Seguretat i Prevenció a la Corporació UAB

Pràctiques, procediments i processos

En el següent diagrama es presenten els processos i procediments dels quals disposen les institucions de la Corporació UAB i mantenen al dia per a la gestió de l'activitat preventiva, així com els responsables interns de la implantació d'aquests.