Participació estudiantil Més enllà de les aules, un món per descobrir

Trobades de sectorials suprauniversitàries

Ajuts per a trobades sectorials de representació estudiantil

L’objectiu d’aquests ajuts és donar suport als consells d’estudiants de les facultats o escoles en la participació suprauniversitària.

L’ajut haurà d’anar destinat a la inscripció o al transport de com a màxim dos estudiants designats pel consell per representar al centre en una trobada sectorial de la titulació en la que aquests cursen estudis.

Calendari
Del 15 de setembre del 2022 al 15 de juny del 2023.

Qui pot sol·licitar els ajuts?
Un dels estudiants implicats amb matrícula vigent, sempre i quan ho hagi comunicat al consell d'estudiants de la seva facultat.

Procediment de sol·licitud
El consell d’estudiants de cada centre sol·licitant haurà d'omplir el formulari de sol·licitud, on hauran d'adjuntar la convocatòria de la trobada sectorial i l’acord del consell d’estudiants conforme es designa l’estudiant per a representar la titulació en la trobada.

L’ajut s'haurà d'adaptar als tràmits administratius i de gestió establerts per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Un cop finalitzada la trobada sectorial caldrà que l’estudiant faci arribar el certificat d’assistència al correu info.participacio@uab.cat.