Cicles Formatius de Grau Superior

Anul·lacions i modificacions

Anul·lació i devolució de preus de matrícula

La direcció del centre autoritza l’anul·lació total o parcial de la matrícula, sempre que la sol·licitud es presenti dins del termini fixat de juliol a octubre.

Fora d’aquest termini només s’admetran sol·licituds d’anul·lació de la matrícula per malaltia greu, accident o qualsevol altra circumstància excepcional, degudament justificada, que impedeixi el seguiment normal del curs

Si la sol·licitud es presenta abans de l’inici del curses retindrà un 35% de l’import total de la matrícula

A partir de l’inici del curs,  es retindrà un 35% de l’import total de la matrícula més la part proporcional de l’import de la matrícula corresponent al període del curs transcorregut.

Només és possible la devolució del 100% de l'import de matrícula si l'anul·lació s'ha produït per causes imputables al centre.

Sol·licitud anul·lació matrícula

Baixes/anul·lacions de matrícula en pagaments fraccionats

En cas que l’estudiant que cursi baixa tingui pendent el pagament total o parcial de la matrícula, haurà de liquidar el deute contret amb el centre. Si no el liquida quedarà com a morós, amb tots els efectes.