Cicles Formatius de Grau Superior

Programa Forma't al Port

El Centre de Formació Professional Fundació UAB, en conveni de col·laboració amb l'Escola Europea Intermodal Transport ofereix als estudiants del CFGS en Comerç Internacional participar del projecte Forma’t al port.

Objectius del programa Forma’t al Port:

 • Facilitar que els estudiants del cicle superior de Comerç Internacional coneguin de primera mà el Port de Barcelona, les seves infraestructures, els equipaments logístics i les operacions.
 • Proporcionar a les empreses del sector un espai per donar a conèixer les característiques de la seva activitat i els perfils professionals que necessiten per desenvolupar-se de forma adequada.
 • Col·laborar en la creació d’un marc de diàleg i intercanvis entre les empreses del sector de la logística i els centres de formació per afavorir el desenvolupament del sector.
 • Contribuir en l’alineament de les necessitats de capacitació de les empreses amb els currículums dissenyats i impartits als centres formatius.
 • Motivar les empreses per contractar estudiants en formació dual, tot donant-los el suport necessari per poder-los acollir en les millors condicions.
 • Oferir als alumnes les eines i els coneixements necessaris per quantificar l‘impacte ambiental de les operacions de transport, i familiaritzar-los amb la política de la Unió Europea respecte a la logística sostenible.

El programa de Forma’t al port s'estructura en al llarg dels 2 cursos acadèmics del CFGS en Comerç Internacional:

 • El 1r curs s'imparteix íntegrament al llarg de dos dies a les instal·lacions del port de Barcelona incloent visites a: una terminal de contenidors, una terminal intermodal, una terminal de càrrega rodada, la visita al ZAL, així com conferències per part dels actors de la Comunitat Portuària.

Continguts teòrics
 • El Port de Barcelona
 • La logística a Catalunya
 • La Comunitat Portuària de Barcelona
Continguts pràctics
 • Visita a una terminal de càrrega rodada
 • Visita a una terminal intermodal
 • Visita a una terminal de contenidors
 • Visita a la Zona d'Activitats Logístiques

• El 2n curs, de tres dies de durada, s'inicia amb una visita terrestre al port carrega de Barcelona, per seguidament embarcar-se en un buc durant 24hores rumb a Gènova. Al llarg de la travessia els estudiants reben formació i realitzen treballs pràctics en diversos aspectes de la logística i el transport de mercaderies. A l'arribada a Gènova es realitza una visita marítima al port de Gènova. El curs finalitza amb la presentació en el port de Barcelona dels treballs realitzats pels estudiants.

Continguts teòrics
 • Les autopistes del mar a Europa
 • Logística intermodal
 • Anàlisi de costos i viabilitat del short sea shipping
 • Serveis de ports i navilieres
 • Política medioambiental de la UE en el transport
Continguts pràctics
 • Visita marítima al Port de Barcelona
 • Taller de terminals i càrrega del vaixell
 • Visita al pont de comandament
 • Visita a la bodega del vaixell
 • Visita marítima al Port de Gènova
Treball col·laboratiu
 • Desenvolupament d’un projecte real d’empresa