La Fundació UAB

Evacuació del centre

Actuació en cas d'emergència

Cal fer el següent:

- PROTEGIR el lloc i les persones.
- AVISAR a Seguretat de Vila: 93 581 73 13 – 93 581 70 15 - 663 09 04 25
- Intenteu facilitar la màxima informació possible.
 
  • Nombre d’accidentats
  • Estat físic
  • Lloc exacte
  • Telèfon de contacte
     
- SOCÓRRER l’accidentat.
- Utilitzeu els guants de protecció d’un sol ús, si és que en disposeu.
- No el mogueu, excepte que això sigui imprescindible per la vida de l’accidentat (aturada cardiorespiratòria i hemorràgies)
- Si l’heu de mobilitzar, feu-ho com si fos un bloc rígid des del cap fins als malucs.
- Recordeu que a les oficines de Vila Universitària hi ha un aparell DEA (desfibril·lador extern automàtic)
 
Telèfons útils d’urgència:
 
- Urgències sanitàries, emergències, incendis, salvament i seguretat ciutadana 112
- Institut Nacional de Toxicologia 91 562 04 20
- Seguretat de Vila Universitària 93 581 73 13 – 93 581 70 15 - 663090425
- Servei de Seguretat del campus 93 581 25 25

Plans d’autoprotecció
 
De forma periòdica es fan simulacres d’emergència i us preguem que, quan se’n facin, hi col·laboreu plenament.