Personal UAB Personal acadèmic i investigador

Convocatòries de concursos de professorat temporal

Convocatòria núm. 2024/D/LE/CC/11- Personal Investigador Predoctoral en Formació curs 2024-2025
Convocatòria
Presentació de sol·licituds

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia per a presentar-se a concursos de places de Professorat associat, Personal Investigador Postdoctoral, Personal Investigador Predoctoral en formació y Lector (CA-ES-EN)

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Formulari d'inscripció

Formulari obert del 5 al 12 de juliol de 2024.

Ompliu només un formulari indicant totes les places en les que voleu concursar, i només premeu finalitzar quan esteu segurs que és el definitiu (podeu anar guardant).

Excepte error de funcionament acreditat per la UAB en la plataforma de gestió, serà responsabilitat de les persones candidates qualsevol incidència que es produeixi en el procés d’introducció i tractament de les dades incorporades al procés.

Criteris i barems
Candidats admesos i exclosos
 • Resolució llista provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria 2024/D/LE/CC/11 (previst 19/07/2024)
 • Resolució llista definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria 2024/D/LE/CC/11 (previst 05/09/2024)
Resultat del concurs
 • Resolucio resultat de la convocatòria 2024/D/LE/CC/11 (previst 20/09/2024)

 

Convocatòria núm. 2024/D/LE/CC/3- Personal Investigador Predoctoral en Formació curs 2024-2025
Convocatòria
Presentació de sol·licituds

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia per a presentar-se a concursos de places de Professorat associat, Personal Investigador Postdoctoral, Personal Investigador Predoctoral en formació y Lector (CA-ES-EN)

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Formulari d'inscripció

Formulari obert del 31 de maig al 7 de juny de 2024.

Ompliu només un formulari indicant totes les places en les que voleu concursar, i només premeu finalitzar quan esteu segurs que és el definitiu (podeu anar guardant).

Excepte error de funcionament acreditat per la UAB en la plataforma de gestió, serà responsabilitat de les persones candidates qualsevol incidència que es produeixi en el procés d’introducció i tractament de les dades incorporades al procés.

Criteris i barems
Candidats admesos i exclosos
Resultat del concurs

Convocatòria núm. 2024/D/LE/CC/9 - Professorat associat medicina Unitats Docents Hospitalàries curs 2024-2025
Convocatòria
Presentació de sol·licituds

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia per a presentar-se a concursos de places de Professorat associat, Personal Investigador Postdoctoral, Personal Investigador Predoctoral en formació y Lector (CA-ES-EN)

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Formulari d'inscripció

Formulari obert del 5 al 12 de juliol de 2024.

Ompliu només un formulari indicant totes les places en les que voleu concursar, i només premeu finalitzar quan esteu segurs que és el definitiu (podeu anar guardant).

Excepte error de funcionament acreditat per la UAB en la plataforma de gestió, serà responsabilitat de les persones candidates qualsevol incidència que es produeixi en el procés d’introducció i tractament de les dades incorporades al procés.

Model de CV en catalàModelo de CV en castellano (complimentar en català o castellà)

Declaració responsable

Candidats admesos i exclosos
 • Resolució llista provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria de professorat associat UDH 2024/D/LE/CC/9 (previst 19/07/2024)
 • Resolució llista definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria de professorat associat UDH 2024/D/LE/CC/9 (previst 05/09/2024)
Resultat del concurs
 • Resolucio resultat de la convocatòria de professorat associat UDH 2024/D/LE/CC/9 (previst 20/09/2024)
------------------------------------------------------------------------

 

Convocatòria núm. 2024/D/LE/CC/7 - Professorat associat infermeria Unitats Docents Hospitalàries curs 2024-2025
Convocatòria
Presentació de sol·licituds

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia per a presentar-se a concursos de places de Professorat associat, Personal Investigador Postdoctoral, Personal Investigador Predoctoral en formació y Lector (CA-ES-EN)

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Formulari d'inscripció

Formulari obert del 20 al 28 de juny de 2024.

Ompliu només un formulari indicant totes les places en les que voleu concursar, i només premeu finalitzar quan esteu segurs que és el definitiu (podeu anar guardant).

Excepte error de funcionament acreditat per la UAB en la plataforma de gestió, serà responsabilitat de les persones candidates qualsevol incidència que es produeixi en el procés d’introducció i tractament de les dades incorporades al procés.

Model de CV en catalàModelo de CV en castellano (complimentar en català o castellà)

Declaració responsable

Barems
 • Barems de la convocatòria 2024/D/LE/CC/7 (previst 24/07/2024)
Candidats admesos i exclosos
Resultat del concurs
 • Resolucio resultat de la convocatòria de professorat associat UDH 2024/D/LE/CC/7 (previst 31/07/2024)
------------------------------------------------------------------------
Convocatòria núm. 2024/D/LE/CC/6 - Professorat associat medicina Unitats Docents Hospitalàries curs 2024-2025
Convocatòria
Presentació de sol·licituds

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia per a presentar-se a concursos de places de Professorat associat, Personal Investigador Postdoctoral, Personal Investigador Predoctoral en formació y Lector (CA-ES-EN)

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Formulari d'inscripció

Formulari obert del 20 al 28 de juny de 2024.

Ompliu només un formulari indicant totes les places en les que voleu concursar, i només premeu finalitzar quan esteu segurs que és el definitiu (podeu anar guardant).

Excepte error de funcionament acreditat per la UAB en la plataforma de gestió, serà responsabilitat de les persones candidates qualsevol incidència que es produeixi en el procés d’introducció i tractament de les dades incorporades al procés.

Model de CV en catalàModelo de CV en castellano (complimentar en català o castellà)

Declaració responsable

Candidats admesos i exclosos
Resultat del concurs
 • Resolucio resultat de la convocatòria de professorat associat UDH 2024/D/LE/CC/6 (previst 31/07/2024)
------------------------------------------------------------------------
Convocatòria núm. 2024/D/LE/CC/5- Professorat associat Unitats Docents Hospitalàries curs 2024-2025
Convocatòria
Presentació de sol·licituds

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia per a presentar-se a concursos de places de Professorat associat, Personal Investigador Postdoctoral, Personal Investigador Predoctoral en formació y Lector (CA-ES-EN)

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Formulari d'inscripció

Formulari obert del 31 de maig al 7 de juny de 2024.

Ompliu només un formulari indicant totes les places en les que voleu concursar, i només premeu finalitzar quan esteu segurs que és el definitiu (podeu anar guardant).

Excepte error de funcionament acreditat per la UAB en la plataforma de gestió, serà responsabilitat de les persones candidates qualsevol incidència que es produeixi en el procés d’introducció i tractament de les dades incorporades al procés.

Candidats admesos i exclosos
Resultat del concurs

Convocatòries núm. 2024/D/LE/CC/8 i 2024/D/LE/CC/10- Professorat substitut curs 2024-2025
Convocatòries

Atenció: Afegides a la convocatòria 2024/D/LE/CC/10 les borses següents:

 • D046101-TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS-Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
 • D046102-ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA-Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
 • D045501-PSIQUIATRIA-Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal
 • D048603-TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ-SUBÀREA ALEMANY-Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
 • D048603-TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ-SUBÀREA FRANCÈS-Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
 • D048603-TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ-SUBÀREA INTERPRETACIÓ-Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
 • D048603-TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ-SUBÀREA JAPONÈS-Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
 • D048603-TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ-SUBÀREA PORTUGUÈS-Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
 • D048603-TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ-SUBÀREA RUS-Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
 • D048603-TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ-SUBÀREA TRADUCCIÓ A-A-Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
 • D048603-TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ-SUBÀREA XINÈS-Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
 • D048604-ÀREA DE CONEIXEMENT GENERAL ESTUDIS D'ÀSIA ORIENTAL-Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
 • D048604-ESTUDIS D'ÀSIA ORIENTAL-SUBÀREA HUMANITATS D'ÀSIA ORIENTAL -Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
 • D048604-ESTUDIS D'ÀSIA ORIENTAL-SUBÀREA JAPONÈS-Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
 • D048604-ESTUDIS D'ÀSIA ORIENTAL-SUBÀREA XINÈS -Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
Presentació de sol·licituds

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia per a presentar-se a concursos de places de Professorat associat, Personal Investigador Postdoctoral, Personal Investigador Predoctoral en formació y Lector (CA-ES-EN)

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Formulari d'inscripció

Formulari obert del 5 al 12 de juliol de 2024.

Ompliu només un formulari indicant totes les places en les que voleu concursar, i només premeu finalitzar quan esteu segurs que és el definitiu (podeu anar guardant).

Excepte error de funcionament acreditat per la UAB en la plataforma de gestió, serà responsabilitat de les persones candidates qualsevol incidència que es produeixi en el procés d’introducció i tractament de les dades incorporades al procés.

Model de CV en catalàModelo de CV en castellano

Declaració responsable

Barems

Barems de la convocatòria 2024/D/LE/CC/8 i 2024/D/LE/CC/10 (previst 05/09/2024)

Candidats admesos i exclosos
 • Llista provisional de persones admeses i excloses. Convocatòria 2024/D/LE/CC/8 i 2024/D/LE/CC/10 (previst 19/07/2024)
 • Llista definitiva de persones admeses i excloses. Convocatòria 2024/D/LE/CC/8 i 2024/D/LE/CC/10 (previst 05/09/2024)
Resultat del concurs
 • Resolucio resultat de la convocatòria 2024/D/LE/CC/8 i 2024/D/LE/CC/10 (previst 20/09/2024)

 

Convocatòria núm. 2024/D/LE/CC/4- Professorat substitut curs 2024-2025
Convocatòria
Presentació de sol·licituds

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia per a presentar-se a concursos de places de Professorat associat, Personal Investigador Postdoctoral, Personal Investigador Predoctoral en formació y Lector (CA-ES-EN)

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Formulari d'inscripció

Formulari obert del 31 de maig al 7 de juny de 2024.

Ompliu només un formulari indicant totes les places en les que voleu concursar, i només premeu finalitzar quan esteu segurs que és el definitiu (podeu anar guardant).

Excepte error de funcionament acreditat per la UAB en la plataforma de gestió, serà responsabilitat de les persones candidates qualsevol incidència que es produeixi en el procés d’introducció i tractament de les dades incorporades al procés.

