Economia i Empresa

Eleccions elCens de delegats i delegades

Eleccions de delegats/des 20/21

Ser escollits pels companys com a delegats de grup acadèmic és una responsabilitat i, alhora, una oportunitat per treballar en xarxa amb altres estudiants de la vostra facultat i del campus. Com a delegats o delegades, sereu els representants del grup acadèmic a la universitat i rebreu el suport de la facultat i de la unitat de Dinamització Comunitària, que organitza formacions per a què tingueu totes les eines per excercir la vostra tasca. A la Guia del delegat/da de la vostra facultat trobareu tota la informació sobre la tasca del delegat/da i com s'organitza en el vostre centre.

El grup acadèmic és el grup d’estudiants a qui representeu. Les titulacions d’ADE, Economia, Comptabilitat i Finances i Empresa i Tecnologia compten amb dos grups acadèmics per curs corresponents als grups de matriculació següents: el grup 2 i 52 (ADE), l’1 i 51 (Economia), el 10 i 50 (Comptabilitat i Finances), el 20 i 21 (Empresa i Tecnologia). A més, les assignatures de Pràctiques Universitat-Empresa (PUE) de les titulacions d’Economia (PUE14) i ADE (PUE 13) compten amb un grup acadèmic per curs a 3r i 4t. Les titulacions d’ADE - Anglès i Economia - Anglès compten amb un grup acadèmic per curs. La titulació d’ADE + Dret compta amb dos grups acadèmics per curs a 1r i 2n (grup 60 i 70, i grup 60 i 71). A 3r i 4t curs hi ha dos grups acadèmics, corresponents als grups 60 i 70 de matriculació. A 5è I 6è curs només hi ha un grup acadèmic per curs, el grup 60. Consulteu elCens de delegats i delegades del vostre centre per saber qui us representa.

 

Eleccions de delegats i delegades 2020

1r curs i grups acadèmics vacants

Si el vostre grup acadèmic encara no té delegat o delegada, aquí trobareu tota la informació sobre el procés d'elecció de delegats.

Calendari electoral

Podeu presentar-vos com a delegat/da omplint el formulari de candidatura.

 
Grup acadèmic
Sessió informativa
Termini de candidatura
Votacions
Resultats
ADE, grup 2
7 d'octubre, 13 h
15 d'octubre
21 i 22 d'octubre
Irina Fuset Gavin, 29 vots
2 vots en blanc
ADE, grup 52
8 d'octubre, 17.45 h
26 d'octubre
No hi ha candidatures
 
ADE anglès, grup 4
8 d'octubre, 11.15 h
15 d'octubre
21 i 22 d'octubre
Júlia Bel Busqueta, 28 vots
Carla Rodríguez Estrada, 16 vots
3 vots en blanc
ADE + Dret, grup 60 i 71
13 d'octubre, 11.15 h
15 d'octubre
21 i 22 d'octubre
Adolfo Dalmau Cifre, 12 vots
ADE + Dret, grup 60 i 70   26 d'octubre 27 i 28 d'octubre  
Comptabilitat i Finances, grup 10
7 d'octubre, 9 h
15 d'octubre
27 i 28 d'octubre
 
Comptabilitat i Finances, grup 50
9 d'octubre, 16 h
26 d'octubre
No hi ha candidatures
 
Economia, grup 1
7 d'octubre, 11.15 h
15 d'octubre
21 i 22 d'octubre
Sergi Ramos Jordan, 19 vots
Berta Aroca Chica, 22 vots
2 vots en blanc
1 vot nul
Economia, grup 51
8 d'octubre, 16 h
15 d'octubre
21 i 22 d'octubre
Yedani Ariadne Miravete Reyna, 6 vots
Jaume Hernández Fabrés, 10 vots
2 vots en blanc
Economia anglès, grup 8
8 d'octubre, 13 h
15 d'octubre
21 i 22 d'octubre
Johan Eduardo Oliveros Ipus, 20 vots
Empresa i Tecnologia, grup 20
9 d'octubre, 11.15 h i 13 h
15 d'octubre
21 i 22 d'octubre
Youssef Bendahmane, 4 vots
Empresa i Tecnologia, grup 21 9 d'octubre 19 d'octubre No hi ha candidatures  

Altres cursos

Si durant el curs anterior heu estat delegats o delegades i el grup acadèmic hi està conforme, podeu renovar la inscripció a elCens a través d'aquest formulari.