Els estudis

Continuïtat dels estudis

Al finalitzar un cicle formatiu de grau superior (CFGS), s’obté el títol oficial de Tècnic Superior, i es podrà continuar la formació a:

• Un altre CFGS.
• Qualsevol estudi universitari oficial de grau. Per a accedir a la universitat a través d’un CFGS, no és necessari realitzar les proves d’accés a la universitat (PAU).

Consultar la llista de graus universitaris que s’ofereixen a la UAB.

En el següent quadre es detallen els graus que ofereix la UAB amb reconeixement de crèdits del CFGS en Comerç Internacional:
 

Cicle Formatiu de Grau Superior: Graus UAB amb reconeixement de crèdits: Crèdits reconeguts:
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 24 crèdits
  Enginyeria Mecànica 24 crèdits
  Enginyeria en Organització Industrial 42 crèdits
  Estadística Aplicada 6 crèdits
  Turisme 27 crèdits
  Direcció Hotelera 30 crèdits

I aquests són els crèdits del CFGS en Logística i Transport que es poden reconèixer als graus de la UAB següents:

Cicle Formatiu de Grau Superior: Graus UAB amb reconeixement de crèdits: Crèdits reconeguts:
Logística i Transport Enginyeria d'Automoció 30 crèdits
  Enginyeria Elèctrica 24 crèdits
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 24 crèdits
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Grau en Enginyeria Mecànica (itinerari curricular simultani) 24 crèdits
 

Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica

24 crèdits
  Enginyeria en Organització Industrial 36 crèdits
  Enginyeria Mecànica 24 crèdits

 
Per a més informació sobre què estudiar a les universitats catalanes, clica aquest enllaç.