Accés i matrícula

Resideixo a altres comunitats

Si vius a Espanya i disposes d'un títol cursat a l'estranger has de seguir els passos que t'indiquem a continuació.

Si ets un estudiant amb un títol de Batxillerat a l'estranger has de seguir els passos següents:

Pots adreçar-te directament:

  • Registre General del Ministeri (C/ Los Madrazo, 15)
  • Oficines d'informació i registre de les delegacions/subdelegacions de govern a les comunitats autònomes, o direccions provincials d'aquest Ministeri a Ceuta i Melilla.
  • Registres generals de les representacions diplomàtiques d'Espanya a l'estranger.

A través d'aquest procediment es pot sol·licitar l'homologació de títols d'educació superior atorgats per institucions estrangeres a títols oficials universitaris espanyols de grau o màster que donin accés a professió regulada a Espanya.

L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol, que permeti l'accés a una professió regulada, comportarà la possibilitat d'exercir la professió en les mateixes condicions que els posseïdors dels títols espanyols. En cas de no poder sol·licitar homologació del títol has de sol·licitar l'equivalència al nivell acadèmic.

En què consisteix la declaració d'equivalència al nivell acadèmic de Grau?

La declaració d’equivalència atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes corresponents al nivell acadèmic que els títols que es troben compresos en l'àrea i camp específic de formació al qual s'hagi declarat l'equivalència (a exclusió dels efectes professionals respecte d'aquells títols susceptibles d'obtenir-se per homologació).

Enllaços d'interès: