Seguretat i Prevenció a la Corporació UAB

Evacuació del centre

En cas d'evacuació

Pla d'Emergència de Casa Convalescència:

Punts de trobada exteriors: hi ha 2 punts de trobada en dies laborables durant la jornada habitual (de 9 a 18 hores):

  • Jardí de l'entrada principal (St. Antoni M. Claret/St. Quintí): persones que treballen o que es trobin en els soterranis i en la planta baixa. Reponsable: Sílvia Vásquez o els seus suplents.
  • Jardí de l'entrada per l'Hospital: persones que treballen o que es trobin en les plantes primera, segona, tercera i quarta, a més de les aules del passadís interior i de la zona d'estudiants de l'ala sud de la planta baixa. Responsable: Marta de los Ríos o els seus suplents.

CC Sortida
Els caps de setmana, festius, o els dies laborables (de 8 a 9h., i de 18 a 22 h.), tenim un únic punt de trobada: Jardí de l'entrada principal.
 

 

 

El centre disposa de nombroses sortides. A continuació s'anomenen les possibles vies d'evacuació per plantes:

Es disposa de dues sortides d'emergència a la banda nord i sud de la Biblioteca.

Sortida Sud: per aquesta zona surten tots els usuaris de la part sud.
Sortida Nord: per aquesta zona surten tots els usuaris de la part nord.
Sortida Centre: per aquesta zona surten els usuaris del cos central, banda sud i nord de la biblioteca, utilitzant la sortida principal d'accés habitual a la biblioteca. En aquest cas, la sortida a l'exterior serà mitjançant la utilització de l'escala de comunicació central.


Plànol de planta soterrani de Casa Convalescència

Tant a la zona nord com a la zona sud, no disposen estrictament de sortida directa. Cal utilitzar l'escala d'accés a la planta baixa per accedir a la sortida més propera. Aquestes zones són de molt baixa ocupació.

Escala Sud: surten mitjançant l'escala vers la planta baixa.
Escala Nord: surten mitjançant l'escala vers la planta baixa.

Sortida Òptica, zona sud: dona sortida als usuaris de la botiga.
Sortida Cafeteria, zona nord: dona sortida als usuaris de la cafeteria. Disposen, a més, d'una segona sortida per l'interior de la cafeteria.
Sortida Centre Sud anterior: sortida d'ús exclusiu d'emergència d'1,5m d'amplada. Dona sortida als alumnes de la zona.
Sortida principal: disposa de tres sortides, una d'utilització habitual i dues al costat d'ús exclusiu en cas d'emergència. La principal és de 1,6 m d'amplada i les laterals cadascuna de 0,85 cm. Dona sortida als usuaris de la zona central i als alumnes de la zona nord.

En aquesta planta es disposa de nombroses sortides.

Sortida principal Jardí-Hospital: hi ha tres sortides de 0,8 m d'amplada.
Sortides laterals: es disposen a dues bandes del passadís central que dóna sortida des de l'Aula Magna, de 0,75 cm d'amplada.
Sortida Ala Sud: d'ús exclusiu d'emergència de 0,9 m d'amplada.
Sortida Ala Nord: d'ús exclusiu d'emergència de 0,9 m d'amplada.
Sortida Central Lateral-Sud: en aquest espai surten els ocupants de l'ala nord i el cos central.

Aquesta planta no té sortida directa a l'exterior. S'utilitzen les escales per a l'accés a la primera planta per sortir de l'edifici utilitzant la sortida centre lateral sud i centre lateral nord.

No existeix sortida directa al carrer, i es considera com a sortida alternativa l'existent a la zona centre mitjançant la utilització de l'escala de comunicació.

Com a sortida principal es consideren les existents a la primera planta a les zones sud i nord.

Al no disposar de sortida directa, s'haurà d'utilitzar l'escala de comunicació vers la primera planta i utilitzar les portes existents en aquesta.

Tant l’Aula magna com la Biblioteca, per la seva ubicació i per una presència limitada de zones amb contacte amb l’exterior, poden considerar-se espais per al confinament amb mobilitat reduïda dels usuaris de la instal·lació. No obstant, s’aconsella adoptar, per a un confinament amb mobilitat, tot l’edifici com a zona de confinament: evitant l’obertura de portes i finestres, i tancant els sistemes d’aportament d’aire exterior, si fos necessari.

SoterraniPlanta primera