La Fundació UAB

Direcció de Serveis Docents


*El titular és Escola d’Idiomes Moderns Casa Convalescència SL
**Personal UAB amb encàrrec

 

Nom Càrrec Telèfon Email
Joan Pérez Director ESAGED 663 08 99 25 joan.perez@uab.cat
Maria Noguera Directora EUTDH 93 592 97 16 maria.noguera@uab.cat
Montserrat Iglesias Directora EPSI 663 09 05 03 montserrat.iglesias@uab.cat
M.Àngels Miralpeix Directora del Centre de Formació Professional FUAB 93 581 71 22 mangels.miralpeix@uab.cat
Teresa Armengol Coordinadora de Serveis de Gestió Acadèmica 663 09 10 89 teresa.armengol@uab.cat
Roser Fàbrega Secretària de Direcció FUABformació 663 08 99 22 roser.fabrega@uab.cat
Remei Camps Programació i acreditació MU 663 00 63 82 remei.camps@uab.cat
Josep Manel López Formació Continuada 93 581 70 42 josepmanel.lopez@uab.cat
Yaiza Ruiz Programació i Avaluació Formació Continuada 663 09 07 14 yaiza.ruiz@uab.cat
Sebastian Aparicio Tècnic d'Emprenedoria 663 09 03 23 sebastian.aparicio@uab.cat
M. Àngels Miralpeix Unitat de Qualitat i Medi Ambient 93 581 71 22 mangels.miralpeix@uab.cat
Richard Turner Study Abroad 99 433 50 37 richard.turner@uab.cat
Pascal Shaw UAB Idiomes Barcelona 93 433 50 63 pascal.shaw@uab.cat

Gestió acadèmica 

 
Nom Càrrec Telèfon Email
Meritxell Vime Responsable de Gestió Acadèmica 663 09 12 08 meritxell.vime@uab.cat
Mònica Balagueró Estudis de Grau i Màster 663 09 00 67 monica.balaguero@uab.cat
Georgina Estapé Estudis de Grau i Màster 663 09 04 95  georginamaria.estape@uab.cat
Lydia Fabà Estudis de Grau i Màster 663 09 03 65 lydia.faba@uab.cat
Carme Llenas Estudis de Grau i Màster 93 433 50 89 carme.llenas@uab.cat
Astrid Medina Estudis de Grau i Màster 93 592 97 10 astrid.medina@uab.cat
Javier Ruiz Estudis de Grau i Màster 663 08 99 73 javier.ruiz.barreto@uab.cat
Eva Vàzquez Estudis de Grau i Màster 93 592 97 19 eva.vazquez@uab.cat
Esther Custó Formació Professional i Formació Continuada 93 581 71 60 esther.custo@uab.cat
Olga Celada Formació Professional i Formació Continuada 93 581 71 91  olga.celada@uab.cat
Rosa Permanyer Formació Professional i Formació Continuada 93 433 50 97 rosa.permanyer@uab.cat
Carme Puigpinós Formació Professional i Formació Continuada 93 592 97 12 carme.puigpinos@uab.cat
Francisco Gallardo Suport Logístic i Punt d'Informació 663 09 04 11 francisco.gallardo.perera@uab.cat
Manuela Garrido Suport Logístic i Punt d'Informació 663 09 02 81 manuela.garrido@uab.cat
Carmen Moral Suport Logístic i Punt d'Informació 663 09 05 61 carmen.moral@uab.cat
Gemma Serra Suport Logístic i Punt d'Informació 663 09 05 61 gemma.serra@uab.cat


Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball

Nom Càrrec Telèfon Email
Neus Güell Responsable Pràctiques i Borsa Treball 93 592 97 10 neus.guell@uab.cat
Víctor Gutiérrez Pràctiques i Borsa de Treball 93 592 97 27  victor.gutierrez@uab.cat
Mercè Majós Pràctiques i Borsa de Treball 93 581 73 80 merce.majos@uab.cat
Marta Sieso Pràctiques i Borsa de Treball 663 08 99 04  marta.sieso@uab.cat