La Fundació UAB

Direcció de Serveis Docents


*El titular és Escola d’Idiomes Moderns Casa Convalescència SL
**Personal UAB amb encàrrec

 

Nom Càrrec Telèfon Email
Joan Pérez Direcció ESAGED 663 08 99 25 joan.perez@uab.cat
Maria Noguera Direcció EUTDH 93 592 97 16 maria.noguera@uab.cat
Montserrat Iglesias Direcció EPSI 663 09 05 03 montserrat.iglesias@uab.cat
Mérida Iglesias Direcció del Centre de Formació Professional FUAB
Unitat de Qualitat i Medi Ambient
93 581 71 22 merida.iglesias@uab.cat
Teresa Armengol Coordinació de Serveis de Gestió Acadèmica 663 09 10 89 teresa.armengol@uab.cat
Roser Fàbrega Secretaria de Direcció FUABformació 663 08 99 22 roser.fabrega@uab.cat
Remei Camps Responsable de Qualitat Docent 663 00 63 82 remei.camps@uab.cat
Mercè Cuenca Qualitat Docent 663 00 16 45 merce.cuenca@uab.cat
Neus Güell Qualitat Docent 663 00 16 45 neus.guell@uab.cat
Josep Manel López Responsable de Programació i Avaluació de Formació Continua 93 581 70 42 josepmanel.lopez@uab.cat
Rosa Permanyer Programació i Avaluació de Formació Continua 93 581 70 42 rosa.permanyer@uab.cat
Andreu Turró Direcció d'Empreneduría CIEU 93 592 97 10 andreu.turro@uab.cat
Sebastian Aparicio Tècnic d'Emprenedoria 663 09 03 23 sebastian.aparicio@uab.cat
Richard Turner Study Abroad 99 433 50 37 richard.turner@uab.cat
Pascal Shaw UAB Idiomes Barcelona 93 433 50 63 pascal.shaw@uab.cat

Gestió acadèmica 

 

Nom Càrrec Telèfon Email
Meritxell Vime Responsable de Gestió Acadèmica 93 592 97 10 meritxell.vime@uab.cat
Javier Ruiz Responsable de Gestió Acadèmica d'Estudis de Màster 93 592 97 10 javier.ruiz@uab.cat
Carme Llenas Gestió Acadèmica d'Estudis de Màster 93 592 97 10 carmen.llenas@uab.cat
Eva Vàzquez Gestió Acadèmica d'Estudis de Màster 93 592 97 10 eva.vazquez@uab.cat
Mònica Balagueró Responsable de Gestió Acadèmica d'Estudis de Grau 93 592 97 10 monica.balaguero@uab.cat
Lydia Fabà Gestió Acadèmica d'Estudis de Grau 93 592 97 10 lydia.faba@uab.cat
Yaiza Ruiz Gestió Acadèmica d'Estudis de Grau 93 592 97 10 yaiza.ruiz@uab.cat
Georgina Estapé Responsable de Gestió Acadèmica d'Estudis de Formació Professional i Formació Continua 93 581 71 60 georginamaria.estape@uab.cat
Olga Celada Gestió Acadèmica d'Estudis de Formació Continua 93 592 97 10 olga.celada@uab.cat
Gemma Marcos Gestió Acadèmica de Formació Professional i Suport a Màsters 93 592 97 10 gemma.marcos@uab.cat
Carme Puigpinós Gestió Acadèmica d'Estudis de Formació Continua 93 592 97 10 carme.puigpinos@uab.cat
Francisco Gallardo Responsable del Suport Logístic i Punt d'Informació 93 592 97 10 francisco.gallardo.perera@uab.cat
Carmen Moral Suport Logístic i Punt d'Informació 93 592 97 10 carmen.moral@uab.cat
Gemma Serra Suport Logístic i Punt d'Informació 93 592 97 10 gemma.serra@uab.cat


Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball

Nom Càrrec Telèfon Email
Astrid Medina Responsable Pràctiques i Borsa Treball 93 592 97 27 astrid.medina@uab.cat
Víctor Gutiérrez Pràctiques i Borsa de Treball 93 592 97 27  victor:gutierrez@uab.cat
Mercè Majós Pràctiques i Borsa de Treball 93 592 97 27 merce.majors@uab.cat
Marta Sieso Pràctiques i Borsa de Treball 93 592 97 27 marta.sieso@uab.cat

 

 • Suport i seguiment en el procés de disseny i verificació de noves titulacions (elaboració de memòria i pressupost, i tràmits amb la UAB).
 • Suport i seguiment en el procés d'avaluació de titulacions (informes de seguiment).
 • Suport i seguiment en el procés d'acreditació de titulacions (autoinformes d'acreditació, preparació de sessions d'avaluació, etc).
 • Suport en l'elaboració de pressupostos de les accions formatives. Validació dels pressupostos.
 • Seguiment i tancament de pressupostos en coordinació amb la Direcció Econòmica i Financera.
 • Elaboració, programació, realització i seguiment d'enquestes, i elaboració i distribució dels informes corresponents.

 • Informació i atenció al públic interessat en les nostres titulacions i als alumnes.
 • Preinscripció de màsters, formació continuada i Cicles Formatius de Grau Superior.
 • Gestió de l'admissió dels estudiants preinscrits, segons correspongui, i suport a les coordinacions d'estudis en l'admissió dels estudiants.
 • Gestió de la matrícula.
 • Gestió dels expedients dels estudiants.
 • Gestió de les actes de qualificacions dels alumnes.
 • Gestió de les sol·licituds de títols.
 • Elaboració de propostes de normatives acadèmiques.

 • Gestió de les pràctiques curriculars i extracurriculars en coordinació amb els coordinadors de titulació, els directors d'estudis i els tutors de pràctiques.
 • Organització dels workshops universitat-empresa.
 • Difusió i seguiment de les ofertes de treball.

 • Suport administratiu a les direccions i coordinacions d'estudi.