La Fundació UAB

Fundació Autònoma Solidària

El Patronat actual de la Fundació Autònoma Solidària està compost pels següents membres:
 

Sònia Hernández Tejada, Membre del Consell Social
Montserrat Balagueró Baró, Directora de Serveis Docents de la Fundació UAB
Daniel Furlan Silvestri, Representant del Consell Social
Xavier Such Martí, Professor de la Facultat de Veterinària
Joan Botella Corral, Degà de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Albert Branchadell Gallo, Professor de la Facultat de Traducció i Interpretació
Digna Maria Couso Lagaron, Professora de la Facultat d'Educació
Glòria Estapé Dubreuil, Professora de la Facultat d'Economia i Empresa
Àngel Puyol González, Professor de la Facultat de Lletres
 
President: Carlos Eliseo Sánchez Lancis, Vicerector de Relacions Institucionals i Cultura

Secretària: Maria Rosa Català Fernández, Directora Jurídica i de Recursos Humans de la Fundació UAB

Vicesecretari: Jordi Prat Fernández, Director de la Fundació Autònoma Solidària