Els estudis

Continguts

El programa de Forma’t al port s'estructura al llarg dels 2 cursos acadèmics del CFGS.
 

S'imparteix íntegrament al llarg de dos dies a les instal·lacions del port de Barcelona, incloent visites a una terminal de contenidors, una terminal intermodal, una terminal de càrrega rodada i el ZAL, així com conferències per part dels actors de la Comunitat Portuària.

Continguts teòrics

 • El Port de Barcelona
 • La logística a Catalunya
 • La Comunitat Portuària de Barcelona
  • Associació d'Agents Consignataris de Vaixells de Barcelona
  • Associació de Transitaris Internacionals de Barcelona
  • Associació d'Empreses Estibadores de Barcelona
  • Col·legi d'Agents de Duanes de Barcelona

Continguts pràctics

 • Visita a una terminal de càrrega rodada
 • Visita a una terminal intermodal
 • Visita a una terminal de contenidors
 • Visita a la Zona d'Activitats Logístiques
 • Dinàmiques:
  • Taller de duanes
  • FunTraders
  • Kahoot Quiz

 

 • Impartit 100% en anglès, de tres o quatre dies de durada, que s'inicia amb una visita terrestre al port de càrrega de Barcelona, i continua amb una travessia de 24h en un buc rumb a Itàlia.
 • Combina classes teòriques, visites pràctiques i tallers, i un cas pràctic en equips. Després de la formació, es duu a terme una entrevista i diversos tests de comportament i habilitats a fi d’obtenir un informe de perfil professional.
 • Per als estudiants de segon curs de grau superior de Transport i Logística i Comerç Internacional que hagin completat el curs Forma’t al Port Introduction. 
 • Al llarg de la travessia els estudiants reben formació i elaboren treballs pràctics en diversos aspectes de la logística i el transport de mercaderies. A l'arribada a Itàlia es realitza una visita marítima a un port. El curs finalitza amb la presentació al port de Barcelona dels treballs dels estudiants.

Avaluació de qualitat

Una empresa de selecció de personal dissenyarà el teu perfil professional en funció de les teves habilitats i aptituds per ajudar-te a configurar la teva carrera professional.
Experts en selecció de personal us avaluaran i us orientaran cap a les vostres millors opcions. Com a participant del curs, rebràs un informe d'avaluació adequat a la formació.

Continguts teòrics

 • Les autopistes del mar a Europa
 • Logística intermodal
 • Anàlisi de costos i viabilitat del short sea shipping
 • Serveis de ports i navilieres
 • Política medioambiental de la UE en el transport

Continguts pràctics

 • Visita marítima al Port de Barcelona
 • Taller de terminals i càrrega del vaixell
 • Visita al pont de comandament
 • Visita a la bodega del vaixell
 • Visita marítima a un port d'Itàlia
 • Càlcul d’emissions de CO2e i de costos externs

Treball col·laboratiu

 • Els alumnes duran a terme un cas pràctic per equips.