El Programa UAB Emprèn


El Programa UAB Emprèn aglutina el conjunt d’iniciatives i activitats que es duen a terme al Campus de la UAB amb l’objectiu de promoure l’esperit emprenedor –de forma transversal i multidisciplinària– entre els estudiants i titulats de la Universitat. El Programa posa a la disposició dels usuaris informació i formació en emprenedoria, fent un especial incís en l’emprenedoria social i el cooperativisme, que facilitin i fomentin la generació d’idees. Amb aquesta finalitat, UAB Emprèn disposa d’un espai de treball on els usuaris amb noves idees reben suport i assessorament especialitzat per facilitar el seu desenvolupament.XARXA UAB D'EMPRENEDORIA

Servei d'Ocupabilitat de la UAB: servei dedicat a promoure l'ocupabilitat dels estudiants i titulats de la UAB i a facilitar la seva inserció laboral. Impulsa igualment el desenvolupament d’idees innovadores mitjançant l’acollida i l’assessorament dels emprenedors.

Parc de Recerca UAB: eina de transferència de coneixements i de tecnologia de la Universitat per respondre a les necessitats del personal investigador; dóna suport als emprenedors interessats a crear una empresa basada en la recerca de qualsevol àmbit de coneixement (spin-off o empresa de base tecnològica).

Centre d’Iniciatives Emprenedores Universitàries (EUTDH-UAB): centre creat a l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB per fomentar l’esperit emprenedor i la innovació entre els membres de la comunitat universitària, i en particular de l’EUTDH.

TIC Laude: "Plataforma de joves emprenedors universitaris europeus" adreçada a tots els estudiants de qualsevol grau i exalumnes de la UAB; facilita formació gratuïta a tots els emprenedors del Campus que volen posar en marxa una idea creativa.

La UAB forma part de: