La Fundació UAB

Manteniment de les instal·lacions

Aquests són els mitjans disponibles a la instal·lació:

MITJANS DE PROTECCIÓ PRESENT OBSERVACIONS
Sectorització Parcialment
Central d'incendis  
Detectors de fum  
Altres detectors No  
Extintors  
Evacuació/Extracció de fum No  
Equipaments per a la lluita contra sinistres No  
Extinció automàtica No  
Polsadors d'alarma  
Polsadors d'extinció No  
Senyalització d'emergència  
Sirenes  
Sistemes d'avís intern Telèfons
Lluminàries d'emergència  
Hidrants exteriors  

Equips de lluita contra incendis a l'edifici

B.I.E.S: 29
Centrals: 1
Detectors: 66
Polsadors: 26
Sirenes: 20
Mòduls: 14
Retenidors: 14
Extintors: 72

A la instal·lació, tots els elements de protecció contra incendis, extintors, polsadors manuals i BIE's es troben senyalitzats tal com estableix la normativa. Les vies d'evacuació, les sortides i les sortides d'emergència es troben senyalitzades.

Algunes portes tenen resistència al foc: tant les associades a electroimants i, per tant, al sistema de detecció i protecció contra incendis, com algunes que no tenen aquesta associació.

Existeix una central a la Sala de Control, situada al mateix edifici i que es comunica permanentment amb la central receptora d'alarmes de l'Hospital.

Aquesta central es troba controlada durant tot el temps que es troba operatiu l'edifici, amb la presència de personal de seguretat a la zona. Fora d'aquestes franges, es controla via comunicació amb la central receptora d'alarmes.

L'activació de les sirenes es pot realitzar manualment des de la pròpia central.

Es disposa de 66 detectors d'incendi.  • A les proximitats de l'edifici, a la part posterior, es troba un hidrant.
  • L'edifici no disposa de sistemes automàtics d'extinció.
  • Es disposa de 29 boques d'incendi equipades de 25 mm.
  • Es disposa de 72 extintors portàtils.
  • S'han instal·lat 25 polsadors d'alarma.

Consulta la distribució de BIE's i polsadors a l'edifici
 

La instal·lació disposa de senyal acústic d'alarma amb 20 sirenes repartides per tot l'edifici.

Planta Total unitats Analògic/convencional Tipus
Soterrani 3 identificadors Analògic Kilsen
Semisoterrani 2 identificadors Analògic Kilsen
Planta Baixa 5 identificadors Analògic Kilsen
Entresòl 1 identificador Analògic Kilsen
Planta primera 3 identificadors Analògic Kilsen
Planta segona 2 identificadors Analògic Kilsen
Planta tercera 2 identificadors Analògic Kilsen
Planta cinquena 2 identificadors Analògic Kilsen
Consulta el mapa de senyalització d'emergències i sistemes interns d'avís de Casa Convalescència