Model de CV en catalàModelo de CV en castellano

Declaració responsable

Barems

Barems de la convocatòria 2024/D/LE/CC/4 (previst 01/07/2024)

Candidats admesos i exclosos
Resultat del concurs
-------------------------------------------------------------------------------
Convocatòria núm. 2024/D/LE/CC/2- Professorat substitut curs 2024-2025
Convocatòria
Presentació de sol·licituds

Termini de presentació de les sol·licituds: del 19 al 28 d'abril de 2024
Formulari electrònic per la presentació de sol·licituds:Formulari d'inscripció

Guia per a presentar-se a concursos de places de Personal Docent i Investigador (CA-ES-EN)

Model de CV en catalàModelo de CV en castellano

Declaració responsable

Barems

Barems de la convocatòria 2024/D/LE/CC/2

Candidats admesos i exclosos
Resultat del concurs
Esmena als resultats

Convocatòria d'ajuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia per a presentar-se a concursos de places de Personal Docent i Invsetigador temporal (CA-ES-EN)

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la referència de la plaça que us interessa, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Formulari d'inscripció

Formulari obert del 18 al 25 d'octubre de 2023.
Ompliu només un formulari indicant la plaça a la que voleu concursar, i només premeu finalitzar quan esteu segurs que és el definitiu (podeu anar guardant).

Convocatòria núm. 2023/D/LE/CC/5- Professorat associat Unitats Docents Hospitalàries curs 2023-2024
Convocatòria
Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds per a prendre part en aquesta convocatòria s’han de formalitzar a través del següent formulari electrònic:

Formulari d'inscripció

Formulari obert del 25 de novembre a l'1 de desembre de 2023.

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia per a presentar-se a concursos de places de Professorat associat, Personal Investigador Postdoctoral, Personal Investigador Predoctoral en formació y Lector (CA-ES-EN)

Ompliu només un formulari indicant totes les places en les que voleu concursar, i només premeu finalitzar quan esteu segurs que és el definitiu (podeu anar guardant).

ATENCIÓ: A més de la documentació que s'especifica a les bases, les persones candidates a places d'associat metge han d'adjuntar un document d'autobaremació complimentat.

ATENCIÓ: A més de la documentació que s'especifica a les bases, les persones candidates a places d'associat fisioteràpia han d'adjuntar un document d'autobaremació complimentat.

Candidats admesos i exclosos
Resultat del concurs
Convocatòria núm. 2023/D/LE/CC/4- Professorat associat Unitats Docents Hospitalàries curs 2023-2024
Convocatòria
Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds per a prendre part en aquesta convocatòria s’han de formalitzar a través del següent formulari electrònic:

Formulari d'inscripció

Formulari obert del 14 al 20 d'octubre de 2023.

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia per a presentar-se a concursos de places de Professorat associat, Personal Investigador Postdoctoral, Personal Investigador Predoctoral en formació y Lector (CA-ES-EN)

Ompliu només un formulari indicant totes les places en les que voleu concursar, i només premeu finalitzar quan esteu segurs que és el definitiu (podeu anar guardant).

ATENCIÓ: A més de la documentació que s'especifica a les bases, les persones candidates a places d'associat metge han d'adjuntar un document d'autobaremació complimentat

Candidats admesos i exclosos
Resultat del concurs
 

Convocatòria núm. 2024/D/LE/CC/1- Professorat substitut curs 2023-2024
Convocatòria
Presentació de sol·licituds

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia per a presentar-se a concursos de places de Personal Docent i Invsetigador temporal (CA-ES-EN)

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Formulari d'inscripció

Formulari obert del 25 al 31de gener de 2024.
Ompliu només un formulari indicant totes les places en les que voleu concursar, i només premeu finalitzar quan esteu segurs que és el definitiu (podeu anar guardant).
En el formulari cal adjuntar la documentació acreditativa dels mèrits. Es considera important que s'inclogui l'expedient acadèmic dels estudis de grau o equivalent per tal que la comissió pugui fer una avaluació completa.

Criteris i barems
 • Criteris de la convocatòria 2024/D/LE/CC/1 (La puntuació màxima serà de 100 punts)
  • Experiència docent universitària en l’àrea de coneixement de la plaça o altres afins: 40 punts.
   • Docència impartida: 30 punts.
   • Formació docent: 5 punts.
   • Innovació docent: 5 punts.
  • Expedient acadèmic relacionat amb l’àrea de coneixement de la plaça: 30 punts.
   • Grau: 15 punts.
   • Màster: 7 punts.
   • Doctorat: 6 punts.
   • Cursos d’especialització: 2 punts.
  • Experiència professional relacionada amb l’àrea de coneixement de la plaça: 20 punts.
  • Coneixement d’idiomes (només es valorarà el coneixement de llengües diferents de la llengua d’impartició de la docència): 10 punts.
 • Barems de la convocatòria 2024/D/LE/CC/1 (previst 12/2/2024)
Candidats admesos i exclosos
Resultat del concurs
Ampliació Convocatòria núm. 2024/D/LE/CC/2- Professorat substitut curs 2023-2024
Convocatòria
Presentació de sol·licituds

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia per a presentar-se a concursos de places de Personal Docent i Invsetigador temporal (CA-ES-EN)

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Formulari d'inscripció

Esmena de l'ampliació de la convocatòria 2023/D/LE/CC/2: Formulari obert del 30 de setembre al 8 d'octubre de 2023.
Ampliació: Formulari obert del 21 al 28 de setembre de 2023.
Ompliu només un formulari indicant totes les places en les que voleu concursar, i només premeu finalitzar quan esteu segurs que és el definitiu (podeu anar guardant).
En el formulari cal adjuntar la documentació acreditativa dels mèrits. Es considera important que s'inclogui l'expedient acadèmic dels estudis de grau o equivalent per tal que la comissió pugui fer una avaluació completa.

Criteris i barems
 • Criteris de l'ampliació de la convocatòria 2023/D/LE/CC/2 (La puntuació màxima serà de 100 punts)
  • Experiència docent universitària en l’àrea de coneixement de la plaça o altres afins: 40 punts.
   • Docència impartida: 30 punts.
   • Formació docent: 5 punts.
   • Innovació docent: 5 punts.
  • Expedient acadèmic relacionat amb l’àrea de coneixement de la plaça: 30 punts.
   • Grau: 15 punts.
   • Màster: 7 punts.
   • Doctorat: 6 punts.
   • Cursos d’especialització: 2 punts.
  • Experiència professional relacionada amb l’àrea de coneixement de la plaça: 20 punts.
  • Coneixement d’idiomes (només es valorarà el coneixement de llengües diferents de la llengua d’impartició de la docència): 10 punts.
 • Barems de l'ampliació de la convocatòria 2023/D/LE/CC/2 (previst 13/10/2023)
 • Barems de l'esmena de l'ampliació de la convocatòria 2023/D/LE/CC/2 (previst 19/10/2023) NOU
Candidats admesos i exclosos
Resultat del concurs
Convocatòria núm. 2023/D/LE/CC/2- Professorat substitut curs 2023-2024
Convocatòria
Presentació de sol·licituds

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia per a presentar-se a concursos de places de Personal Docent i Invsetigador temporal (CA-ES-EN)

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Formulari d'inscripció

Formulari obert del 8 al 16 de juny de 2023.
Ompliu només un formulari indicant totes les places en les que voleu concursar, i només premeu finalitzar quan esteu segurs que és el definitiu (podeu anar guardant).
En el formulari cal adjuntar la documentació acreditativa dels mèrits. Es considera important que s'inclogui l'expedient acadèmic dels estudis de grau o equivalent per tal que la comissió pugui fer una avaluació completa.

Criteris i barems
Candidats admesos i exclosos
Resultat del concurs

SEGONA CONVOCATÒRIA - AJUDES MARGARITA SALAS PER A LA FORMACIÓ DE JOVES DOCTORS. DURACIÓ 2 ANYS

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA
RESOLUCIÓN CONVOCATORIA
RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (ANGLÈS)

La Universitat Autònoma de Barcelona va publicar la resolució de 10 de maig de 2022 del Rector, mitjançant la qual, es convoquen els ajuts en segona convocatòria per a la requalificació del sistema universitari espanyol, que contemplen les següents modalitats: 

- Ayudas Margarita Salas para la formación de jóvenes doctores durada 2 anys.

DOCUMENTS DE LA CONVOCATÒRIA

Documents requerits per presentra-vos a la convocatòria

Documents ANNEXOS 
Annex I 

MODELS de documents
- Document acceptació Margarita Salas

Enllaç al formulari d'inscripció
 

 

(Formulari obert del dia 1 de juny al 3 de juliol de 2022)

 

CONVOCATORIA D’AJUTS PER A LA REQUALIFICACIÓ DEL SISTEMA UNIVERSITARI ESPANYOL PER A 2021-2023 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA RECUALIFICACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023 

CALL FOR APPLICATIONS FOR GRANTS FOR THE REGQUALIFICATION OF THE SPANISH UNIVERSITY SYSTEM FOR THE PERIOD 2021-2023 

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA
RESOLUCIÓN CONVOCATORIA
RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (ANGLÈS)
 

La Universitat Autònoma de Barcelona va publicar la resolució de 2 de juliol de 2021 del Rector, mitjançant la qual, es convoquen els ajuts per a la requalificació del sistema universitari espanyol, que contemplen les següents modalitats: 

- Ayudas Margarita Salas para la formación de jóvenes doctores durada 2 anys.
- Ayudas Margarita Salas para la formación de jóvenes doctores durada 3 anys.
- Ayudas para recualificación del profesorado universitario funcionario o contratado. 
- Ayudas María Zambrano para la atracción de talento internacional. 

Podeu adreçar les vostres consultes a agr.requalificacio@uab.cat

Guia de presentació de candidatures CA ES EN.

DOCUMENTS DE LA CONVOCATÒRIA

Documents requerits per presentra-vos a la convocatòria

Documents ANNEXOS 
Annex I 
Annex II 
Annex III 
Annex IV    

MODELS de documents
- Document acceptació Margarita Salas
- Document acceptació María Zambrano
- Document acceptació Recualificación

Enllaç al formulari d'inscripció
 


(Formulari obert del dia 15 de juliol al 30 de setembre de 2021)

 

Convocatòria núm. 2022/D/LE/CC/10 - Personal investigador postdoctoral curs 2022-2023
Convocatòria
Presentació de sol·licituds

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia per a presentar-se a concursos de places de Professorat associat, Personal Investigador Postdoctoral, Personal Investigador Predoctoral en formació y Lector (CA-ES-EN)

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Formulari d'inscripció

Formulari obert del 26 de maig al 9 de juny de 2022.
Ompliu només un formulari indicant totes les places en les que voleu concursar, i només premeu finalitzar quan esteu segurs que és el definitiu (podeu anar guardant).

