Participació estudiantil Més enllà de les aules, un món per descobrir

Justificació

Justificació ajuts econòmics


Justificació ajut econòmic per a la participació de l'alumnat de la UAB

Un cop feta pública la resolució dels ajuts atorgats, s'estableix un període per a la seva justificació des del mateix dia de la publicació de la resolució fins el 20 de novembre de 2023.

Per a dur a terme la justificació, s'ha d'omplir el formulari que trobareu a peu de pàgina, juntament amb tota la documentació necessària (reviseu les instruccions sobre el procediment de justificació). Un cop entregada la documentació, la Unitat de Dinamització Comunitària la revisarà per a garantir que compleix amb els requisits establerts a la convocatòria. 

Recordeu que heu de justificar l'import total de l'ajut. Un cop publicada la resolució s'ingressa el 60% de l'ajut. El 40% restant s'ingressarà un cop es justifiqui la totalitat de l'ajut.

Com podeu veure al formulari, heu de presentar un llistat de factures que cobreixin la totalitat de l'ajut. També heu d'adjuntar les factures originals i fer una breu memòria del desenvolupament de l'activitat.

Recordeu que totes les factures presentades hauran de correspondre amb la data i el concepte de cada activitat, per tant haureu d'indicar per a cada factura l'activitat a la que fa referència. 

En cas que no realitzéssiu alguna de les activitats per les que vàreu sol·licitar ajut, haureu d'emplenar el comunicat de no realització que trobareu al final d'aquesta pàgina. 

Us recomanem que reviseu les instruccions sobre el procediment de justificació dels ajuts per a presentar correctament tota la informació que sol·licitem.

Haureu d’entregar tota la documentació sol·licitada (formulari de justificació i tiquets o factures) presencialment al despatx R125 de la Unitat de Dinamització Comunitària de dilluns a dijous de 9.30h – 14h i de 15h a 17h i divendres de 9.30h a 14h. En cas de que les factures que utilitzeu per a justificar l’import atorgat siguin digitals, podeu entregar la documentació per correu electrònic a info.participacio@uab.cat

Recordeu que demanem factures o tiquets originals, així que no s’admetran escanejos o fotografies de tiquets o factures.