La Fundació UAB

Fitxa tècnica

Accés Casa Convalescència

Soterrani: 1515,45 m2
Semisoterrani: 463,17 m2
Planta baixa: 2357,75 m2
Entresòl: 279,28 m2
Planta Primera: 2226,26 m2
Planta Segona: 454,92 m2
Planta Tercera: 1056,60 m2
Planta Quarta: 714,04 m2
Sota coberta: 455,86 m2
Total superfície: 9523,33

Activitat i dependències

Casa Convalescència és un edifici construït l'any 1930 amb funcions principalment relacionades amb la docència, així com la realització de congressos, seminaris, fòrums i similars. Amb aquestes funcions es combinen les relacionades amb la pròpia administració d'aquest tipus d'activitat.

Disposa de quatre plantes sobre rasant, un semisoterrani i soterrani. És en aquest on es troben la biblioteca i els despatxos. Al semisoterrani, més despatxos i la secció de manteniment. La planta baixa disposa d'activitats comercials, una botiga i un centre de restauració, a més d'aules, despatxos, la recepció, l'administració i el centre de control. A la planta primera, es troben l'Aula Magna i aules més petites; a la segona, aules; i a la tercera i quarta planta, hi ha més aules i despatxos.

Es tracta d'un edifici amb un cos central, amb entrada i sortida tant per la part anterior com posterior d'aquest. A partir d'aquesta part central es prolonga, a banda i banda, ala nord i ala sud. A la part final de cada ala s'amplia amb una estructura rectangular. Si bé totes les façanes donen al carrer, no totes es consideren accessibles.

La instal·lació es troba dins del recinte hospitalari de la Santa Creu i Sant Pau -recinte modernista-, si bé l'edifici és aïllat i no comparteix cap estructura amb cap dels centres hospitalaris.

Accessos

Les coordenades del centre, UTM (EDSO, fus 31T) X UTM, serien:

X Y
431223 4585013

Està situat en un entorn urbà, al districte de l'Eixample, i dóna als carrers Sant Antoni Maria Claret i Sant Quintí.

L'edifici disposa d'entrada principal independent al recinte hospitalari i modernista. Per accedir per la part posterior de l'edifici, així com per garantir l'accés de vehicles, cal dirigir-se a un dels accessos propis del recinte hospitalari pel carrer St. Antoni Maria Claret.

Els edificis adjacents més propers a la instal·lació són: residència privada (a 43 m), el Pavelló de Santa Victòria -on es troben l'Escola de Patologia del Llenguatge, Fundació Villavecchia i la Unitat Alzheimer-Down- (a 55 m), el Pavelló de Sant Antoni -aules de Formació i Facturació, Presidència i Gerència- (a 77 m), i el CIM Sant Pau (a 70 m).

Accessibilitat per ajuda externa

Peatonal: la via principal d'accés a l'edifici és pel carrer Sant Antoni Maria Claret. Per la part posterior de l'edifici, dins del recinte hospitalari, també s'hi pot accedir, per l'anomenat Jardí de l'Hospital.

Vehicles i ajudes externes: la situació del recinte en plena zona urbana facilita l'accés dels vehicles d'emergència. Les dues vies d'accés principal a l'edifici són els carrers de Sant Antoni Maria Claret i Sant Quintí. Existeix una entrada per vehicles a la part anterior de l'edifici, si bé aquesta habitualment es troba obstaculitzada amb elements dissuassoris i pilons per evitar l'entrada de vehicles no autoritzats.

També es poden utilitzar les vies d'accés pròpies al recinte hospitalari que en aquest cas faciliten l'accés dels vehicles a la façana posterior de la instal·lació. L'entrada en aquest cas seria pel carrer Sant Antoni Maria Claret, però també es pot utilitzar l'accés a aquest carrer pel carrer Independència.

El vial intern es troba controlat pel personal de Seguretat i existeix una barrera de control d'accés prèvia a l'entrada a l'edifici. L'amplada dels vials permet la circulació de vehicles de 3,5 m d'ample.

APROXIMACIÓ A L'EDIFICI DE BOMBERS
 
Amplada mínima lliure vial aproximació A l'edifici els vehicles es poden aproximar per vials d'amplada superior a 3,5 m.
Alçada mínima lliure vial aproximació No hi ha cap element que suposi una dificultat en alçada en les proximitats a l'edifici.
Resistència punxonament 20 Kn M2 En el moment de la redacció del PAU no es disposa de dades en relació a aquesta capacitat.

ACCÉS BOMBERS A L'ENTORN DE L'EDIFICI. Espais de maniobra
 
Amplada mínima lliure 5m Es compleixen a l'entorn de l'edifici amplades mínimes de 5 m tant a la part anterior com a la posterior.
Separació màxima vehicle a façana L'edifici té una separació inferior a 23 m.
Distància màxima de zona vehicles a accés edifici A l'edifici es pot accedir des dels espais de maniobra a una distància inferior a 30 metres.
Pendent màxima No hi ha cap pendent a salvar a destacar.
Resistència punxonament 100 Km sobre 20 cm a l'entorn edifici En el moment de la redacció del Pla d'Autoprotecció no es disposa de dades en relació a aquesta capacitat.

ACCESSIBILITAT PER LA FAÇANA
 
Nombre de façanes a l'edifici L'edifici disposa de quatre façanes destacables.
Forats a la façana Es disposen de finestres en les quatre façanes així com portes d'accés a tres de les façanes.