La Fundació UAB

Manteniment de les instal·lacions

Aquests són els mitjans disponibles a la instal·lació:

MITJANS DE PROTECCIÓ PRESENT OBSERVACIONS
Sectorització Parcialment
Central d'incendis  
Detectors de fum  
Altres detectors No  
Extintors  
Evacuació/Extracció de fum No  
Equipaments per a la lluita contra sinistres No  
Extinció automàtica No  
Polsadors d'alarma  
Polsadors d'extinció No  
Senyalització d'emergència  
Sirenes  
Sistemes d'avís intern Telèfons
Lluminàries d'emergència  
Hidrants exteriors  

Equips de lluita contra incendis a l'edifici

B.I.E.S: 29
Centrals: 1
Detectors: 66
Polsadors: 26
Sirenes: 20
Mòduls: 14
Retenidors: 14
Extintors: 72

A la instal·lació, tots els elements de protecció contra incendis, extintors, polsadors manuals i BIE's es troben senyalitzats tal com estableix la normativa. Les vies d'evacuació, les sortides i les sortides d'emergència es troben senyalitzades.