Criteris i barems
Candidats admesos i exclosos
Resultat del concurs

Convocatòria núm. 2023/D/LE/CC/1- Personal Investigador Predoctoral en Formació curs 2022-2023
Convocatòria
Presentació de sol·licituds

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia per a presentar-se a concursos de places de Professorat associat, Personal Investigador Postdoctoral, Personal Investigador Predoctoral en formació y Lector (CA-ES-EN)

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Formulari d'inscripció

Formulari obert del 3 al 13 de març de 2023.
Ompliu només un formulari indicant totes les places en les que voleu concursar, i només premeu finalitzar quan esteu segurs que és el definitiu (podeu anar guardant).

Criteris i barems
Candidats admesos i exclosos
Resultat del concurs
Convocatòria núm. 2022/D/LE/CC/21- Personal Investigador Predoctoral en Formació curs 2022-2023
Convocatòria
Presentació de sol·licituds

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia per a presentar-se a concursos de places de Professorat associat, Personal Investigador Postdoctoral, Personal Investigador Predoctoral en formació y Lector (CA-ES-EN)

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Formulari d'inscripció

Formulari obert del 20 al 28 d'octubre de 2022.
Ompliu només un formulari indicant totes les places en les que voleu concursar, i només premeu finalitzar quan esteu segurs que és el definitiu (podeu anar guardant).

Criteris i barems
Candidats admesos i exclosos
Resultat del concurs
Convocatòria núm. 2022/D/LE/CC/18 - Personal Investigador Predoctoral en Formació curs 2022-2023
Convocatòria
Presentació de sol·licituds

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia per a presentar-se a concursos de places de Professorat associat, Personal Investigador Postdoctoral, Personal Investigador Predoctoral en formació y Lector (CA-ES-EN)

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Formulari d'inscripció

Formulari obert del 15 al 26 de setembre de 2022.
Ompliu només un formulari indicant totes les places en les que voleu concursar, i només premeu finalitzar quan esteu segurs que és el definitiu (podeu anar guardant).

Criteris i barems
Candidats admesos i exclosos
Resultat del concurs
Convocatòria núm. 2022/D/LE/CC/15 - Personal Investigador Predoctoral en Formació curs 2022-2023
Convocatòria
Presentació de sol·licituds

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia per a presentar-se a concursos de places de Professorat associat, Personal Investigador Postdoctoral, Personal Investigador Predoctoral en formació y Lector (CA-ES-EN)

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Formulari d'inscripció

Formulari obert del 30 de juny al 13 de juliol de 2022.
Ompliu només un formulari indicant totes les places en les que voleu concursar, i només premeu finalitzar quan esteu segurs que és el definitiu (podeu anar guardant).

Criteris i barems
Candidats admesos i exclosos
Resultat del concurs
Convocatòria núm. 2022/D/LE/CC/14 - Personal Investigador Predoctoral en Formació curs 2022-2023
Convocatòria
Presentació de sol·licituds

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia per a presentar-se a concursos de places de Professorat associat, Personal Investigador Postdoctoral, Personal Investigador Predoctoral en formació y Lector (CA-ES-EN)

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Formulari d'inscripció

Formulari obert del 16 al 27 de juny de 2022.
Ompliu només un formulari indicant totes les places en les que voleu concursar, i només premeu finalitzar quan esteu segurs que és el definitiu (podeu anar guardant).

Criteris i barems
Candidats admesos i exclosos
Resultat del concurs
Convocatòria núm. 2022/D/LE/CC/8 - Personal Investigador Predoctoral en Formació curs 2022-2023
Convocatòria
Presentació de sol·licituds

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia per a presentar-se a concursos de places de Professorat associat, Personal Investigador Postdoctoral, Personal Investigador Predoctoral en formació y Lector (CA-ES-EN)

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Formulari d'inscripció

Formulari obert del 5 al 16 de maig de 2022.
Ompliu només un formulari indicant totes les places en les que voleu concursar, i només premeu finalitzar quan esteu segurs que és el definitiu (podeu anar guardant).

Criteris i barems
Candidats admesos i exclosos
Resultat del concurs

Convocatòria núm. 2022/D/LE/CC/20 - Professorat associat Unitats Docents Hospitalàries curs 2022-2023
Convocatòria
Presentació de sol·licituds

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia per a presentar-se a concursos de places de Professorat associat, Personal Investigador Postdoctoral, Personal Investigador Predoctoral en formació y Lector (CA-ES-EN)

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Formulari d'inscripció

Formulari obert del 20 al 28 d'octubre de 2022.
Ompliu només un formulari indicant totes les places en les que voleu concursar, i només premeu finalitzar quan esteu segurs que és el definitiu (podeu anar guardant).
ATENCIÓ: A més de la documentació que s'especifica a les bases, les persones candidates a places d'associat metge han d'adjuntar un document d'autobaremació complimentat

Candidats admesos i exclosos
Resultat del concurs
Convocatòria núm. 2022/D/LE/CC/16 - Professorat associat Unitats Docents Hospitalàries curs 2022-2023
Convocatòria
Presentació de sol·licituds

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia per a presentar-se a concursos de places de Professorat associat, Personal Investigador Postdoctoral, Personal Investigador Predoctoral en formació y Lector (CA-ES-EN)

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Formulari d'inscripció

Formulari obert del 15 al 26 de setembre de 2022.
Ompliu només un formulari indicant totes les places en les que voleu concursar, i només premeu finalitzar quan esteu segurs que és el definitiu (podeu anar guardant).
ATENCIÓ: A més de la documentació que s'especifica a les bases, les persones candidates a places d'associat metge han d'adjuntar un document d'autobaremació complimentat (encara que indica que és per la UDH Vall d'Hebron, és vàlid per totes les UDH)

Candidats admesos i exclosos
Resultat del concurs
Convocatòria núm. 2022/D/LE/CC/13 - Professorat associat Unitats Docents Hospitalàries curs 2022-2023
Convocatòria
Presentació de sol·licituds

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia per a presentar-se a concursos de places de Professorat associat, Personal Investigador Postdoctoral, Personal Investigador Predoctoral en formació y Lector (CA-ES-EN)

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Formulari d'inscripció

Formulari obert del 16 al 27 de juny de 2022.
Ompliu només un formulari indicant totes les places en les que voleu concursar, i només premeu finalitzar quan esteu segurs que és el definitiu (podeu anar guardant).
ATENCIÓ: A més de la documentació que s'especifica a les bases, les persones candidates a places d'associat metge han d'adjuntar un document d'autobaremació complimentat (encara que indica que és per la UDH Vall d'Hebron, és vàlid per totes les UDH)

Candidats admesos i exclosos
Resultat del concurs
Convocatòria núm. 2022/D/LE/CC/11 - Professorat associat Unitats Docents Hospitalàries curs 2022-2023
Convocatòria
Presentació de sol·licituds

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia per a presentar-se a concursos de places de Professorat associat, Personal Investigador Postdoctoral, Personal Investigador Predoctoral en formació y Lector (CA-ES-EN)

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Formulari d'inscripció

Formulari obert del 26 de maig al 9 de juny de 2022.
Ompliu només un formulari indicant totes les places en les que voleu concursar, i només premeu finalitzar quan esteu segurs que és el definitiu (podeu anar guardant).
ATENCIÓ: A més de la documentació que s'especifica a les bases, les persones candidates a places d'associat metge han d'adjuntar un document d'autobaremació complimentat (encara que indica que és per la UDH Vall d'Hebron, és vàlid per totes les UDH)

Candidats admesos i exclosos
Resultat del concurs
Convocatòria núm. 2022/D/LE/CC/7 - Professorat associat Unitats Docents Hospitalàries curs 2022-2023
Convocatòria
Presentació de sol·licituds

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia per a presentar-se a concursos de places de Professorat associat, Personal Investigador Postdoctoral, Personal Investigador Predoctoral en formació y Lector (CA-ES-EN)

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Formulari d'inscripció

Formulari obert del 5 al 16 de maig de 2022.
Ompliu només un formulari indicant totes les places en les que voleu concursar, i només premeu finalitzar quan esteu segurs que és el definitiu (podeu anar guardant).
ATENCIÓ: A més de la documentació que s'especifica a les bases, les persones candidates a places d'associat metge han d'adjuntar un document d'autobaremació complimentat (encara que indica que és per la UDH Vall d'Hebron, és vàlid per totes les UDH)

Candidats admesos i exclosos
Resultat del concurs

Convocatòria núm. 2022/D/LE/CC/19 - Professorat associat curs 2022-2023
Convocatòria
Presentació de sol·licituds

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia per a presentar-se a concursos de places de Professorat associat, Personal Investigador Postdoctoral, Personal Investigador Predoctoral en formació y Lector (CA-ES-EN)

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Formulari d'inscripció

Formulari obert del 20 al 28 d'octubre de 2022.
Ompliu només un formulari indicant totes les places en les que voleu concursar, i només premeu finalitzar quan esteu segurs que és el definitiu (podeu anar guardant).

Criteris i barems
Candidats admesos i exclosos
Resultat del concurs
Convocatòria núm. 2022/D/LE/CC/17 - Professorat associat curs 2022-2023
Convocatòria
Presentació de sol·licituds

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia per a presentar-se a concursos de places de Professorat associat, Personal Investigador Postdoctoral, Personal Investigador Predoctoral en formació y Lector (CA-ES-EN)

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Formulari d'inscripció

Formulari obert del 15 al 26 de setembre de 2022.
Ompliu només un formulari indicant totes les places en les que voleu concursar, i només premeu finalitzar quan esteu segurs que és el definitiu (podeu anar guardant).

Criteris i barems
Candidats admesos i exclosos
Resultat del concurs
Convocatòria núm. 2022/D/LE/CC/12 - Professorat associat curs 2022-2023
Convocatòria
Presentació de sol·licituds

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia per a presentar-se a concursos de places de Professorat associat, Personal Investigador Postdoctoral, Personal Investigador Predoctoral en formació y Lector (CA-ES-EN)

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Formulari d'inscripció

Formulari obert del 16 al 27de juny de 2022.
Ompliu només un formulari indicant totes les places en les que voleu concursar, i només premeu finalitzar quan esteu segurs que és el definitiu (podeu anar guardant).

