La Fundació UAB

Consignes d'actuació del personal

Els ocupants de la instal·lació serien els treballadors de la instal·lació, principalment personal administratiu i docent, així com els usuaris de la instal·lació, alumnes i públic de presència esporàdica i discontinua (assistents a congressos, fòrums i similars). La distribució per plantes seria la següent:

Quarta planta: 14 treballadors/es a l'ala sud, 6 treballadors/es a l'ala nord.
Tercera planta: 73 alumnes a l'ala sud, 75 alumnes a la zona centre lateral sud i 16 membres del personal a l'ala nord.
Segona planta: 62 alumnes a l'ala sud.
Primera planta: 77 persones a les aules de l'ala sud, 120 persones -professorat i estudiants- a la zona centre lateral sud, 150 a l'Aula Magna, 114 a la zona central i 70 a l'ala nord.
Planta baixa: A la zona central, 4 membres del personal; a la zona centre sud posterior, unes 134 persones; a la zona centre sud anterior, unes 95 persones; a la zona centre nord posterior, 133 persones; i a la zona centre nord anterior, un màxim de 40 persones.
Soterrani: en aquesta planta es troba la Biblioteca, amb una ocupació màxima de 162 persones, i 4 treballadors/es a la zona centre.

Horaris d'activitat

En relació als alumnes de mitjana, hi ha 300 alumnes de 9 a 13:30 hores, de dilluns a divendres -franja de màxima activitat acadèmica-. Aquesta ocupació baixa a 100 alumnes aproximadament de dilluns a divendres, de les 16 a les 17:30 hores. A partir de les 18 hores, una ocupació menor de 40 alumnes; i l'activitat es manté els dissabtes de 9 a 14 hores.

Quarta planta

 • Ala sud: de dilluns a dijous, de 9 a 18 hores, i els divendres de 9 a 15 hores.
 • Ala nord: de dilluns a divendres, de 9 a 20:30 hores, i divendres 3 persones al matí i 3 a la tarda. Del 15 de juny a juliol, l'horari d'activitat és de dilluns a dijous, de 9 a 19:30 hores, i divendres de 9 a 15 hores. A l'agost, les hores d'ocupació poden ser de 9 a 15 hores.
Tercera planta
 • Ala nord: De dilluns a dijous, de 8 a 18 hores, i els divendres de 8 a 15 hores.
 • De dilluns a divendres de 9 a 18 hores, i divendres de 9 a 15 hores.
Baixa
 • De dilluns a divendres de 8 a 22 hores, i dissabtes de 9 a 14 hores.
Soterrani
 • Zona centre: de dilluns a divendres de 8:30 a 20:30 hores.

Es poden donar diferents nivells d'alarma:
 1. Conat d'incendi: és una situació que es pot controlar fàcilment i, generalment, no és necessari evacuar.
 2. Emergència parcial: foc perillós o succés no controlat que afecta una depedència o zona de treball. El Cap d'Intervenció (CI), l'Equip d'Alarma i Evacuació, i l'Equip de Primera Intervenció (EI) ordenen l'evacuació de la zona afectada.
 3. Emergència general: foc o succés que afecta gran part o totes les dependències o zones de treball de Casa Convalescència. El CI, l'Equip d'Alarma i Evacuació i l'EI ordenen l'evacuació de les zones afectades.
Qualsevol nivell d'alarma al descobrir un succés s'ha d'informar al Centre de Control (Recepció) o avisar als Caps d'Emergència o d'Intervenció.

S'ha de donar l'alarma en els casos d'emergència general o parcial, i comunicar-ho amb megafonia o alarma al personal. Com fer-ho:
 1. Feu servir el telèfon més pròxim
 2. Marqueu el telèfon del Centre de Control (Recepció), telèfons 93 433 50 00 i 93 433 50 07, extensions internes 5000 i 5007.
 3. Identifiqueu-vos, detalleu el lloc i les característiques del succés i assegureu-vos que s'ha comprès el missatge.
 4. A partir d'aquest moment, el Centre de Control s'encarregarà d'alertar a qui correspongui.
En aquest document hi podeu trobar els telèfons i extensions per contactar amb l'Equip d'Emergència de tot el col·lectiu de Casa Convalescència.