La Fundació UAB

Direcció Econòmica-Financera i de Patrimoni


*La Cap de manteniment de la FUAB també actua com a Cap de manteniment de VILA

Economia
 

Nom Càrrec Telèfon Email
Ismael Gendre Controller 93 581 70 37 ismael.gendre@uab.cat
Xavier Parra Tresorer 663 09 09 74 javier.parra@uab.cat
Míriam Muñoz Suma 663 09 13 86 miriam.munoz@uab.cat
Eduard Boix Suma 93 581 20 94 eduard.boix@uab.cat
Joan Ortega Suma 93 581 12 49 joan.ortega@uab.cat
Pere Majoral Responsable Comptabilitat Campus 663 09 13 57 pere.majoral@uab.cat
Jordi Boyer Responsable Comptabilitat Casa Convalescència 93 433 50 13 jordi.boyer@uab.cat
Jose L. Mairal Comptable Campus 663 08 99 85 joseluis.mairal@uab.cat
Isabel Gómez Comptable Campus 663 09 08 28 mariaisabel.gomez@uab.cat
Irene Torres Comptable Campus 663 090 12 12 irene.torres@uab.cat
Yolanda Rico Comptable Campus 663 08 99 75 yolanda.rico@uab.cat
Susana Robles Comptable Campus 663 08 99 52 susana.robles@uab.cat
Marta de los Ríos Comptable C. Convalescència 93 433 50 64 marta.delosrios@uab.cat
Elisabet Moral  Comptable C. Convalescència 93 433 50 58 elisabet.moral@uab.cat

Patrimoni
 
Nom Càrrec Telèfon Email
Rícard Panero Casa Convelescència- Administrador 93 433 50 02 ricard.panero@uab.cat
Maria Clarella APAC- Directora 93 581 70 71 maria.clarella@uab.cat
Francesca Hernández Responsable de manteniment 93 581 73 36 francesca.hernandez@uab.cat
Joan Manel Pont Responsable informàtica 663 09 11 95 joanmanel.pont@uab.cat
Xavier Vaquerizo Coordinador Equip Comercial Operatiu C.C 93 433 50 75 xavier.vaquerizo@uab.cat
Margarida Güell Responsable Logística i Manteniment 93 433 50 03 margarida.guell@uab.cat
Ariadna Argerich Assistent operativa Casa Convalescència 93 433 50 00  ariadma.argerich@uab.cat
Maria Bartrons Assistent operativa Casa Convalescència 93 433 50 00  maria.bartrons@uab.cat 
Joana Dalmau Assistent operativa Casa Convalescència 93 433 50 00  joana.dalmau@uab.cat
Sílvia Vásquez Assistent operativa Casa Convalescència 93 433 50 00  silvia.vasquez@uab.cat
Meritxell Navarro APAC- Responsable d'operacions 93 581 7401 meritxell.navarro@uab.cat
Alexandra García APAC- Tècnica d'operacions 93 581 7432 alexandra.garcia@uab.cat
Gemma García Tècnica de Logística i Manteniment 678 46 13 78 gemma.garcia.munoz@uab.cat
Gemma Marcos Tècnica de Manteniment 93 222 00 57 gemma.marcos@uab.cat
Àngel Montero Conserge Torre Vila Puig 93 581 38 20 angel.montero@uab,cat
Daniel Agulló Tècnic informàtic 663 09 05 22 daniel.agullo@uab.cat
David Barrabés Tècnic informàtic 663 09 01 98 david.barrabes@uab.cat
Santi Carol Tècnic informàtic 686 50 78 24 santi.carol@uab.cat