Participació estudiantil Més enllà de les aules, un món per descobrir

Participació associativa

Participació Associativa

Activitat de reconeixement acadèmic per a les persones que formen part de les entitats inscrites en elDirectori i que liderin o gestionen projectes en aquestes.

Aquesta activitat té per objectius:

  1. Enfortir la participació del teixit associatiu
  2. Fomentar el treball per competències del teixit associatiu
  3. Treballar la interrelació entre les associacions actives al campus

Requisits per a la participació en aquesta activitat:

  • Que la persona formi part d’un col·lectiu actiu inscrit en el Directori, almenys en els dos darrers cursos.
  • Que es pugui identificar clarament la responsabilitat de gestió o bé el projecte que lidera dins de l’entitat.
  • Només es podran acceptar un màxim de dues persones per col·lectiu inscrit en el Directori

Requisits per al reconeixement acadèmic:

  • Per poder sol·licitar el reconeixement de 2 ECTS, cal que s'hagi participat activament en el 80% de les sessions formatives al llarg del curs. Consulteu la programació al següent enllaç
  • Participar en dues tutories a inici i final de curs específiques.
  • Assistir a dues assemblees d'elDirectori i presentar el vostre projecte.
  • Certificat del responsable de l’entitat, conforme s’han desenvolupat les tasques assignades dins de l’entitat.

Per a inscriure-vos només heu d'emplenar aquest formulari. Data límit d'inscripció: el 14 de novembre de 2023.