Seguretat i Prevenció a la Corporació UAB

Fundació Salut i Envelliment UAB

Centre de treball: Campus - Vila 1

Departament: Administració

Lloc de treball: Direcció i Administració

Lloc de treball: Personal dinamitzador

Centre de treball: Casa Convalescència

Departament: Biblioteca Josep Laporte

Lloc de treball: Personal biblioteca