Criteris i barems
Candidats admesos i exclosos
Resultat del concurs
Convocatòria núm. 2022/D/LE/CC/9 - Professorat associat curs 2022-2023
Convocatòria
Presentació de sol·licituds

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia per a presentar-se a concursos de places de Professorat associat, Personal Investigador Postdoctoral, Personal Investigador Predoctoral en formació y Lector (CA-ES-EN)

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Formulari d'inscripció

Formulari obert del 26 de maig al 9 de juny de 2022.
Ompliu només un formulari indicant totes les places en les que voleu concursar, i només premeu finalitzar quan esteu segurs que és el definitiu (podeu anar guardant).

Criteris i barems
Candidats admesos i exclosos
Resultat del concurs
Convocatòria núm. 2022/D/LE/CC/6 - Professorat associat curs 2022-2023
Convocatòria
Presentació de sol·licituds

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia per a presentar-se a concursos de places de Professorat associat, Personal Investigador Postdoctoral, Personal Investigador Predoctoral en formació y Lector (CA-ES-EN)

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Formulari d'inscripció

Formulari obert del 5 al 16 de maig de 2022.
Ompliu només un formulari indicant totes les places en les que voleu concursar, i només premeu finalitzar quan esteu segurs que és el definitiu (podeu anar guardant).
ATENCIÓ: Per les places del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut el format de CV ha de ser el que trobarue a la web del departament: https://www.uab.cat/web/el-departament/cv-per-concursos-professorat-associat-1345858698780.html

Criteris i barems
Candidats admesos i exclosos
Resultat del concurs

Convocatòria núm. 2022/D/LE/CC/5- Professorat Associat 2021-2022

Resolució de la convocatòria 2022/D/LE/CC/5 de professorat associat 2021-20221 (0
6/04/2022)
Bases de la convocatòria 2022/D/LE/CC/5 de professorat associat 2021-20221

Calendari orientatiu de la convocatòria 2022/D/LE/CC/5 de professorat associat 2021-20221

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia CA-ES-EN

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Enllaç al formulari d'inscripció
 (
Formulari obert del 6 al 19 d'abril de 2022)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT)

Resolució dels criteris de la convocatòria 2022/D/LE/CC/5 de professorat associat 2021-20221 (previst 20/04/2022)

Resolució provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria 2022/D/LE/CC/5 de professorat associat 2021-2021 (previst 21/04/2022)

Resolució definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria 2022/D/LE/CC/5 de professorat associat 2021-2021 (previst
13/05/2022)
Barems de la convocatòria 2022/D/LE/CC/5 de professorat associat 2021-2021

Rresolució dels resultats de la convocatòria 2022/D/LE/CC/5 de professorat associat 2021-2021 (Previst
26/05/2022)

_____________________________________________________________________

Convocatòria núm. 2022/D/LE/CC/1- Professorat Associat 2021-2022

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (
26/01/2022)
BASES
Resolució anul·lant de la convocatòria la plaça B21A2144 del Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes

CALENDARI ORIENTATIU

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia CA-ES-EN

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Enllaç al formulari d'inscripció
 (
Formulari obert del 27 de gener a l’1 de febrer de 2022)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT)

RESOLUCIÓ CRITERIS (previst
07/02/2022)
Criteris

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (
previst 04/02/2022)

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst
25/02/2022)
Barems

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (Previst
07/03/2022)

_____________________________________________________________________

Convocatòria núm. 2021/D/LE/CC/15- Professorat Associat 2021-2022

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (
29/11/2021)
BASES

CALENDARI ORIENTATIU

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Enllaç al formulari d'inscripció
 (
Formulari obert del 30 novembre al 9 de desembre de 2021)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT)

RESOLUCIÓ CRITERIS (previst
16/12/2021)

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (
previst 15/12/2021)

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst
18/01/2022)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Barems

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (Previst
28/01/2022)

_____________________________________________________________________

Convocatòria núm. 2021/D/LE/CC/11- Professorat Associat 2021-2022

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (22/09/2021)
BASES

CALENDARI ORIENTATIU

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia CA-ES-EN

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Enllaç al formulari d'inscripció
 (
Formulari obert del 23 al 30 de setembre de 2021)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT)

RESOLUCIÓ CRITERIS (previst 18/01/2022)
Criteris Places

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (
previst 06/10/2021)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 20/01/2022)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Barems

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (Previst
26/01/2021)
_____________________________________________________________________

Convocatòria núm. 2021/D/LE/CC/8- Professorat Associat 2021-2022

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (30/06/2021)
BASES

Annex bases
CALENDARI ORIENTATIU

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia CA-ES-EN

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Enllaç al formulari d'inscripció
 (
Formulari obert del dia 1 al 12 de juliol de 2021)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT)

RESOLUCIÓ CRITERIS (previst 19/07/2021)
Criteris Places

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (
previst 16/07/2021)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 15/09/2021)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Barems

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (Previst 01/10/2021)
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs

_____________________________________________________________________

Convocatòria núm. 2021/D/LE/CC/6- Professorat Associat 2021-2022

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (14/05/2021)
BASES

Annex bases
CALENDARI ORIENTATIU

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia CA-ES-EN

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Enllaç al formulari d'inscripció
 (
Formulari obert del dia 15 al 24 de maig de 2021)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT)

RESOLUCIÓ CRITERIS (previst 19/05/2021)
Criteris Places

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (
previst 28/05/2021)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 10/06/2021)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Barems

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (Previst 25/06/2021)
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs

_____________________________________________________________________

Convocatòria núm. 2021/D/LE/CC/1- Professorat Associat 2021-2022

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (28/04/2021)
BASES
CALENDARI ORIENTATIU

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia CA-ES-EN

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Enllaç al formulari d'inscripció
 (
Formulari obert del dia 29 d'abril al 4 de maig de 2021)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT)

RESOLUCIÓ CRITERIS (previst 6/05/2021)
Criteris Places

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (
previst 11/05/2021)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 3/06/2021)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Barems

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (Previst 14/06/2021)
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs

Correcció d’errors a la resolució de resultats de 14 de juny del 2021 (21/06/2021)
Annex addicional amb el resultat i les puntuacions de les places pendents (21/06/2021)

_____________________________________________________________________

 

Convocatòria núm. 2022/D/LE/CC/2 - Associats UDH 2021-2022

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (
26/01/2022)
BASES
CALENDARI ORIENTATIU

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguirGuia CA-ES-EN

Finalment, amb tot l'anterior preparat, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent. És molt important que us anoteu la referència de la plaça a la que voleu concursar perquè serà la que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds:

Enllaç al formulari d'inscripció
(Formulari obert del 27 de gener a l’1 de febrer de 2022)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT)

A més de la documentació que s'especifica a les bases, les persones candidates han d'adjuntar un document d'autobaremació complimentat (encara que indica que és per la UDH Vall d'Hebron, és vàlid per totes les UDH)


RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 04/02/2022)

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 25/02/2022)

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (previst 07/03/2022)
_____________________________________________________

Convocatòria núm. 2021/D/LE/CC/13 - Associats UDH 2021-2022

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (03/12/2021)

Correcció d'errors a la resolució de la convocatòria
BASES
CALENDARI ORIENTATIU

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguirGuia CA-ES-EN

Finalment, amb tot l'anterior preparat, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent. És molt important que us anoteu la referència de la plaça a la que voleu concursar perquè serà la que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds:

Enllaç al formulari d'inscripció
(Formulari obert del dia 4 al 13 de desembre de 2021)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT)

A més de la documentació que s'especifica a les bases, les persones candidates han d'adjuntar un document d'autobaremació complimentat (encara que indica que és per la UDH Vall d'Hebron, és vàlid per totes les UDH)


RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 15/12/2021)

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 18/01/2022)

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (previst 28/01/2022)
_____________________________________________________

Convocatòria núm. 2021/D/LE/CC/9 - Associats UDH 2021-2022

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (21/7/2021)
BASES

Annexes 1 i 2 Bases
CALENDARI ORIENTATIU

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguirGuia CA-ES-EN

Finalment, amb tot l'anterior preparat, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent. És molt important que us anoteu la referència de la plaça a la que voleu concursar perquè serà la que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds:

Enllaç al formulari d'inscripció
(Formulari obert del dia 21 al 31 de juliol del 2021)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT)

A més de la documentació que s'especifica a les bases, les persones candidates han d'adjuntar un document d'autobaremació complimentat (encara que indica que és per la UDH Vall d'Hebron, és vàlid per totes les UDH)


RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 08/09/2021)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 20/09/2021)
Llista definitiva d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (previst 26/11/2021)
_____________________________________________________

Convocatòria núm. 2021/D/LE/CC/2 - Associats UDH 2021-2022

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (14/5/2021)
BASES

Annex Bases
CALENDARI ORIENTATIU
Correcció d’errors a la resolució de 14 de maig del 2021 (25/5/2021)

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguirGuia CA-ES-EN

Finalment, amb tot l'anterior preparat, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent. És molt important que us anoteu la referència de la plaça a la que voleu concursar perquè serà la que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds:

Enllaç al formulari d'inscripció
(Formulari obert del dia 15 al 24 de maig del 2021)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT)

A més de la documentació que s'especifica a les bases, les persones candidates han d'adjuntar un document d'autobaremació complimentat (encara que indica que és per la UDH Vall d'Hebron, és vàlid per totes les UDH)


RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 28/05/2021)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 10/06/2021)
Llista definitiva d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (previst 25/06/2021)
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs
Correcció d’errors a la resolució de resultats del 25 de juny del 2021 (15/07/2021)

 

Convocatòria núm. 2021/D/LE/CC/4 - Investigadors Postdoctorals 2021-2022

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (28/04/2021)
BASES
CALENDARI ORIENTATIU

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia CA-ES-EN
Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Enllaç al formulari d'inscripció
(Formulari obert del dia 29 d'abril al 4 de maig de 2021)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT) 

RESOLUCIÓ CRITERIS (previst 06/05/2021)
Criteri Places

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 11/05/2021)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 03/06/2021)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Barems

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (previst 14/06/2021)
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs

_____________________________________________________________________ 

 

Convocatòria núm. 2022/D/LE/CC/3 - Investigadors Predoctorals en Formació 2021-2022

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (26/01/2022)
BASES
CALENDARI ORIENTATIU

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia CA-ES-EN

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Enllaç al formulari d'inscripció
(Formulari obert del 27 de gener a l’1 de febrer de 2022)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT) 

RESOLUCIÓ CRITERIS (previst 07/02/2022)
Criteri Places

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 04/02/2022)

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 25/02/2022)
Barems

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (previst 07/03/2022)
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs
__________________________________________________________________ 

