La Fundació UAB

Represa d'activitats formatives i actuacions presencials en Prevenció de Riscos Laborals

Durant diverses activitats de prevenció de riscos

La plena recuperació de la presencialitat ha propiciat la reinstauració de totes les activitats programades amb el servei de prevenció aliè en matèria de prevenció i riscos laborals. A més dels simulacres d’evacuació, s’han portat a terme formacions in situ al personal de la Corporació UAB de primers auxilis, o d’extinció d’incendis mitjançant realitat virtual.

25/05/2022

La Corporació UAB ha reprès activitats de Prevenció de Riscos Laborals programades amb el servei de prevenció aliè que no s’havien realitzat fins ara a causa de la pandèmia, com ara els simulacres o la formació al personal.

Entre abril i maig, s’han realitzat més d’una desena d’accions a les entitats de la Corporació, tant al Campus UAB, en espais com l’Edifici Blanc o la Torre Vila Puig, com a Casa Convalescència, a Barcelona.

Es van portar a terme simulacres teòrics en alguns departaments i seus d’entitats de la Corporació, a fi que les persones treballadores sàpiguen actuar en cas d’incendi.

El 20 de maig, al migdia, es va simular una evacuació per incendi a la primera planta de l’Edifici Blanc. Un exercici anual que té per objectiu que tant les persones que es troben a l'interior de l'edifici com els membres dels equips i efectius implicats seguissin les consignes d'actuació pertinents durant el conat d’emergència.

Com és habitual, es va comptar amb la participació d’estudiants del Grau en Prevenció i Seguretat Integral, que van actuar com a observadors i van col·laborar en l’avaluació final del simulacre.

Simulacre a l'Hospital Clínic Veterinari

Durant el simulacre d'emergència a les instal·lacions de l'Hospital Clínic Veterinari, al Campus UAB, el passat divendres 27 de maig.

Durant l'exercici d'ús d'extintor amb realitat virtual

Durant la formació d'ús d'extintors amb realitat virtual per al personal de la Corporació UAB, a l'Edifici Blanc.

Formació en prevenció de riscos laborals amb realitat virtual

Al maig, algunes persones treballadores de la Corporació UAB han fet entrenaments per a l’ús d’extintors amb realitat virtual. És la primera vegada que s’utilitza aquesta tecnologia, que permet una experiència formativa més immersiva i dinàmica.

L’ús de la realitat virtual augmenta l’assimilació de coneixements, i la conscienciació i sensibilització de les persones participants, ja que simulen l’entorn i l’exposició a situacions de riscs sense conseqüències per als treballadors ni les instal·lacions.

Al darrer mes també s’han portat a terme formacions a l’Edifici Blanc i a Casa Convalescència per algunes persones treballadores sobre coneixements bàsics de socorrisme i primers auxilis.

Formació primers auxilis personal FUAB

Exercicis de reanimació durant la formació al personal de la Corporació UAB de primers auxilis.