La Fundació UAB

Composició del CSS

El Comitè de Seguretat i Salut està format pels/per les delegats/des de prevenció, d’una banda, i pels/per les representants de l’empresa en nombre igual al dels/de les delegats/des
de prevenció, de l’altra.

Representants de la FUAB

  • Montserrat Iglesias Lucía - Presidenta
  • Toni Donaire Rodríguez
  • Severiano Hungría Notario

Delegats de Prevenció del Comitè d'Empresa

  • Carmen García Meilán
  • Olga Celada Barnils
  • Enric Pineda i Traïd - Secretari