Cicles Formatius de Grau Superior

Programa Forma't al Port

El Centre de Formació Professional Fundació UAB, en conveni de col·laboració amb l'Escola Europea Intermodal Transport, ofereix als estudiants de CFGS participar del projecte Forma’t al port.

Objectius del programa Forma’t al Port:

 • Facilitar que els estudiants del cicle superior de Comerç Internacional, Comerç Internacional en Anglès i Transport i Logística coneguin de primera mà el Port de Barcelona, les seves infraestructures, els equipaments logístics i les operacions.
 • Proporcionar a les empreses del sector un espai per donar a conèixer les característiques de la seva activitat i els perfils professionals que necessiten per desenvolupar-se de forma adequada.
 • Col·laborar en la creació d’un marc de diàleg i intercanvis entre les empreses del sector de la logística i els centres de formació per afavorir el desenvolupament del sector.
 • Contribuir en l’alineament de les necessitats de capacitació de les empreses amb els currículums dissenyats i impartits als centres formatius.
 • Motivar les empreses per contractar estudiants en formació dual, tot donant-los el suport necessari per poder-los acollir en les millors condicions.
 • Oferir als alumnes les eines i els coneixements necessaris per quantificar l‘impacte ambiental de les operacions de transport, i familiaritzar-los amb la política de la Unió Europea respecte a la logística sostenible.


El programa de Forma’t al port s'estructura en al llarg dels 2 cursos acadèmics del CFGS:

 • En el 1r curs es participa a Forma't al Port Introduction. S'imparteix íntegrament al llarg de dos dies a les instal·lacions del port de Barcelona incloent visites a una terminal de contenidors, una terminal intermodal, una terminal de càrrega rodada i el ZAL, així com conferències per part dels actors de la Comunitat Portuària.

Continguts teòrics

 • El Port de Barcelona
 • La logística a Catalunya
 • La Comunitat Portuària de Barcelona
 • Associació d'Agents Consignataris de Vaixells de Barcelona
 • Associació de Transitaris Internacionals de Barcelona
 • Associació d'Empreses Estibadores de Barcelona
 • Col·legi d'Agents de Duanes de Barcelona

Continguts pràctics

 • Visita a una terminal de càrrega rodada
 • Visita a una terminal intermodal
 • Visita a una terminal de contenidors
 • Visita a la Zona d'Activitats Logístiques
 • Dinàmiques:
 • Taller de duanes
 • FunTraders
 • Kahoot Quizz


• En el 2n curs pots optar a participar en Forma't al Port Talent, curs 100% en anglès de quatre dies de durada, que s'inicia amb una visita terrestre al port de càrrega de Barcelona, i continua amb una travessia de 24h en un buc rumb a Gènova, Itàlia.

Els cursos Forma’t al Port Talent combinen classes teòriques, visites pràctiques i tallers, i un cas pràctic en equips. Després de la formació, es duu a terme una entrevista i diversos tests de comportament i habilitats a fi d’obtenir un informe de perfil professional.

La formació s’ofereix als estudiants de segon curs de grau superior de Transport i Logística i Comerç Internacional que hagin completat el curs Forma’t al Port Introduction. 

Al llarg de la travessia els estudiants reben formació i elaboren treballs pràctics en diversos aspectes de la logística i el transport de mercaderies. A l'arribada a Gènova es realitza una visita marítima al seu port. El curs finalitza amb la presentació al port de Barcelona dels treballs dels estudiants.

Avaluació de qualitat

Una empresa de selecció de personal dissenyarà el teu perfil professional en funció de les teves habilitats i aptituds per ajudar-te a configurar la teva carrera professional.

Experts en selecció de personal us avaluaran i us orientaran cap a les vostres millors opcions. Com a participant del curs, rebràs un informe d'avaluació adequat a la formació.
 

Continguts teòrics

 • Les autopistes del mar a Europa
 • Logística intermodal
 • Anàlisi de costos i viabilitat del short sea shipping
 • Serveis de ports i navilieres
 • Política medioambiental de la UE en el transport

Continguts pràctics

 • Visita marítima al Port de Barcelona
 • Taller de terminals i càrrega del vaixell
 • Visita al pont de comandament
 • Visita a la bodega del vaixell
 • Visita marítima al Port de Gènova 
 • Càlcul d’emissions de CO2e i de costos externs

Treball col·laboratiu

 • Els alumnes duran a terme un cas pràctic per equips