La Fundació UAB

Fitxa tècnica

Mapa accés Edifici Blanc

Superfície per planta (Planta 0): 512,19 m2
Superfície per planta (Planta 1): 1442,8 m2
Superfície per planta (Planta 2): 1075,8 m2
Superfície per planta (Planta 3): 1124,7 m2
Superfície per planta (Planta coberta): 62,7 m2
Total superfície construida: 4218,1 m2
Total alçada: 12 m aprox.

Activitat i dependències

Edifici en forma de L, amb planta baixa, tres pisos i coberta transitable. Tot l’espai interior a les plantes segona i tercera és un gran passadís en forma de L, amb les diverses dependències a banda i banda. Totes aquestes plantes comuniquen, via portes d’emergència, amb la instal·lació adjacent, l'Hotel Campus.

L’edifici disposa de forjat de construcció reticular bidireccional de formigó. Els acabats superiors disposen d’una capa de morter i acabat amb terratzo. Els pilars utilitzats són de formigó armat. Les parets mitgeres són de bloc de formigó, amb acabats enguixats per la part interior, i pintada per l’altra cara. La façana és de formigó prefabricat, sense acabament per la cara exterior i amb pladur per l'interior.

A la primera planta hi ha comunicació amb l’Hotel, així com amb les dependències administratives de la FUAB. A la planta baixa es troben les dependències administratives i tècniques de la FUAB. La comunicació entre les tres plantes de la part docent es realitza mitjançant una escala. La part administrativa es comunica també, a través d'una segona escala, amb la planta baixa i la primera. D'aquesta manera, les àrees de la instal·lació es podrien repartir en:

Planta 0: Recepció de Vila, Recepció seguretat, Sala de control seguretat, Sala de Racks, Despatxos, Manteniment, Sales de reunions, Gestió Acadèmica, Arxiu.
Planta 1: Cuina, Despatxos, Sala de Juntes, Sala de reunions, Aules, Arxiu i Aula de Demostració.
Planta 2: Aules, Aules informàtiques, Despatxos, Sala de reunions, Informàtica, Arxius.
Planta 3: Aules, Despatxos, Sala de Reunions, Arxiu, Sales de Reunions i Màquines dels ascensors.
Coberta: Màquines de climatització.

Classificació i descripció dels usuaris

Els ocupants de la instal·lació són personal laboral (administració, tècnic, docent i de serveis auxiliars), així com estudiants.

Entorn urbà: edificis més propers
 

Hotel  Residencial públic, adjacent
Vila Universitària 1 Residencial públic, a 100 metres aprox.
Vila Universitària 2 Residencial públic, a 50 metres aprox.
Cases SERT Residencial privat, a 140 metres aprox.
Zona forestal A 70 metres aprox.
Estació transformadora Instal·lació elèctrica a 70 metres aprox.
Torre Vila Puig Administratiu a 180 metres aprox.
Parc de Bombers A 1,3 quilòmetres aprox.


Accessos

La via principal d’accés a l’edifici és per l'Avinguda Can Domènech dins del Campus. Hi ha altres vies d’accés peatonal que comuniquen el Campus amb Bellaterra, mitjançant el Carrer del Pintor Vila-Puig. Una via d’accés secundària és la que comunica el conjunt residencial de les Cases Sert amb l’Edifici Blanc.

I des de Bellaterra es pot accedir al Campus a través del Carrer Can Miró. Totes aquestes entrades comuniquen directa o indirectament amb l’eix sud, carretera interna del Campus Universitari que arriba fins a l’Edifici Blanc.

Els accessos al Campus, on es troba la instal·lació, disposen de diverses entrades des de vies de comunicació rellevants. Destaquen les entrades directes al Campus des de l’autopista AP7 i la B30. Es disposa també d’una carretera que comunica el municipi de Sabadell amb el campus universitari. Des del municipi de Cerdanyola del Vallès a través del Carrer de Serragalliners, s’hi accedeix també.