Participació estudiantil Més enllà de les aules, un món per descobrir

British Parlament

Edició 23/24

L’objectiu de l’activitat és fomentar l’ús de la paraula i l’argumentació com a eina bàsica de comunicació, i donar a conèixer a través de l’acció el model debat de parlament britànic. 

L’activitat en desenvolupa en col·laboració del col·lectiu d’estudiants experts en aquest model de debat: Grup d'Argumentació i Debat, GAD.  

En el format de debat Parlamentari Britànic cada debat està conformat per quatre equips, dos a favor, i dos en contra, alhora que cadascun d’aquests està format per dues persones. El primer equip a favor rep la denominació de Cambra Alta de Govern (CAG); el primer equip en contra, Cambra Alta de l’Oposició (CAO); el segon equip a favor, Cambra Baixa de Govern (CBG); i el segon equip en contra, Cambra Baixa de l’Oposició (CBO). Alhora, dins de cada equip, cada persona oradora rep una denominació concreta, que determina els ordres d’intervenció. Cada persona oradora disposa de set minuts per a realitzar la seva intervenció.  La temàtica s’anomena “moció”, i és diferent a cada ronda i no es coneguda pels participants fins 15 minuts abans de l'inici de ronda.  

El Grup d'Argumentació i debat organitza formacions  setmanals al llarg del curs que donarà eines per a la participació en aquest model de competició de debat. Al final de cada semestre s’organitza una lliga interna entre els membres per tal de posar en pràctica els diferents coneixements. A més a més, el Gad tria entre els seus membres per a representar a la UAB en competicions en d’altres universitats.  

A qui s’adreça aquesta activitat? 

A qualsevol persona matriculada a la universitat en el curs vigent i que estigui interessada en aquesta temàtica. 

Per participar en aquesta activitat cal que formeu part del col·lectiu GAD, que té una quota de soci/sòcia de 30€, que cal que ingresseu en el compte bancari: ES0501826035480201610415 (BBVA).  Cal enviar el justificant de pagament al correu grup.argumentacio.debat@uab.cat 

Dates i horari:  

Les activitats comencen el 4 d’octubre, i hi ha 3 modalitats d’horari:  

  • Horari 1: De les 9.30h  a les 12h, a l’aula 2 de l’Aulari Central 

  • Horari 2: De les 12.15h a les 14.30h a l’Aula 9A de la Facultat de Dret 

  • Horari 3: De les 16h a les 18.30h a l’Aula 4 de la Facultat de Dret 

Reconeixement acadèmic 

La participació en la formació no permet el reconeixement de crèdits sinó la participació en competicions. En cas de participar en 1 competició es farà el reconeixement de 2ECTS. En cas de participar en 2 competicions es farà el reconeixement de 4ECTS i en cas de participar-ne en 3 competicions es farà el reconeixement de 6ECTS. Només es pot fer el reconeixement acadèmic una vegada. 

Per a inscriure-vos només heu d'emplenar aquest formulari  del 12 de setembre al 30 d’abril del 2024