Participació estudiantil Més enllà de les aules, un món per descobrir

Alta i modificació de dades

Alta i modificació de dadeselDirectori és el registre del teixit associatiu de la Universitat Autònoma de Barcelona. Les associacions que hi formen part tenen accés a recursos adreçats a fomentar el creixement i la consolidació del teixit associatiu universitari. Podeu consultar tots els recursos en el següent enllaç.

Els requisits, drets i deures dels col·lectius els podeu trobar en el Reglament del Registre del teixit associatiu de la UAB. El podeu consultar en aquest enllaç

Nous col·lectius

Per inscriure un nou col·lectiu és necessari emplenar la Sol·licitud d'Inscripció en el Registre del teixit associatiu de la UAB i presentar-lo al Registre electrònic de la UAB mitjançant l'opció de sol·licitud genèrica. En cas de no diposar de certificat digital, també és possible entregar el document degudament emplenat a l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre de la UAB o a qualsevol gestió acadèmica. 

Sol·licitud d'Inscripció

Modificació de dades

Si el vostre col·lectiu ja està inscrit a elDirectori i voleu comunicar un canvi en els seus contactes, ho podeu fer mitjançant el formulari habilitat

Formulari de modificació de dades