La Fundació UAB

Formació

La FUAB estableix l'estratègia de funcionament dels projectes docents de l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents, l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral, l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera, l'Escola Doctor Robert, la Fundació Hospital Clínic Veterinari, UAB Idiomes Barcelona, el Centre de Formació Professional i els Programes Específics per a Estudiants Internacionals.