Convocatòria núm. 2021/D/LE/CC/14 - Investigadors Predoctorals en Formació 2021-2022

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (29/11/2021)
BASES
CALENDARI ORIENTATIU

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Enllaç al formulari d'inscripció
(Formulari obert del 30 novembre al 9 de desembre de 2021)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT) 

RESOLUCIÓ CRITERIS (previst 16/12/2021)
Criteri Places

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 15/12/2021)

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 18/01/2022)

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (previst 28/01/2022)
__________________________________________________________________ 

Convocatòria núm. 2021/D/LE/CC/10 - Investigadors Predoctorals en Formació 2021-2022

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (22/09/2021)
BASES
CALENDARI ORIENTATIU

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia CA-ES-EN
Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Enllaç al formulari d'inscripció
(Formulari obert del 23 al 30 de setembre de 2021)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT) 

RESOLUCIÓ CRITERIS (previst 18/01/2022)
Criteri Places

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 06/10/2021)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 20/01/2022)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Barems

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (previst 26/01/2022)
__________________________________________________________________ 

Convocatòria núm. 2021/D/LE/CC/7 - Investigadors Predoctorals en Formació 2021-2022

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (14/05/2021)
BASES
Annex bases

CALENDARI ORIENTATIU

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia CA-ES-EN
Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Enllaç al formulari d'inscripció
(Formulari obert del dia 15 al 24 de maig del 2021)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT) 

RESOLUCIÓ CRITERIS (previst 19/05/2021)
Criteri Places

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 28/05/2021)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 10/06/2021)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Barems

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (previst 25/06/2021)
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs
__________________________________________________________________ 

Convocatòria núm. 2021/D/LE/CC/3 - Investigadors Predoctorals en Formació 2021-2022

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (28/04/2021)
BASES
CALENDARI ORIENTATIU

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia CA-ES-EN
Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Enllaç al formulari d'inscripció
(Formulari obert del dia 29 d'abril al 4 de maig del 2021)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT) 

RESOLUCIÓ CRITERIS (previst 06/05/2021)
Criteri Places

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 11/05/2021)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 03/06/2021)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Barems

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (previst 14/06/2021)
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs
Correcció d’errors a la resolució de resultats de 14 de juny del 2021 (21/06/2021)
__________________________________________________________________ 

 

Convocatòria núm. 2020/D/LE/CC/13 - Associats Mèdics 2020-2021

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (26/11/2020)
BASES
CALENDARI ORIENTATIU

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguirGuia CA-ES-EN


Finalment, amb tot l'anterior preparat, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent. És molt important que us anoteu la referència de la plaça a la que voleu concursar perquè serà la que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds:

Enllaç al formulari d'inscripció
(Formulari obert del dia 26 de novembre al 2 de desembre del 2020)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT)

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 07/12/2020)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 21/12/2020)
Llista definitiva d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (previst 20/01/2021)
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs

_____________________________________________________________________

Convocatòria núm. 2020/D/LE/CC/11 - Associats Mèdics 2020-2021

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (21/10/2020)
BASES
CALENDARI ORIENTATIU

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguirGuia CA-ES-EN


Finalment, amb tot l'anterior preparat, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent. És molt important que us anoteu la referència de la plaça a la que voleu concursar perquè serà la que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds:

Enllaç al formulari d'inscripció
(Formulari obert del dia 21 d’octubre  al 28 d’octubre del 2020)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT)

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 03/11/2020)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 17/11/2020)
Llista definitiva d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (previst 02/12/2020)
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs

_____________________________________________________________________

Convocatòria núm. 2020/D/LE/CC/9 - Associats Mèdics 2020-2021

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA(28/07/2020)
BASES
CALENDARI ORIENTATIU

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguirGuia CA-ES-EN


Finalment, amb tot l'anterior preparat, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent. És molt important que us anoteu la referència de la plaça a la que voleu concursar perquè serà la que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds:

Enllaç al formulari d'inscripció
(Formulari obert del 29 de juliol al 4 de setembre de 2020)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT)

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (Prevista 09/09/2020)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (Prevista 25/09/2020)
Llista definitiva d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (Prevista 08/10/2020)
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs

_____________________________________________________________________

 

Convocatòria núm. 2020/D/LE/CC/4 - Associats Mèdics 2020-2021

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA
 (02/06/2020)
BASES
CALENDARI ORIENTATIU

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguirGuia CA-ES-EN


Finalment, amb tot l'anterior preparat, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent. És molt important que us anoteu la referència de la plaça a la que voleu concursar perquè serà la que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds:

Enllaç al formulari d'inscripció
(Formulari obert del 3 a l'11 de juny de 2020)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT)

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (Prevista 15/06/2020)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (02/07/2020)
Llista definitiva d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (Prevista 08/07/2020)
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs
_____________________________________________________________________

Convocatòria núm. 2020/D/LE/CC/17- Professorat Associat 2020-2021

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (21/12/2020)
BASES
CALENDARI ORIENTATIU

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia CA-ES-EN

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Enllaç al formulari d'inscripció
 (
Formulari obert del dia 22 de desembre a l'11 de gener de 2021)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT)

RESOLUCIÓ CRITERIS (previst 13/01/2021)
Criteris Places

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (
previst 15/01/2021)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 29/01/2021)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Barems

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (Previst 12/02/2021)
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs

_____________________________________________________________________

Convocatòria núm. 2020/D/LE/CC/16- Professorat Associat 2020-2021

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (26/11/2020)
BASES
CALENDARI ORIENTATIU

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia CA-ES-EN

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Enllaç al formulari d'inscripció
(
Formulari obert del dia 26 de novembre al 2 de desembre del 2020)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT)

RESOLUCIÓ CRITERIS (previst 03/12/2020)
Criteris Places

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (
previst 07/12/2020)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 21/12/2020)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Barems

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (Previst 20/01/2021)
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs

_____________________________________________________________________

Convocatòria núm. 2020/D/LE/CC/10- Professorat Associat 2020-2021

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (21/10/2020)
BASES
CALENDARI ORIENTATIU

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia CA-ES-EN

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Enllaç al formulari d'inscripció
(
Formulari obert del dia 21 d’octubre  al 28 d’octubre del 2020)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT)

RESOLUCIÓ CRITERIS (previst 29/10/2020)
Criteris Places

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (
previst 03/11/2020)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 17/11/2020)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Barems

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (Previst 03/12/2020)
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs

_____________________________________________________________________

Convocatòria núm. 2020/D/LE/CC/8- Professorat Associat 2020-2021

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (28/07/2020)
BASES
CALENDARI ORIENTATIU

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia CA-ES-EN

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Enllaç al formulari d'inscripció
(Formulari obert del 29 de juliol al 4 de setembre de 2020)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT)

RESOLUCIÓ CRITERIS (Previst 31/07/2020)
Criteris Places

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (09/09/2020)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (Previst 25/09/2020)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Barems

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (Previst 08/10/2020)
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs

_____________________________________________________________________

Convocatòria núm. 2020/D/LE/CC/6- Professorat Associat 2020-2021

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (30/06/2020)
BASES
CALENDARI ORIENTATIU

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia CA-ES-EN

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Enllaç al formulari d'inscripció
(Formulari obert de l'1 al 8 de juliol de 2020)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT)

RESOLUCIÓ CRITERIS (Previst 06/07/2020)
Criteris Places

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (14/07/2020)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (Previst 30/07/2020)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Barems

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (Previst 08/09/2020)
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs

_____________________________________________________________________

Convocatòria núm. 2020/D/LE/CC/5- Professorat Associat 2020-2021

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (02/06/2020)
BASES
CALENDARI ORIENTATIU

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia CA-ES-EN

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Enllaç al formulari d'inscripció
(Formulari obert del 3 de juny a l'11 de juny de 2020)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT)

RESOLUCIÓ CRITERIS (09/06/2020)
Criteris Places

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (Previst 15/06/2020)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (Previst 01/07/2020)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Barems

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (14/07/2020)
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs

_____________________________________________________________________

Convocatòria núm. 2020/D/LE/CC/2- Professorat Associat 2020-2021

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (02/06/2020)
BASES
CALENDARI ORIENTATIU

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia CA-ES-EN

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Enllaç al formulari d'inscripció
(Formulari obert del 3 de juny a l'11 de juny de 2020)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT)

RESOLUCIÓ CRITERIS (09/06/2020)
Criteris Places

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (Previst 15/06/2020)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (Previst 01/07/2020)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Barems

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (14/07/2020)
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs
_____________________________________________________________________

Convocatòria núm. 2020/D/LE/CC/14 - Investigadors Postdoctorals 2020-2021

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (26/11/2020)
BASES
CALENDARI ORIENTATIU

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia CA-ES-EN
Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Enllaç al formulari d'inscripció
(Formulari obert del dia 26 de novembre al 2 de desmbre del 2020)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT) 

RESOLUCIÓ CRITERIS (previst 03/12/2020)
Criteri Places

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 07/12/2020)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 21/12/2020)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Barems

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (previst 20/01/2021)
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs

_____________________________________________________________________ 

Convocatòria núm. 2020/D/LE/CC/12 - Investigadors Postdoctorals 2020-2021
Convocatòria de concursos per a la contractació d'investigadors postdoctorals pel curs 2020-2021


RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (21/10/2020)
BASES
CALENDARI ORIENTATIU

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia CA-ES-EN
Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Enllaç al formulari d'inscripció
(Formulari obert del dia 21 d’octubre  al 28 d’octubre del 2020)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT) 

RESOLUCIÓ CRITERIS (previst 29/10/2020)
Criteri Places

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 03/11/2020)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 17/11/2020)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Barems

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (previst 02/12/2020)
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs

_____________________________________________________________________ 

Convocatòria núm. 2020/D/LE/CC/15 - Investigadors Predoctorals en Formació 2020-2021

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (26/11/2020)
BASES
CALENDARI ORIENTATIU

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia CA-ES-EN
Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Enllaç al formulari d'inscripció
(Formulari obert del dia 26 de novembre al 2 de desembre del 2020)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT) 

RESOLUCIÓ CRITERIS (previst 03/12/2020)
Criteri Places

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 07/12/2020)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (previst 21/12/2020)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Barems

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (previst 20/01/2021)
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs
Correcció d'errors als resultats i les puntuacions del concurs (22/01/2021)

____________________________________________________________________ 

Convocatòria núm. 2020/D/LE/CC/7 - Investigadors Predoctorals en Formació 2020-2021

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (30/06/2020)
BASES
CALENDARI ORIENTATIU

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia CA-ES-EN
Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Enllaç al formulari d'inscripció
(Formulari obert 
de l'1 al 8 de juliol de 2020)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT) 

RESOLUCIÓ CRITERIS (Previst 06/07/2020)
Criteri Places

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (14/07/2020)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (Previst 30/07/2020)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Barems

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (Previst 08/09/2020)
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs

____________________________________________________________________ 

Convocatòria núm. 2020/D/LE/CC/3 - Investigadors Predoctorals en Formació 2020-2021

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA (02/06/2020)
BASES
CALENDARI ORIENTATIU

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia CA-ES-EN
Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Enllaç al formulari d'inscripció
(Formulari obert 
del 3 de juny a l'11 de juny de 2020)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT) 

RESOLUCIÓ CRITERIS (09/06/2020)
Criteri Places

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (Previst 15/06/2020)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (Previst 01/07/2020)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Barems

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (14/07/2020)
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs
Correcció d’errors a la resolució de 13 de juliol del 2020 - plaça B20P0015

____________________________________________________________________ 

Convocatòria referència UAB-LE-203 Professor lector

Retroacció del procediment selectiu en compliment de la resolució de la Rectora en relació a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs contenciós administratiu número 475/2016.

