Seguretat i Prevenció a la Corporació UAB

Comunicació de risc o proposta de millora

Il·lustració de vinyetes de còmic i caps de persones simulant expressar-se

Formulari per la comunicació d'un risc o d'una proposta de millora en l'àmbit de la seguretat i la salut de les persones

L'objectiu del formulari és que els usuaris i el personal dels diferents edificis de la Corporació UAB tinguin la possibilitat d'informar de forma ràpida i eficient de qualsevol situació de risc que detectin, i pugui així ser resolta pel departament corresponent.

El formulari online consta de diversos camps per omplir.

Per indicar en quin edifici s'ha detectat un possible risc de seguretat i salut, hi ha un camp desplegable amb les opcions Edifici Blanc, Casa Convalescència, Hospital Clínic Veterinari, Plaça Cívica, Plaça Cívica (Àgora), Vila 1, Vila 2 i Torre Vila Puig.

El camp per a la descripció del risc detectat és lliure, i és important que el text inclogui com més detalls millor. Alguns exemples pràctics són: 

  • "la senyalització de l’extintor de la primera planta de l’Edifici Blanc al costat dels serveis està despenjada"
  • "hi ha un rajola aixecada al Carrer de la Vila al costat del CAU, i que pot generar una caiguda"

El formulari contempla la possibilitat d'informar d'un risc de forma anònima, ja que el camp de l’adreça de correu electrònic és opcional.

L'eina també vol ser útil per facilitar que tant els usuaris dels edificis de la Corporació com les persones treballadores puguin comunicar propostes de millora en l’àmbit de la seguretat i la salut de les persones, i així poder valorar-les.

Totes aquestes comunicacions es gestionaran des de Prevenció de Riscos de la Direcció Jurídica i de Recursos Humans i, si escau, es derivaran al departament al què correspongui la seva execució.

                                                    Accés al formulari