. El Cap d'Intervenció (CI), l'Equip d'Alarma i Evacuació, i l'Equip de Primera Intervenció (EI) ordenen l'evacuació de la zona afectada.
  3. Emergència general: foc o succés que afecta gran part o totes les dependències o zones de treball de Casa Convalescència. El CI, l'Equip d'Alarma i Evacuació i l'EI ordenen l'evacuació de les zones afectades.

Qualsevol nivell d'alarma al descobrir un succés s'ha d'informar al Centre de Control (Recepció) o avisar als Caps d'Emergència o d'Intervenció.

S'ha de donar l'alarma en els casos d'emergència general o parcial, i comunicar-ho amb megafonia o alarma al personal. Com fer-ho:

  1. Feu servir el telèfon més pròxim
  2. Marqueu el telèfon del Centre de Control (Recepció), telèfons 93 433 50 00 i 93 433 50 07, extensions internes 5000 i 5007.
  3. Identifiqueu-vos, detalleu el lloc i les característiques del succés i assegureu-vos que s'ha comprès el missatge.
  4. A partir d'aquest moment, el Centre de Control s'encarregarà d'alertar a qui correspongui.

Consulta els membres de l'Equip d'Emergència i els telèfons de contacte

Descarrega't els documents amb les consignes d'actuació del personal i l'Equip d'Emergència