La Fundació UAB

Fundació Salut i Envelliment UAB

Centre de treball: Casa Convalescència


Departament: Administració
Lloc de treball: Direcció i Administració
Lloc de treball: Dinamitzador de persones grans

Departament: Biblioteca
Lloc de treball: Personal biblioteca presencial