Accés i matrícula

Preguntes freqüents sobre els preus

Pots consultar els preus vigents de cada curs en l’apartat web corresponent.

Pots consultar les modalitats de pagament i calcular-ho amb el simulador de matrícula:

Simulador de matrícula

La Fundació Autònoma Solidària (FAS) és una entitat social universitària creada el 1999 que col·labora en l'aplicació de les polítiques socials, de solidaritat, de cooperació per al desenvolupament i d'igualtat d'oportunitats de la Universitat Autònoma de Barcelona. La FAS dissenya i executa projectes d'acció social universitària i de sensibilització i foment de l'esperit crític amb l'objectiu últim de generar un impacte social orientat a fomentar la justícia social i la millora de l'entorn i la qualitat de vida de les persones.

Les bonificacions s’apliquen sobre els preus públics del Departament d’Ensenyament

El preu públic del cicle formatiu de grau superior, segons DOGC 6159 del 28/06/2012 és 360 euros per any, per tant, per les 2000h (2 anys) s'aplicarà 720,00€ de descompte. El descompte aplicable serà proporcional a les hores matriculades cada any i s'aplicarà el 50% o 100% en funció del tipus de família nombrosa que siguis. No s'aplicarà sobre hores repetides.

Si tries la modalitat de pagament únic s'aplicarà un descompte del 3% (*) sobre l'import total dels crèdits matriculats. Per mantenir el descompte s'haurà de realitzar en els 7 dies posteriors a la matriculació.

*El 3% de descompte per pagament únic s'aplica sobre l'import final de la matrícula, un cop deduïts totes les bonificacions (FN, altres gratuïtats). És aplicable a partir d'imports superiors a 500€.