Els estudis

Calendaris i horaris

Horaris

El Centre de Formació Professional de la Fundació UAB imparteix les classes de la família de Comerç i Màrqueting en horari de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 hores.

 

Comerç Internacional

Horaris de CI primer curs (cus 22-23)
Horaris de CI segon curs (cus 22-23)

Interanational Trade 100% in English

Horaris de IT primer curs
Horaris de IT segon curs

Transport i Logística

Horaris de TL primer curs
Horaris de TL segon curs

 
Calendaris acadèmics dels cicles formatius *

Calendari Acadèmic 1r curs CFGS (2022-24)

Calendari Acadèmic 2n curs CFGS (2022-24)

 

* Calendari provisional fins l'aprovació del Calendari Departament Educació