Resolució de 22 de febrer de 2016, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoquen els processos selectius per a la contractació de personal docent i investigador en la categoria de professor lector (ajudant doctor) de caràcter temporal en el marc del Pla Serra Húnter.

Bases de la convocatòria

Referència UAB-LE-203
Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Pedagogia Sistemàtica i Social
Àmbit de coneixement: Teoria de l'Educació

 • President: Francesc Pedró (UNESCO)
 • Secretari: José Antonio Jordan Sierra (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Edurne García Iriarte (Trinity College Dublin)
 • Vocal 2: Carmen Orte Socias (Universitat de les Illes Balears)
 • Vocal 3: José Antonio Caride Gómez (Universidad de Santiago de Compostela)
 • Suplent 1: Joaquín Gairin Sallan (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent 2: Gonzalo Jover Olmeda (Universidad Complutense de Madrid)
 • Suplent 3: Paulí Dávila Balsera (Universidad del Pais Vasco)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-203

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 4 de desembre de 2020
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 4 de febrer de 2021
  • LLOC: Sala de Juntes de la Facultat de Ciències de l’Educació (UAB)
  • HORA: 10:00h
  • La presentació es farà per ordre alfabètic del primer cognom.

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • Agud Morell, Ingrid
 • Cebrián Bernat, Gisela
 • Igelmo Zaldívar, Jon
 • Ruíz Eugenio, Laura

Resolució del concurs:

Segons la resolució de l'acta amb data 4 de febrer de 2021, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • Ingrid Agud Morell

Convocatòria núm. 2020/D/LE/CC/1- Professorat Associat 2019-2020.
Annex a la convocatòria de concursos per a la contractació de professorat associat pel curs 2019-2020

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia CA-ES-EN

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen,per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Enllaç al formulari d'inscripció

(Formulari obert  del 24 al 31 de gener de 2020)ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT)

RESOLUCIÓ (23/01/2020)
BASES

CALENDARI ORIENTATIU

RESOLUCIÓ CRITERIS
(Previst 30/01/2020)
Criteris Places 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (Previst 04/02/2020)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (Previst 14/02/2020)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Barems


RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (26/02/2020)
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs


 

Convocatòria núm. 2019/D/LE/CC/18- Professorat Associat 2019-2020.
Annex a la convocatòria de concursos per a la contractació de professorat associat pel curs 2019-2020

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia CA-ES-EN
 
Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen,per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Enllaç al formulari d'inscripció

(Formulari obert  del 23 al 27 de novembre de 2019)ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT)

 RESOLUCIÓ (22/11/2019)
BASES

CALENDARI ORIENTATIU

RESOLUCIÓ CRITERIS
(Previst 27/11/2019)
Criteris Places 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (Previst 29/11/2019)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (Previst 11/12/2019)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Barems


RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (Previst 09/01/2020) 
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs
Convocatòria núm. 2019/D/LE/CC/14 - Professorat Associat 2019-2020.
Annex a la convocatòria de concursos per a la contractació de professorat associat pel curs 2019-2020

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia CA-ES-EN
 
Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:


Enllaç al formulari d'inscripció

(Formulari obert  del 19 de juny al 25 d'octubre de 2019)ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT) 

RESOLUCIÓ
BASES

CALENDARI ORIENTATIU

RESOLUCIÓ CRITERIS
(25/10/2019)
Criteris Places

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (29/10/2019)
Llista provisional d'admesos i exclosos
CORRECCIÓ D’ERRORS DE LA RESOLUCIÓ PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS (11/11/2019)

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (13/11/2019)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Barems


RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (Prevista 27/11/2019) 
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs


_____________________________________________________________________________________________________________________Convocatòria núm. 2019/D/LE/CC/10 - Professorat Associat 2019-2020.
Annex a la convocatòria de concursos per a la contractació de professorat associat pel curs 2019-2020

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia CA-ES-EN

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:


Enllaç al formulari d'inscripció

(Formulari obert  del 28 de juny al 5 de juliol de 2019)ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT) 

RESOLUCIÓ (27/06/2019)
Esmena Plaça B19A1559 Primer Semestre
BASES

CALENDARI ORIENTATIU

RESOLUCIÓ CRITERIS
(04/07/2019)
Criteris Places

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (12/07/2019)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (30/07/2019)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Barems


Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva i Salut Pública de referència B19A1568:
Resolució nova comissió (30/10/2019)
RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (03/12/2019)
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuacions del concurs

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (17/09/2019) 
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs_____________________________________________________________________________________________________________________

Convocatòria núm. 2019/D/LE/CC/8 - Professorat Associat 2019-2020
Annex a la convocatòria de concursos per a la contractació de professorat associat pel curs 2019-2020.

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:
 
Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interesen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:
 
Enllaç al formulari d'inscripció(Formulari obert del 25 de maig al 31 de maig de 2019)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT) 

CALENDARI ORIENTATIU

RESOLUCIÓ CRITERIS
(27/05/2019)
Criteris Places

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (05/06/2019)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (17/06/2019)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Barems

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (28/06/2019) 
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs

_____________________________________________________________________________________________________________________

Convocatòria núm. 
2019/D/LE/CC/3 - Professorat Associat 2019-2020

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:
A continuació trobareu un full excel amb totes les places que surten a concurs. És molt important que us anoteu la/les referència/es de la/les plaça/ces a la/les que voleu concursar perquè serà la/les que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds:
Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interesen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:
 
Enllaç al formulari d'inscripció(Formulari obert del 27 d'abril al 5 de maig de 2019)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT) 

CALENDARI ORIENTATIU

RESOLUCIÓ CRITERIS
(02/05/2019)
Criteris Places

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (13/05/2019)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (24/05/2019)
Llista definitiva d'Aadmesos i exclosos
Barems
Annex barems: D. Filosofia i D. Mitjans, comunicació i cultura

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (06/06/2019)
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs
Correcció plaça B19A0184 - Departament de Geologia

RESOLUCIÓ ADDICIONAL RESULTATS CONCURS (21/06/2019)
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs

Convocatòria núm. 2019/D/LE/CC/17 - Associats Mèdics 

Resolució convocatòria (22/11/2019)
Bases

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:

Guia CA-ES-EN

Finalment, amb tot l'anterior preparat, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent. És molt important que us anoteu la referència de la plaça a la que voleu concursar perquè serà la que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds:
ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR)

Enllaç al formulari d'inscripció
(Formulari obert del 23 al 27 de novembre de 2019)
 
CALENDARI

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS
(Prevista 29/11/2019)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (11/12/2019)
Llista definitiva d'admesos i exclosos.

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (Prevista 09/01/2020)
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs
_____________________________________________________________________

Convocatòria núm. 2019/D/LE/CC/15 - Associats Mèdics 1470


Resolució convocatòria  
Bases

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:

Guia CA-ES-EN

Finalment, amb tot l'anterior preparat, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent. És molt important que us anoteu la referència de la plaça a la que voleu concursar perquè serà la que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds:
ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR)

Enllaç al formulari d'inscripció
(Formulari obert de l 19 fins el 25 d'octubre de 2019)
 
CALENDARI

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS
(Prevista 29/10/2019)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (13/11/2019)
Llista definitiva d'admesos i exclosos.

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (Prevista 27/11/2019)
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs
_________________________________________________________________________________Convocatòria núm. 2019/D/LE/CC/11 - Associat A33

Resolució convocatòria (13/09/2019)
Bases

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:

Guia CA-ES-EN

Finalment, amb tot l'anterior preparat, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent. És molt important que us anoteu la referència de la plaça a la que voleu concursar perquè serà la que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds:
ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR)

Enllaç al formulari d'inscripció
(Formulari obert  fins el 20 de setembre de 2019)
 
CALENDARI

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS

Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS
Llista definitiva d'admesos i exclosos.

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (05/11/2019) 
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs
_________________________________________________________________________________

Convocatòria núm. 2019/D/LE/CC/04 - Associat Mèdic

Convocatòria de concursos per a la contractació de professors associats mèdics pel curs 2018-2019:
Resolució convocatòria (24/05/2019)
Bases
Annex places
Correcció 1 Annex places (28/05/2019)  Correcció 2 Annex places (28/05/2019)
Places corregides (29/05/2019)

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:

Guia CA-ES-EN

Finalment, amb tot l'anterior preparat, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent. És molt important que us anoteu la referència de la plaça a la que voleu concursar perquè serà la que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds:
ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR)

Enllaç al formulari d'inscripció
(Formulari obert  fins el 31 de maig de 2019)
 
CALENDARI

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (05/06/2019)

Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (17/06/2019)
Llista definitiva d'admesos i exclosos.

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (28/06/2019)
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs
 

Convocatòria núm. 2019/D/LE/CC/16 - Investigadors Postdoctorals 2019-2020.
Annex a la convocatòria de concursos per a la contractació d'investigadors postdoctorals pel curs 2019-2020.

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia CA-ES-EN
 
Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:
 

Enllaç al formulari d'inscripció
(Formulari obert del dia 19 d’octubre  al 25 d’octubre del 2019)ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT) 

RESOLUCIÓ
BASES

CALENDARI ORIENTATIU

RESOLUCIÓ CRITERIS (25/10/2019) 

Criteri Places

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (29/10/2019)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (13/11/2019)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Barems


RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS  
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs

Convocatòria núm. 2019/D/LE/CC/12 - Investigadors Postdoctorals 2019-2020.
Annex a la convocatòria de concursos per a la contractació d'investigadors postdoctorals pel curs 2019-2020.

