La Fundació UAB

Fundació Autònoma Solidària

El Patronat actual de la Fundació Autònoma Solidària està compost pels següents membres:
 

Sònia Hernández Tejada, Membre del Consell Social
Montserrat Balagueró Baró, Directora de Serveis Docents de la Fundació UAB
Daniel Furlan Silvestri, Representant del Consell Social
Xavier Such Martí, Professor de la Facultat de Veterinària
Joan Botella Corral, Degà de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Elvira Vila Caelles, Representante del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès

 
President: Carlos Eliseo Sánchez Lancis, Vicerector de Relacions Institucionals i Cultura

Secretària: Maria Rosa Català Fernández, Directora Jurídica i de Recursos Humans de la Fundació UAB

Vicesecretari: Jordi Prat Fernández, Director de la Fundació Autònoma Solidària