La Fundació UAB

Identificació de riscos

A continuació es presenten els riscos detectats a la instal·lació i que tenen origen en la pròpia activitat desenvolupada en el centre.

Riscos interns

  • Risc d'incendi: vistes les activitats desenvolupades a la instal·lació, no es considera que existeixi un risc rellevant d'incendi. Aquest risc, en tot cas, es troba relacionat especialment amb la presència de les fonts energètiques i els equipaments alimentats amb les fonts elèctriques. La càrrega de foc existent a la Biblioteca, donades les seves dimensions, no es considera rellevant. Existeix un restaurant que disposa d'un servei de cuina i, per tant, de flames obertes. A l'exterior de la instal·lació es troba una estació transformadora de la companyia ENHER. A l'edifici es disposa de detectors, no hi ha acumulacions inflamables, hi està prohibit fumar i hi ha control constant de la instal·lació de detecció contra incendi. Per això, es considera de manera general el risc com a tolerable.
  • Risc d'explosió: les calderes existents a la instal·lació s'alimenten mitjançant canonades amb gas. Això no treu la possibilitat remota d'algun problema a les canonades o a la sala de calderes. Si bé la probabilitat d'un succés d'aquest tipus és baixa, les conseqüències podrien ser molt greus.
  • Risc d'avís de bomba: risc intern antròpic d'implicació per a la protecció civil local, de valoració moderat.

Riscos externs

Els riscos que afecten a la instal·lació per la seva ubicació són:

  • Risc radiològic: la proximitat a un recinte hospitalari suposa la rodalia a instal·lacions radioactives. Segons el pla RADCAT, a l'entorn hi ha 4 instal·lacions:

Instal·lacions radioactives properes
Barcelona Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, FGS 0302 3 5 Mèdic Diagnòstic in vitro/in vivo     X 125 int
Barcelona Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, FGS 0626 2 4 Mèdic Radioteràpia   X     int+ext
Barcelona Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, FGS 0726 2 4 Mèdic Medicina nuclear     X 123,124,131 int
Barcelona Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, FGS 1434 2 4 Mèdic Diagnòstic in vitro/in vivo     X 125,131 int


  • Risc per sisme: en el municipi de Barcelona s'espera una intensitat màxima en un període de 500 anys de grau VII.
  • Risc d'accident aeri: la presència d'un heliport a la zona hospitalària, aproximadament a 410 m, fa necessari tenir present aquest risc.