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia CA-ES-EN
 
Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:
 

Enllaç al formulari d'inscripció
(Formulari obert  del 14 al 20 de setembre de 2019)ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT) 

RESOLUCIÓ
BASES

CALENDARI ORIENTATIU

RESOLUCIÓ CRITERIS 
(19/09/2019) 
Criteris Places

PROVISIONARESOLUCIÓ L D'ADMESOS I EXCLOSOS (25/09/2019) 
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (10/10/2019) 
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Barems


RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS  (23/10/2019) 
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs_____________________________________________________________________________________________________________________
Convocatòria núm. 2019/D/LE/CC/9 - Investigadors Postdoctorals 2019-2020.
Annex a la convocatòria de concursos per a la contractació d'investigadors postdoctorals pel curs 2019-2020.

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia CA-ES-EN
 
Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interessen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:
 

Enllaç al formulari d'inscripció
(Formulari obert  del 28 de juny al 5 de juliol de 2019)ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT) 

RESOLUCIÓ (27/06/2019)
BASES

CALENDARI ORIENTATIU

RESOLUCIÓ CRITERIS
(04/07/2019)
Criteris Places

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (12/07/2019)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (30/07/2019)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Barems


RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS  (17/09/2019) 
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs_____________________________________________________________________________________________________________________

Convocatòria núm. 2019/D/LE/CC/7 - Investigadors Postdoctorals 2019-2020
Annex a la convocatòria de concursos per a la contractació d'investigadors postdoctorals pel curs 2019-2020.
 
Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interesen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Enllaç al formulari d'inscripció(Formulari obert del 25 de maig al 31 de maig de 2019)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT) 

CALENDARI ORIENTATIU

RESOLUCIÓ CRITERIS
(27/05/2019)
Criteris Places

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (05/06/2019)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (17/06/2019)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Barems

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS  (28/06/2019) 
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs
_____________________________________________________________________________________________________________________

Convocatòria núm. 
2019/D/LE/CC/6 - Investigadors Postdoctorals 2019-2020
 
Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:
A continuació trobareu un full excel amb totes les places que surten a concurs. És molt important que us anoteu la/les referència/es de la/les plaça/ces a la/les que voleu concursar perquè serà la/les que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds:
           Llista de Places

Finalment, amb tot l'anterior preparat i anotada la/les referència/es de les places que us interesen, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

Enllaç al formulari d'inscripció(Formulari obert del 27 d'abril al 5 de maig de 2019)

ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) i NOMÉS PREMEU FINALITZAR QUAN ESTEU SEGURS QUE ÉS EL DEFINITIU (PODEU ANAR GUARDANT) 

CALENDARI ORIENTATIU

RESOLUCIÓ CRITERIS
(02/05/2019)
Criteris Places
Resolució addicional Criteris: Prehistòria (08/05/2019)

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (13/05/2019)
Llista provisional d'admesos i exclosos


RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (24/05/2019)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Barems

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS  (05/06/2019) 
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs

Convocatòria núm. 2019/D/LEM/CL/2 - Professor lector
Resolució (12/04/2019)
Bases de la convocatòria núm. 2019/D/LEM/CL/2

Per presentar-vos a la plaça descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:

Guia català
Guia castellà
Guia anglès

Formulari d'inscripció

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS
Llista provisional d'admesos i exclosos (20/05/2019)

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS 
Llista definitiva d'admesos i exclosos (04/06/2019)

Resolució del Calendari del Concurs (12/06/2019)

Resolució del concurs (09/07/2019)
Adjudicació: Marilisa Birello

Convocatòria núm. 2019-D-LE-CC-1 - Professorat Associat A46.

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:
Consulteu la referència de la plaça a la qual voleu concursar a les bases. És molt important que us anoteu la referència de la plaça a la que voleu concursar perquè serà la que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds.
La sol·licitud per presentar-vos al concurs, i que haureu d’adjuntar al formulari la trobareu a continuació:
   

                                                                                                                                                                                            

Convocatòria núm. 2019-D-LE-CC-2 - Professorat Associat A33 per l'ICS.

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:
Consulteu la referència de la plaça a la qual voleu concursar a les bases. És molt important que us anoteu la referència de la plaça a la que voleu concursar perquè serà la que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds.
La sol·licitud per presentar-vos al concurs, i que haureu d’adjuntar al formulari la trobareu a continuació:
                                                                                                                                                                                              

Convocatòria núm. 2018-D-LE-CC-23 - Professorat Associat A33 - Pediatria.

Resolució (17/12/18)
Bases
 
Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:
Consulteu la referència de la plaça a la qual voleu concursar a les bases. És molt important que us anoteu la referència de la plaça a la que voleu concursar perquè serà la que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds.
La sol·licitud per presentar-vos al concurs, i que haureu d’adjuntar al formulari la trobareu a continuació:
                                                                                                                                                                                          

Convocatòria núm. 2018-D-LE-CC-12 - Professorat Associat (Medicina Legal i Forense) a la unitat docent del Parc Taulí.

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:
Consulteu la referència de la plaça a la qual voleu concursar a les bases. És molt important que us anoteu la referència de la plaça a la que voleu concursar perquè serà la que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds.
La sol·licitud per presentar-vos al concurs, i que haureu d’adjuntar al formulari la trobareu a continuació:
   

                                                                                                                                                                                            

Convocatòria núm. 2018-D-LE-CC-13 - Professorat Associat vinculat a l'Hospital de Sant Pau.

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:
Consulteu la referència de la plaça a la qual voleu concursar a les bases. És molt important que us anoteu la referència de la plaça a la que voleu concursar perquè serà la que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds.
La sol·licitud per presentar-vos al concurs, i que haureu d’adjuntar al formulari la trobareu a continuació:
   
                                                                                                                                                                                            

Convocatòria núm. 2018-D-LE-CC-17 - Professorat Associat A36.

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:
Consulteu la referència de la plaça a la qual voleu concursar a les bases. És molt important que us anoteu la referència de la plaça a la que voleu concursar perquè serà la que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds.
La sol·licitud per presentar-vos al concurs, i que haureu d’adjuntar al formulari la trobareu a continuació:
   
                                                                                                                                                                                            

Convocatòria núm. 2018-D-LE-CC-18 - Professorat Associat vinculat a l'ICS.

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:
Consulteu la referència de la plaça a la qual voleu concursar a les bases. És molt important que us anoteu la referència de la plaça a la que voleu concursar perquè serà la que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds.
La sol·licitud per presentar-vos al concurs, i que haureu d’adjuntar al formulari la trobareu a continuació:
   
                                                                                                                                                                                            

Convocatòria núm. 2018-D-LE-CC-19 - Professorat Associat vinculat al Parc Salut Mar.

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:
Consulteu la referència de la plaça a la qual voleu concursar a les bases. És molt important que us anoteu la referència de la plaça a la que voleu concursar perquè serà la que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds.
La sol·licitud per presentar-vos al concurs, i que haureu d’adjuntar al formulari la trobareu a continuació:
   
                                                                                                                                                                                            

Convocatòria núm. 2018-D-LE-CC-12 - Professorat Associat (Medicina Legal i Forense) a la unitat docent del Parc Taulí.

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:
Consulteu la referència de la plaça a la qual voleu concursar a les bases. És molt important que us anoteu la referència de la plaça a la que voleu concursar perquè serà la que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds.
La sol·licitud per presentar-vos al concurs, i que haureu d’adjuntar al formulari la trobareu a continuació:
   
                                                                                                                                                                                            
 

Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/16 - Professorat Associat A36 BAVE
Annex II a la convocatòria de concursos per a la contractació de professorat associat pel curs 2018-2019.

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:
Consulteu la referència de la plaça a la qual voleu concursar a les bases. És molt important que us anoteu la referència de la plaça a la que voleu concursar perquè serà la que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds.
La sol·licitud per presentar-vos al concurs, i que haureu d’adjuntar al formulari la trobareu a continuació:
 
 
                                                                                                                                                                                         

Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/10 - Professorat Associat A36
Annex a la convocatòria de concursos per a la contractació de professorat associat pel curs 2018-2019. 
Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:
Consulteu la referència de la plaça a la qual voleu concursar a les bases. És molt important que us anoteu la referència de la plaça a la que voleu concursar perquè serà la que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds.
La sol·licitud per presentar-vos al concurs, i que haureu d’adjuntar al formulari la trobareu a continuació:
 

                                                                                                                                                                                            

Avís: procés finalizat

Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/01 - Professorat Associat 2018-2019
Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:
A continuació trobareu un full excel amb totes les places que surten a concurs. És molt important que us anoteu la referència de la plaça a la que voleu concursar perquè serà la que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds:
La sol·licitud per presentar-vos al concurs, i que haureu d’adjuntar al formulari la trobareu a continuació:
 

Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/11 - Associat Mèdic vinculat al Parc Taulí

Convocatòria de concursos per a la contractació de professors associats mèdics pel curs 2018-2019:

Resolució Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/11
Bases Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/11
Revocació Parc Taulí

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:

Guia català
Guia castellà

La sol·licitud per presentar-vos al concurs, i que haureu d’adjuntar al formulari la trobareu a continuació:

Sol·licitud Català

Finalment, amb tot l'anterior preparat, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent. És molt important que us anoteu la referència de la plaça a la que voleu concursar perquè serà la que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds:
ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR)

Formulari d'inscripció

(Formulari obert fins el 7 de setembre)

CALENDARI

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (13/09/2018)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (01/10/2018)
Llista definitiva d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (18/10/2018)
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs

 

Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/9 - Associat Mèdic vinculat al Parc Salut Mar
Convocatòria de concursos per a la contractació de professors associats mèdics pel curs 2018-2019:

Resolució Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/9
Bases Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/9

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:

Guia català
Guia castellà

La sol·licitud per presentar-vos al concurs, i que haureu d’adjuntar al formulari la trobareu a continuació:

Sol·licitud Català

Finalment, amb tot l'anterior preparat, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent. És molt important que us anoteu la referència de la plaça a la que voleu concursar perquè serà la que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds:
ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR)

Formulari d'inscripció

CALENDARI

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (13/09/2018)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (01/10/2018)
Llista definitiva d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (18/10/2018)
Annex a la resolució amb el resultat i les puntuació del concurs


