Participació estudiantil Més enllà de les aules, un món per descobrir

Trobades de sectorials suprauniversitàries

Ajuts per a trobades sectorials de representació estudiantil

L’objectiu d’aquests ajuts és donar suport als consells d’estudiants de les facultats o escoles en la participació suprauniversitària.

L’ajut haurà d’anar destinat a la inscripció o al transport de com a màxim dos estudiants designats pel consell per representar al centre en una trobada sectorial de la titulació en la que aquests cursen estudis.

Calendari
Davant les mesures de limitació de la mobilitat per la prevenció de l'expansió del COVID-19, actualment aquests ajuts estan suspesos.

Qui pot sol·licitar els ajuts?
Els consells d’estudiants de facultats o escoles de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Procediment de sol·licitud
El consell d’estudiants de cada facultat sol·licitant haurà d'omplir el formulari de sol·licitud, on hauran d'adjuntar la convocatòria de la trobada sectorial i l’acord del consell d’estudiants de la facultat conforme es designa l’estudiant per a representar la titulació en la trobada.

L’ajut s’adaptarà als tràmits administratius i de gestió establerts per la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Un cop finalitzada la trobada sectorial caldrà que l’estudiant ens faci arribar el certificat d’assistència.

Els ajuts atorgats el 2020 són els següents:
 
Sol·licitant Trobada sectorial Ajut Import
Consell d'Estudiants d'Enginyeria Reunión de Estudiantes de Ingenierías Técnicas y Superiores en Informática (RITSI). 13, 14 i 15 de febrer a Alacant 1 transport 99,5€
Consell d'Estudiants de Ciències Asamblea General de la Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas (AGANEM). 21, 22 i 23 de febrer a Madrid transport 401€
Consell d'Estudiants d'Enginyeria Consejo Estatal de Estudiantes de Telecomunicaciones (CEET). 11, 12 i 13 de març a Màlaga. 2
transports
502,28€