La Fundació UAB

Consignes d'actuació del personal

L'horari dins del qual es considera que l'edifici es troba normalment ocupat és de les 8 a les 21 hores, de dilluns a divendres. Fora d'aquest horari també hi ha personal els dissabtes i diumenges.

L'ocupació és molt variable i difícilment es pot establir una ocupació per planta. No obstant, es considera que l'ocupació habitual és:

•  Personal administratiu: 12 (recepció, administració i direcció)
•  Personal veterinari: 66
•  Alumnes: 40
•  Clients: 15 (de mitjana, a l'hora)
 
L'ocupació màxima global de l'edifici segons el CTE és de 528 persones.
 

Organigrama del personal implicat en situacions d'emergència


Nombre d'efectius implicats en situació d'emergència


HORARI Cap d'Emergència Cap d'Intervenció Equip d'Intervenció Equip d'Evacuació Equip de Primers Auxilis Central de Comunicació i Alarma
de 8:00 a 21:00 1 (1) 1 (1) 8 (1) 8 (2) 4 2
de 21:00 a 8:00 festius i caps de setmana 2 Resta del personal Resta del personal Resta del personal Resta del personal 1


Entre parèntesis s'indica el nombre de suplents