Col·lectius

Convocatòria oberta

AJUTS PER A COL·LECTIUS SENSE PERSONALITAT JURÍDICA

Calendari per sol·licitar-ho: del 18 de gener al 30 de novembre de 2021.

Dotació pressupostària màxim per any econòmic: 3.000€ del projecte GG201583 que gestiona la Unitat de Dinamització Comunitària.
 
Qui pot sol·licitar els ajuts?
Els col·lectius sense personalitat jurídica pròpia inscrits en el moment de la sol·licitud en elDirectori, registre del teixit associatiu de la UAB.

L’ajut haurà d’anar destinat a una activitat, projecte o material que s’ajusti a la missió i/o objectiu del col·lectiu.

Les activitats hauran de desenvolupar-se durant l’any 2021.

En cas que sigui un material cal argumentar detalladament quins usos tindria en relació a l’activitat habitual del col·lectiu.

El pagament de l’ajut s’adaptarà als tràmits administratius i de gestió establerts per la Universitat Autònoma de Barcelona.
 
Procediment de sol·licitud:
Els col·lectius sol·licitants hauran d'omplir el següent formulari de sol·licitud.

Es farà una reunió presencial prèvia al desenvolupament de l’activitat amb l’objectiu de valorar l’activitat i establir  l’ajut sol·licitat i caldrà fer una avaluació posterior a l’activitat.

Quantia màxima i transferència de l’ajut:
Per cada activitat i/o material, s’atorgarà fins a un màxim de 300 €.

Els ajuts atorgats l'any 2021 són els següents:
 

Sol·licitant      Activitat | Material                                                 Import  
Centaures UAB Compra de material esportiu 249,9 €
Grup d'Argumentació i Debat Inscripcions al torneig de BP 190 €