La Fundació UAB

Fundació Salut i Envelliment UAB

Centre de treball: Casa Convalescència


Departament: Administració

Lloc de treball: Direcció i Administració


Departament: Biblioteca Josep Laporte

Lloc de treball: Personal biblioteca