Seguretat i Prevenció a la Corporació UAB

Formació en prevenció per al personal

Formació en prevencióLa Corporació UAB, en compliment d'allò establert a l’article 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, garanteix a les persones treballadores una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de la contractació, sigui quina sigui la modalitat o durada d’aquesta, com quan es produeixin canvis en les funcions que exerceix la persona, o s’introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de treball.

La formació està centrada específicament en els riscos derivats del lloc de treball de cada persona treballadora, i es repeteix periòdicament, en cas que sigui necessari.

Des de la Direcció Jurídica i de RH de la FUAB es gestiona l’organització de la formació, que és impartida pel departament de Formació del Servei de Prevenció Aliè. Es pot realitzar en dues modalitats: presencial i a distància. En finalitzar, la persona treballadora obté un certificat de coneixements.

Historial de formacions:

 • Formació en prevenció de riscos laborals: s'han impartit 1160 hores de formació a 356 persones.

 • Entrenaments per a l’ús d’extintors amb realitat virtual - Maig 2022
 • Coneixements bàsics de socorrisme i primers auxilis (Edifici Blanc i Casa Convalescència) - Maig 2022
 • Formació en prevenció de riscos de treball per al personal que exerceix de monitor/a al Campus Ítaca - 22 de juliol de 2022

 • Formació en prevenció de riscos de treball per al personal que exerceix de monitor/a al Campus Ítaca - 22 de juny de 2021

 • Prevenció de riscos higiènics: biològics, químics i físics en hospital veterinari (Fundació Hospital Clínic Veterinari) - 4/12/2020
 • Prevenció de risc en la manipulació manual de càrregues (Fundació Hospital Clínic Veterinari) - 4/12/2020
 • Prevenció de riscos associats a les tasques de monitors (Fundació Autònoma Solidària) - 9/7/2020
 • Coneixements bàsics de socorrisme i primers auxilis per al personal del Campus (Corporació UAB) - 6/3/2020
 • Salut laboral i professional de l'ensenyament (Fundació UAB) - 6/2/2020
 • Oficines i despatxos: riscos específics i mesures preventives (Corporació UAB) - 30/1/2020

 • Prevenció de riscos associats a les tasques de monitors (Fundació Autònoma Solidària) - 21/6/2018
 • Prevenció de riscos higiènics: biològics, químics i físics en hospital veterinari (Fundació Hospital Clínic Veterinari) - 24/4/2018
 • Prevenció del risc en la manipulació manual de càrregues (Fundació Hospital Clínic Veterinari) - 24/4/2018

Formació en extinció d'incendis per al personal de la corporació UAB