Cicles Formatius de Grau Superior

Tràmits en línia per Cicles Formatius

Tràmits en línia Escola FUAB formació i Centre de Formació Professional de la FUAB


El temps de resolució del tràmit és de 7 a 10 dies laborables, a partir de la data de la sol·licitud.
En cas que el tràmit requereixi del pagament d'una taxa, el temps de resolució del tràmit serà a partir de la data de l'abonament de la taxa.

Per tasques de manteniment, durant el cap de setmana, poden produir-se talls intermitents al Servei de Tràmits.

Preinscripció CFGS

Per sol·licitar l’accés a Cicles Formatius de Grau Superior del Centre de Formació Professional Fundació UAB.

Més informació sobre l'accés

 

Fes el tràmit

Modificació de matrícula

Aquest formulari està actiu en dos períodes:

  • del 10 de setembre al 31 d’octubre de 2022

Per sol·licitar l’ampliació i/o l'anul·lació de Unitats Formatives.

Fes el tràmit

Certificats de Cicles Formatius

Els certificats es signaran i enviaran en format electrònic. Excepcionalment, si es requereix en format paper, ho haureu de fer constar a observacions.

Per sol·licitar:

un certificat acadèmic,

un certificat de matrícula

i altres.

Fes el tràmit

Convalidació Unitats Formatives Formació Professional

Tràmit per sol·licitar la convalidació d'Unitats Formatives, tant per convalidació directa com singular.

Documentació acreditativa dels estudis cursats: 
-
El certificat de qualificacions per a unitats formatives, crèdits o assignatures, segons el supòsit; ha de ser oficial i expedit pel centre educatiu on s’han cursat els crèdits o mòduls superats corresponents (presentant un cicle LOE és imprescindible el detall de les unitats formatives aprovades). Els butlletins de notes o informes d’avaluació no són vàlids.

- Per a convalidacions d’estudis universitaris: 
Més informació

Les resolucions es signaran i enviaran en format electrònic.

Fes el tràmit

Anul·lació de matrícula de Cicles Formatius

Per sol·licitar l’anul·lació de matrícula de Cicles Formatius consulteu la normativa que trobareu a aquest enllaç:

Les resolucions es signaran i enviaran en format electrònic. Excepcionalment, si es requereix en format paper, ho haureu de fer constar a observacions.

Fes el tràmit

Instància general

FUAB formació

Els certificats i les resolucions es signaran i enviaran en format electrònic. Excepcionalment, si es requereix en format paper, ho haureu de fer constar a observacions.

 

Per sol·licitar qualsevol altre tràmit que no tingui formulari específic, com ara petició de factures, modificació de dades personals i altres.

Aquest tràmit permet fer un suggeriment, una felicitació o presentar una queixa.

Fes el tràmit

Exempció d'hores de formació en Centres de Treball (CFGS)

Per sol·licitar l’exempció d’hores de formació en Centres de Treball en Cicles Formatius de Grau Superior heu d'emplenar el document Sol·licitud Exempció FCT i adjuntar-lo al tràmit Sol·licitud general, juntament amb els documents "Informe vida laboral" i "Certificat entitat o empresa de les activitats" (els tres documents s'han de posar com un únic adjunt pdf)

Fes el tràmit

Certificats d'estudis (per trasllat d'expedient)

Els certificats es signaran i enviaran en format electrònic. Excepcionalment, si es requereix en format paper, ho haureu de fer constar a observacions.

Per sol·licitar l’expedient acadèmic per trasllat a una altre centre.

Fes el tràmit