Cicles Formatius de Grau Superior

Enquestes de satisfacció i valoració

Enquesta de Matriculació (Curs 2020-2021)
Nivell de Resposta  Eines de suport* Procés de matriculació* Gestió d'incidències*
14,3% 75% 78,6% 42,9%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

 

Enquesta de Serveis (Curs 2020-2021)

Nivell de Resposta Recursos de la UAB* Medi Ambient*
24,1% 63,6% 53,8%
Unitat de pràctiques* Comunicació* Instal·lacions*
63,6% 56,9% 77%
Secretaria Acadèmica* Gestió Informàtica* Campus Virtual*
62,5% 50,5% 69,2%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

 

Enquestes de Mòdouls i el professorat (Curs 2020-2021)
Nivell de Resposta  Valoració global* 1r curs* 2n curs*
27,9% 74,2% 80,5% 66,7%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

 

Enquesta de Satisfacció dels tutors i les tutores d'empresa (Curs 2019-2020)
% Resposta  Satisfacció amb l’alumnat* Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball* Incorporació d’estudiants a l’empresa després de les pràctiques
40% 3,7 3,6 50%

*Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)

Enquesta de matriculació 


Serveis 2019-20

Enquestes dels mòduls i el professorat 

Enquestes mòduls i professorat CFGS 2019-2020
 

Enquestes de matriculació i serveis


 

Enquestes dels mòduls i el professorat

Enquesta de satisfacció dels tutors/empreses