Accés i matrícula

Pagament, preus i finançament

Import de matrícula 

Estudis

Primer any 

(Curs sencer)

Segon any

(Curs sencer)

Administració i Sistemes Informàtics en Xarxa (perfil Ciberseguretat) 5.100 € 4.050 €
Comerç Internacional  4.990 € 4.070 €
International Trade 100% in English  4.990 € 4.070 €
Transport i Logística  4.990 € 4.070 €

Prèvia a la matrícula cal fer la preinscripció i reserva de plaça

Si no s'ha fet la reserva de plaça de 500€ dins del període de preinscripció, en el moment de formalitzar la matrícula, s'haurà d'abonar-la. Aquest import es descomptarà del total de la matrícula de primer curs.

La reserva de plaça, es retornarà íntegrament per les causes que s'indiquen en l'apartat preinscripció i reserva de plaça.

La matrícula inclou:

- Assegurança escolar
- Classes de preparació exàmens d'acreditació d'idiomes
- Forma't al Port (1r curs)
- Llibres de text.
- Sortides i activitats programades.
- Gestió de pràctiques.
- Acreditació d’idiomes.
- Subscripció gratuïta al programari Microsoft Office 365 ProPlus que inclou les últimes versions de Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Skype.
- Taxa de matrícula
- Assegurances

La matrícula no inclou:

- Forma't al Port segon curs (260€ aprox.)

Simula la teva matrícula

1. En un únic pagament: si tries aquesta modalitat s'aplicarà un descompte del 3%* sobre l’import total dels crèdits matriculats. El pagament es realitzarà mitjançant ingrés bancari, al número de compte que es facilitarà el dia de la matrícula. Per mantenir el descompte s'haurà de realitzar en els 7 dies posteriors a la matriculació.

*El 3% de descompte per pagament únic s’aplica sobre l’import final de la matrícula, un cop deduïts totes les bonificacions (FN, altres gratuïtats). És aplicable a partir d'imports superiors a 1.500€.

2. En dos terminis:

  • Un primer pagament del 60% de l’import total de la matrícula (el pagament es realitzarà en els 7 dies posteriors a la matriculació) mitjançant la forma de pagament escollida: transferència o domiciliació bancaria
  • Un segon pagament del 40% de l’import restant (el pagament es realitzarà a principis del mes de desembre) mitjançant la forma de pagament escollida: transferència o domiciliació bancaria. [1] [Important: Conseqüències de l'impagament de la matrícula].

3. A més terminis mitjançant finançament bancari (financera Bancsabadell*):

*La Fundació UAB paga els interessos de la teva matrícula mitjançant el CrediCompte Formació de Sabadell Consumer (GrupBancSabadell). 

CrediCompte Formació és una línia de crèdit destinada al finançament de matrícules en centres formatius.

Vigent a partir de l'1 de març de 2024 fins el 28 de febrer de 2025

  • 3 mesos sense interessos (comissió d'obertura del 0%).
  • 4 mesos sense interessos (comissió d'obertura del 0,50%).
  • 5 mesos sense interessos (comissió d'obertura del 0,75%).
  • 6 mesos sense interessos (comissió d'obertura del 1,25%).
  • 8 mesos sense interessos (comissió d'obertura del 1,75%).
  • 9 mesos sense interessos (comissió d'obertura del 2,50%).

En cas que no et concedeixin el finançament bancari, el Centre facilitarà el fraccionament del pagament amb les mateixes condicions que el finançament bancari.

Pots consultar les condicions en el díptic de FINANÇAMENT DELS ESTUDIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (vigent fins 28 de febrer 2025).

 

Si has triat fraccionar la matrícula i has domiciliat el segon pagament:

[1] En cas de rebuts retornats, l'estudiant haurà d'abonar les despeses per la gestió de l'impagament així com els interessos bancaris cobrats per l'entitat financera sobre l'import impagat (penalització de 30 euros).

 

Conseqüències de l'impagament de la matrícula 

El fet de no abonar la matrícula en els terminis establerts comportarà l'estat de morositat econòmica de l'expedient, d'acord amb el que es regula en la Normativa de matrícula de la UAB.   

En tots els casos, és imprescindible abonar qualsevol rebut pendent i les despeses corresponents com a condició prèvia per formalitzar la nova matrícula i/o sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, titulacions, trasllats, etc.).

 

El Centre de Formació Professional Fundació UAB ofereix als Alumni de Comerç Internacional cursar el CFGS en Transport i Logística en només un any i convalidar sense cost 7 mòduls professionals (20 unitats formatives, incloent les llengües estrangeres).

Per normativa, els únics mòduls que no es podran convalidar són el mòdul de projecte (264h) i el mòdul FCT (416 hores). Es pot sol·licitar una reducció de 100 hores o bé exempció parcial si s’ha estat treballant.

El cost de la matrícula del tercer any per titulats/des en Comerç Internacional és de 4.226,67€, mentre que el cost total dels dos anys del cicle és de 8.760 euros. Els estudiants tindran l’opció de fer un únic pagament (3% de descompte sobre l’import total) o dividir-ho en dos (60% en el moment de formalitzar la matrícula i el 40% restant a principis de desembre. 

Els exalumnes que van estudiar en les primeres promocions podran efectuar el pagament de la matrícula en 3, 4, 5, 6, 8 o 9 quotes, a través de finançament bancari amb Banc Sabadell Consumer.