Justificació

Justificació ajuts econòmics


Justificació ajut econòmic per a la participació de l'alumnat de la UAB

Un cop feta pública la resolució dels ajuts atorgats, s'estableix un període per a la seva justificació des del mateix dia de la publicació de la resolució fins l'11 de desembre de 2020.

Per a dur a terme la justificació, s'ha d'omplir el formulari que trobareu a peu de pàgina, juntament amb tota la documentació necessària (reviseu les instruccions sobre el procediment de justificació). Un cop entregada la documentació, la Unitat de Dinamització Comunitària la revisarà per a garantir que compleix amb els requisits establerts a la convocatòria. 

Recordeu que heu de justificar l'import total de l'ajut, i que la totalitat de l'ajut s'ingressarà un cop rebem la justificació. 

Com podeu veure al formulari, heu de presentar un llistat de factures que cobreixin la totalitat de l'ajut. També heu d'adjuntar les factures originals i fer una breu memòria del desenvolupament de l'activitat.

Recordeu que totes les factures presentades hauran de correspondre amb la data i el concepte de cada activitat, per tant haureu d'indicar per a cada factura l'activitat a la que fa referència. Si les vostres activitats han patit canvis a causa de les restriccions implementades per a fer front a la COVID19, cal que ho indiqueu al camp habilitat dins el formulari de justificació. 

En cas que no realitzéssiu alguna de les activitats per les que vàreu sol·licitar ajut, haureu d'emplenar el comunicat de no realització que trobareu al final d'aquesta pàgina. 

Us recomanem que reviseu les instruccions sobre el procediment de justificació dels ajuts per a presentar correctament tota la informació que sol·licitem.