Cicles Formatius de Grau Superior

Documents normatius

Normativa del centre

Normes d'organització i funcionament del centre (NOFC) (curs 22-23)

Projecte lingüístic (PL) (curs 22-23)

Pla d'acció tutorial (PAT) (curs 22-23)

Currículums dels cicles formatius