Participació estudiantil Més enllà de les aules, un món per descobrir

Alta i modificació de dades

Alta i modificació de dadeselDirectori és el registre del teixit associatiu de la Universitat Autònoma de Barcelona. Les associacions que hi formen part tenen accés a recursos adreçats a fomentar el creixement i la consolidació del teixit associatiu universitari. Podeu consultar tots els recursos en el següent enllaç.

Nous col·lectius

Amb motiu de la revisió del reglament i el procediment del Directori de Col·lectius de la UAB, resten aturades les sol·licituds d'inscripció al Directori fins que s'aprovi la nova versió del mateix a inicis del segon quadrimestre.

Modificació de dades

Si el vostre col·lectiu ja està inscrit a elDirectori i voleu comunicar un canvi en els seus contactes, ho podeu fer mitjançant aquest formulari.