Participació estudiantil Més enllà de les aules, un món per descobrir

Actualització elDirectori | Mapa de participació

Actualització de dades de elDirectori
Els col·lectius inscrits a elDirectori han d'actualitzar les seves dades anualment amb l'objectiu de comunicar els canvis que hagin succeït a l'entitat i per a corroborar el manteniment de la seva activitat associativa. D'aquesta manera, elDirectori, el registre del teixit associatiu de la UAB, es manté actualitzat i fidel a la participació associativa a la UAB.

Els col·lectius que no actualitzin les seves dades, seran considerats inactius, no s'inclouran a elDirectori del curs 2023/2024 i no podran gaudir dels recursos adreçats al teixit associatiu de la UAB. 

D'altra banda, es demana els col·lectius que responguin el mapa de participació, tan si volen continuar inscrits el curs 2023/2024 com si no. Es tracta d'una enquesta per a conèixer les característiques del teixit associatiu de la UAB (la seva composició, les facultats on són més actius, etc.) i per a posar en valor la tasca dels col·lectius de la universitat.

Per actualitzar les dades i respondre el qüestionari  heu de contestar el formulari que trobareu al següent enllaç, entre l'1 i el 20 de juny de 2023