Participació estudiantil Més enllà de les aules, un món per descobrir

FAQs

El Cens de delegats i delegades de grup acadèmic és el registre oficial dels delegats i delegades de la UAB i el gestiona la Unitat de Dinamització Comunitària.

Per ser delegat/da només cal estar matriculat a la UAB i ser elegit pels companys/es del grup acadèmic.
El procés d'elecció de delegats/des és el següent:
  1. Durant el mes de setembre, personal de Dinamització Comunitària i l'equip docent explicaran a l'aula el procés, el calendari i les funcions a desenvolupar.
  2. Es tornarà a passar per l'aula i, preferentment a mà alçada, s'ecollirà el delegat/da entre els candidats/es. Es comunicarà el resultat en una acta formal.

Pot ser un curs, una classe, una menció, entre d'altres. Depèn de la organització interna de cada grau. Pots consultar la configuració de grups acadèmics de la teva facultat a la Guia del delegat/da.

El defineix la facultat en funció de l'estructura dels plans d'estudi.

La inscripció a El Cens s'obre a principi de curs. Si has estat delegat o delegada en cursos anteriors, només cal que omplis la fitxa de renovació que se't farà arribar a principi de curs. Si has estat escollit delegat/da per primer cop, se't donarà d'alta en el moment de l'elecció. Per qualsevol incidència o dubte, pots enviar un correu a elcens.participacio@uab.cat.

L'abril de 2014 es va aprovar la normativa sobre delegats i delegades de grup acadèmic. La pots trobar aquí.

El delegat o la delegada és l’encarregat del seguiment acadèmic i, per això, assisteix a les reunions de la Comissió Docent de la facultat.

No, el delegat o la delegada és el principal interlocutor del grup acadèmic i la figura encarregada de fer un bon seguiment acadèmic.

Les eines bàsiques del delegat o la delegada són la Guia de l’Estudiant, la Guia Docent, la Guia del delegat/da i el Moodle de delegats/des.

És on s'especifica el funcionament de la facultat. S’hi pot trobar des de l’estructura dels plans d’estudi fins als serveis que ofereix la facultat. Generalment, es pot trobar una versió en línia al web de la facultat.

És el document que estableix una relació contractual entre els alumnes i el docent. Es pot trobar al web de la UAB, a l’apartat dels plans d’estudi de cada grau, dins la pestanya “estudiar”.

La Guia del delegat/da és el document bàsic de referència de tots els delegats/des de la UAB. Allà, entre d’altres, poden consultar les funcions bàsiques del càrrec, la configuració de grups acadèmics de la facultat, i conèixer els agents i òrgans de representació amb qui interactuaran durant la seva dedicació.

El Moodle és la plataforma a la qual tots els delegats/des registrats a elCens hi tenen accés i des d’on poden inscriure’s a les formacions, recopilar materials i eines per desenvolupar la seva tasca, contactar amb altres delegats/des (de la pròpia facultat i de la UAB), i rebre informacions d’interès per compartir amb el grup acadèmic.

Si ets delegat/da i no hi tens accés, cal que enviïs un correu a elcens.participacio@uab.cat.

La Comissió Docent (o òrgan anàleg) és l’òrgan encarregat del seguiment acadèmic a les facultats. La seva periodicitat depèn de cada facultat i el convoca la coordinació de titulació o el vicedeganat d'estudiants de la facultat

El primer que es pot fer és parlar amb el professorat de l'assignatura. A més, es pot consultar les guies docents d'altres cursos a través del Dipòsit Digital de Documents de la UAB i, en cas que el professor no respongui, es pot acudir a la coordinació de titulació.

Sí, es poden reconèixer com a representant d'estudiants 2 crèdits ECTS per curs, durant tres cursos acadèmics (6 crèdits).

Perquè el reconeixement es faci efectiu es tindran en compte 15 hores per la vostra inscripció a elCens, les hores que assistiu a la formació que ofereix la unitat de Dinamització Comunitària, i les hores de dedicació a les reunions de seguiment acadèmic de la vostra facultat. La unitat de Dinamització Comunitària i la Coordinació de titulació són qui acrediten aquest reconeixement.

El reconeixement s'ha de tramitar des de la gestió acadèmica de la facultat i es recomana que es faci durant els darrers cursos del grau.

Pots acreditar la teva tasca amb els certificats d’assistència que oferim en totes les formacions per a delegats i delegades, i que trobaràs al Moodle de delegats/des un cop hi hagis assistit. També acredita la teva tasca com a delegat/da la inscripció a elCens.

S'ha de fer la gestió acadèmica del centre on l’estudiant està matriculat. La Unitat de Dinamització Comunitària ofereix acreditació de la tasca de delegats i delegades a través del registre en elCens per a facilitar el reconeixement.

Es realitzen les Formacions de delegats/des, un conjunt de càpsules formatives amb una durada màxima de 90 min i dedicades a aquelles temàtiques que els delegats i delegades valoren interessants.

S'ofereixen sessions diferenciades per aquells delegats/des que ho són per primera vegada i aquells que ja ho han estat anteriorment. La inscripció a les formacions es realitza a través del moodle de delegats/des de grup acadèmic.

Les formacions de delegats/des són un espai formatiu mensual, en el qual els delegats i delegades tenen l'opció d'escollir entre la sessió de matí o de tarda. Els delegats inscrits al Cens tenen accés al Moodle de delegats i delegades de grup acadèmic, des d'on poden veure tota la programació de formacions i inscriure-s'hi.

Els delegats i les delegades resolen conflictes que afecten directament al seu grup acadèmic. Si la problemàtica afecta a més d’un grup acadèmic, aleshores el Consell d'Estudiants pot servir de vincle per a solucionar-ho en els òrgans de decisió oportuns. Sovint, els delegats/des, com a representants encarregats del seguiment acadèmic, formen part del Consell d'Estudiants.

Per organitzar una activitat, cal demanar una autorització a l'admnistrador de centre i al Deganat. A més, per a més suport, podeu contactar amb els estudiants de suport a la dinamització de la vostra facultat. 

A l'Agenda de la UAB trobaràs totes les activitats que pots fer al campus més enllà de les aules.

Sí, el compte de twitter @comunitatUAB es fa ressò de totes les novetats i notícies d’interès per als representants d’estudiants de la universitat. Segueix l’actualitat dels òrgans de representació, tant de la pròpia universitat com d’aquells òrgans suprauniversitaris on hi participen estudiants de la UAB.

Ens trobaràs al despatx R/125 de L’Àgora (edifici R) o en el telèfon 93 851 4383. A més, també pots contactar amb nosaltres a través de les xarxes socials, facebook i twitter, o escrivint un correu electrònic a elcens.participacio@uab.cat