Cicles Formatius de Grau Superior

Enquestes de satisfacció i valoració

Enquesta de matriculació 

Enquesta de Matriculació (Curs 2020-2021)
  % Resposta  Eines de suport* Procés de matriculació* Gestió d'incidències*
CFGS 14,3% 75% 78,6% 42,9%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

 

Enquesta de Satisfacció dels tutors i les tutores d'empresa 

Enquesta de Satisfacció dels tutors i les tutores d'empresa (Curs 2019-2020)
  % Resposta  Satisfacció amb l’alumnat* Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball* Incorporació d’estudiants a l’empresa després de les pràctiques
CFGS 40% 3,7 3,6 50%

*Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)

Enquesta de matriculació 


Serveis 2019-20

Enquestes dels mòduls i el professorat 

Enquestes mòduls i professorat CFGS 2019-2020
 

Enquestes de matriculació i serveis


 

Enquestes dels mòduls i el professorat

Enquesta de satisfacció dels tutors/empreses