Cicles Formatius de Grau Superior

Enquestes de satisfacció i valoració

Enquesta de matriculació 


Serveis 2019-20

Enquestes dels mòduls i el professorat 

Enquestes mòduls i professorat CFGS 2019-2020
 

Enquestes de matriculació i serveis


 

Enquestes dels mòduls i el professorat

Enquesta de satisfacció dels tutors/empreses