Seguretat i Prevenció a la Corporació UAB

Fitxa tècnica

Hospital Clínic Veterinari Google Maps

Superfície per planta (Planta Baixa): 1856 m2
Superfície per planta (Planta Baixa: Unitat Equina): 620 m2
Superfície per planta (Planta -1): 497 m2
Total superfície construida: 2973 m2

Activitat i dependències

L'edifici està adreçat a l'activitat de l'Hospital Clínic Veterinari i es composa de planta baixa i planta sota rasant. Les dependències a la Planta Baixa consten de: recepció, despatxos, consultes, quiròfans, vestidors i magatzems, i la unitat equina. Pel que fa a la Planta -1, s'hi troben els quiròfans i una zona de serveis. 

A efectes d'evacuació, i tenint en compte les activitats a cada planta, l'edifici es distribueix en les següents zones: la Planta Baixa i la Unitat Equina (Zona 1), i la Planta -1 (Zona 3).

Classificació i descripció dels usuaris

A l'edifici hi ha 4 tipus d'usuaris diferenciats: personal administratiu, personal veterinari, alumnes i clients. Es pot donar el cas que alguns dels ocupants de l'edifici siguin depenents en mobilitat. 

Entorn urbà

L'Hospital Clínic Veterinari està situat dins del Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Està comunicat amb l'edifici de la Facultat de Veterinària per la planta baixa, mitjançant un passadís interior, encara que les portes que separen els dos edificis disposen d'una resistència al foc EI-60. No hi ha més edificis contigus, encara que molt a prop es troben altres edificis del campus universitari.

Accesos

L'accés al Campus es fa a través de les autopistes AP7 i C58. A l’edifici s’hi arriba a través de la carretera de Bellaterra a l’Autònoma, per on poden circular els vehicles pesants dels serveis públics. Hi ha la possibilitat d’estacionament de vehicles pesants en qualsevol dels carrers contigus, a menys de 10 metres de qualsevol façana de l’edifici, i a menys de 30 metres del seu accés principal.