Avís: procés finalitzat
Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/4 - Associat Mèdic
Convocatòria de concursos per a la contractació de professors associats mèdics pel curs 2018-2019:

Resolució Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/4
Bases Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/4

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:

Guia català
Guia castellà

A continuació trobareu un full excel amb totes les places que surten a concurs. És molt important que us anoteu la referència de la plaça a la que voleu concursar perquè serà la que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds:

Llista de Places

La sol·licitud per presentar-vos al concurs, i que haureu d’adjuntar al formulari la trobareu a continuació:

Sol·licitud Català

Finalment, amb tot l'anterior preparat, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:

CALENDARI

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (10/05/2018)

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (28/05/2018)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
 

Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/22 - Investigadors Postdoctorals
Annex IV a la convocatòria de concursos per a la contractació d'investigadors postdoctorals pel curs 2018-2019.
Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:
La sol·licitud per presentar-vos al concurs, i que haureu d’adjuntar al formulari la trobareu a continuació:
Finalment, amb tot l'anterior preparat, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:
ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR)
 
Enllaç al formulari d'inscripció

 (Formulari obert  fins el 7 de gener de 2019)CALENDARI

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (11/01/2019)

Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/15 - Investigadors Postdoctorals
Annex III a la convocatòria de concursos per a la contractació d'investigadors postdoctorals pel curs 2018-2019.
Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:
La sol·licitud per presentar-vos al concurs, i que haureu d’adjuntar al formulari la trobareu a continuació:
Finalment, amb tot l'anterior preparat, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:
ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR)
 
Enllaç al formulari d'inscripció

 (Formulari obert  fins el 16 d'octubre de 2018)CALENDARI

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (19/10/2018)

                                                                                                                                                                                             


Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/8 - Investigadors Postdoctorals
Annex II a la convocatòria de concursos per a la contractació d'investigadors postdoctorals pel curs 2018-2019.
Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:
La sol·licitud per presentar-vos al concurs, i que haureu d’adjuntar al formulari la trobareu a continuació:
Finalment, amb tot l'anterior preparat, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:
ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR)
 

                                                                                                                                                                                             

Avís: procés finalitzat

Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/6 - Investigadors Postdoctorals
Annex a la convocatòria de concursos per a la contractació d'investigadors postdoctorals pel curs 2018-2019.

Resolució (06/06/2018)
Bases
Annex 1 i Annex 2  (Places)

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:
La sol·licitud per presentar-vos al concurs, i que haureu d’adjuntar al formulari la trobareu a continuació:
Finalment, amb tot l'anterior preparat, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç. És molt important que us anoteu la referència de la plaça a la que voleu concursar perquè serà la que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds:
 

                                                                                                                                                                                           

Avís: procés finalitzat

Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/3 - Investigadors Postdoctorals
Convocatòria de concursos per a la contractació d'investigadors postdoctorals pel curs 2018-2019
 
Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:
A continuació trobareu un full excel amb totes les places que surten a concurs. És molt important que us anoteu la referència de la plaça a la que voleu concursar perquè serà la que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds:
La sol·licitud per presentar-vos al concurs, i que haureu d’adjuntar al formulari la trobareu a continuació:
Finalment, amb tot l'anterior preparat, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent:
ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR) 

Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/21 - Investigadors Predoctorals en Formació (PiF)
Annex V a la convocatòria de concursos per a la contractació d'investigadors predoctorals en formació pel curs 2018-2019. 

Resolució Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/21 (23/11/2018)
Bases Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/21
Annex Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/21 (Places)

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:

Guia català
Guia castellà
Guia anglès

La sol·licitud per presentar-vos al concurs, i que haureu d’adjuntar al formulari la trobareu a continuació:

Annex 3 (Sol·licitud Català)
Annex 3 (Sol·licitud Castellà)
Annex 3 (Sol·licitud Anglès)

Finalment, amb tot l'anterior preparat, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent. És molt important que us anoteu la referència de la plaça a la que voleu concursar perquè serà la que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds:
ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR)

Formulari d'inscripció

(Formulari obert fins el 7 de desembre de 2018)

CALENDARI

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (13/12/2018)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (08/01/2019)
Llista definitiva d'admesos i exclosos

Barems

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (21/01/2019)

Annex a la resolució amb el resultat i puntuació del concurs

 

Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/20 - Investigadors Predoctorals en Formació (PiF)
Annex IV a la convocatòria de concursos per a la contractació d'investigadors predoctorals en formació pel curs 2018-2019. 

Resolució (24/10/2018)
Bases
Annex (Places)

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:

Guia català
Guia castellà
Guia anglès

La sol·licitud per presentar-vos al concurs, i que haureu d’adjuntar al formulari la trobareu a continuació:

Annex 3 (Sol·licitud Català)
Annex 3 (Sol·licitud Castellà)
Annex 3 (Sol·licitud Anglès)

Finalment, amb tot l'anterior preparat, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent. És molt important que us anoteu la referència de la plaça a la que voleu concursar perquè serà la que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds:
ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR)

Formulari d'inscripció

 (Formulari obert fins el 8 de novembre de 2018)

CALENDARI

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (13/11/2018)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (30/11/2018)
Llista definitiva d'admesos i exclosos

Barems

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (17/12/2018)

Annex a la resolució amb el resultat i puntuació del concurs

 

Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/14 - Investigadors Predoctorals en Formació (PiF)
Annex III a la convocatòria de concursos per a la contractació d'investigadors predoctorals en formació pel curs 2018-2019. 

Resolució Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/14 (01/10/2018)
Bases Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/14
Annex Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/14 (Places)

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:

Guia català
Guia castellà
Guia anglès

La sol·licitud per presentar-vos al concurs, i que haureu d’adjuntar al formulari la trobareu a continuació:

Annex 3 (Sol·licitud Català)
Annex 3 (Sol·licitud Castellà)
Annex 3 (Sol·licitud Anglès)

Finalment, amb tot l'anterior preparat, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent. És molt important que us anoteu la referència de la plaça a la que voleu concursar perquè serà la que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds:
ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR)

Formulari d'inscripció

(Formulari obert fins el 16 d'octubre de 2018)

CALENDARI

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (19/10/2018) 
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (14/11/2018)
Llista definitiva d'admesos i exclosos

Detall de les places
Barems

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (13/12/2018)

Annex a la resolució amb el resultat i puntuació del concurs

 

Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/7 - Investigadors Predoctorals en Formació (PiF)
Annex II a la convocatòria de concursos per a la contractació d'investigadors predoctorals en formació pel curs 2018-2019. 

Resolució Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/7
Bases Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/7
Annex Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/7 (Places)

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:

Guia català
Guia castellà
Guia anglès

La sol·licitud per presentar-vos al concurs, i que haureu d’adjuntar al formulari la trobareu a continuació:

Annex 3 (Sol·licitud Català)
Annex 3 (Sol·licitud Castellà)
Annex 3 (Sol·licitud Anglès)

Finalment, amb tot l'anterior preparat, per presentar-vos cliqueu a l’enllaç següent. És molt important que us anoteu la referència de la plaça a la que voleu concursar perquè serà la que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds:
ATENCIÓ: OMPLIU NOMÉS UN FORMULARI (INDICANT TOTES LES PLACES EN LES QUE VOLEU CONCURSAR)

CALENDARI

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (13/09/2018)
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (01/10/2018)
Llista definitiva d'admesos i exclosos

Detall de les places
Barems

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS (18/10/2018)

Annex a la resolució amb el resultat i puntuació del concurs

 

Avís: procés finalitzat
Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/5 - Investigadors Predoctorals en Formació (PiF)
Annex a la convocatòria de concursos per a la contractació d'investigadors predoctorals en formació pel curs 2018-2019:

Resolució Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/5 (06/06/2018)
Bases Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/5
Annex 1 i Annex 2 de la Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/5 (Places)

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:

Guia català
Guia castellà
Guia anglès

La sol·licitud per presentar-vos al concurs, i que haureu d’adjuntar al formulari la trobareu a continuació:

Annex 3 (Sol·licitud Català)
Annex 3 (Sol·licitud Castellà)
Annex 3 (Sol·licitud Anglès)

CALENDARI

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (20/06/2018)
Relació Provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (06/07/2018)
Llista definitiva d'admesos i exclosos

Detall de les places
Barems

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS

Annex a la resolució amb el resultat i puntuació del concurs

 

Avís: procés finalitzat
Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/2 - Investigadors Predoctorals en Formació (PiF)
Convocatòria de concursos per a la contractació d'investigadors predoctorals en formació pel curs 2018-2019:

Resolució Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/2
Bases Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/2
Annex 1 i Annex 2 de la Convocatòria núm. 2018/D/LE/CC/2 (Places)

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:

Guia català
Guia castellà
Guia anglès

A continuació trobareu un full excel amb totes les places que surten a concurs. És molt important que us anoteu la referència de la plaça a la que voleu concursar perquè serà la que haureu d’introduir al formulari de presentació de sol·licituds:

Llista de Places

La sol·licitud per presentar-vos al concurs, i que haureu d’adjuntar al formulari la trobareu a continuació:

Annex 3 (Sol·licitud Català)
Annex 3 (Sol·licitud Castellà)
Annex 3 (Sol·licitud Anglès)

CALENDARI

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (10/05/2018)

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (28/05/2018)
Llista definitiva d'admesos i exclosos

Detall de les places
Barems

RESOLUCIÓ DE SUSPENSIÓ DE L'EXECUCIÓ DEL CONCURS B18P0017 (06/06/2018)

RESOLUCIÓ NOVA COMISSIÓ DE SELECCIÓ DEL CONCURS B18P0017 (30/10/2018)

RESOLUCIÓ RESULTATS CONCURS

Annex a la resolució amb el resultat i puntuació del concurs
Correcció d’errors a la resolució 
(20/06/2018)

RESOLUCIÓ RESULTATS CONURS PENDENTS

Annex a la resolució amb el resultat i puntuació del concurs

Convocatòria núm. 2018/D/LEM/CL/2 - Professor lector

Resolució de la Convocatòria núm. 2018/D/LEM/CL/2
Bases de la Convocatòria núm. 2018/D/LEM/CL/2

Per presentar-vos a la plaça descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir:

Guia català
Guia castellà
Guia anglès

La sol·licitud per presentar-vos al concurs, i que haureu d’adjuntar al formulari la trobareu a continuació:

Sol·licitud Català
Sol·licitud Castellà
Sol·licitud Anglès

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS
Llista provisional d'admesos i exclosos

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS 
Llista definitiva d'admesos i exclosos

Resolució del Calendari del Concurs