Accés i matrícula

Preguntes freqüents sobre la matrícula

Primer cal fer la preinscripció i la reserva de plaça per internet.

Prèviament, consulta a l'apartat Admissió tota la informació relativa a l’admissió del grau superior.

Cal homologar els teus estudis previ a la preinscripció i abonament de la reserva de plaça. 

Prèviament, consulta l'apartat Homologació de documentació d'accés per saber com fer-ho si encara no disposes de l'homologació del teu títol. Si ja disposes del títol de homologació, ves a l'apartat Preinscripció

Si et trobes en situacions temporals que no et permeten homologar-lo, consulta l'apartat Homologació en situacions temporals.

La matrícula s’iniciarà a principis de juliol. Trobareu les dates actualitzades a l’apartat Dates de matrícula de primer curs.

Si durant el període de matrícula establert no et matricules, entraràs a la llista d'espera, i s'assignarà la teva plaça a una altra persona.

Has de presentar la fotocòpia compulsada del títol que et dona accés i el certificat de nota mitjana de la titulació, així com la resta de documentació que s'indica en l'apartat Documentació.

Enviar-nos per correu electrònic la documentació que ho acrediti.

Sí, has d'enviar-nos per correu electrònic la documentació que ho acrediti.

El preu públic del cicle segons DOGC 6159 del 28/06/2012 és 360 euros per any, per tant, per les 2000h (2 anys) s'aplicarà 720,00€. El descompte aplicable serà proporcional a les hores matriculades cada any i s'aplicarà el 50% o 100% en funció del tipus de família nombrosa que siguis. No s'aplicarà sobre hores repetides.

Juntament amb la sol·licitud de matrícula, hauràs d’emplenar el formulari de convalidacions, indicant que és una convalidació directa, i adjuntar la documentació corresponent. Tens tota la informació en l’apartat convalidacions

En aquest cas has d'emplenar el formulari de convalidacions indicant que és una convalidació singular, que resoldrà la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (DGFPIERE).

Tot i això, hauràs de matricular les Unitats Formatives que creguis que pots convalidar fins que hi hagi la resolució.

Pots adreçar-te al correu electrònic formacio.professional@uab.cat o bé trucar-nos per telèfon: +34 93 592 97 10.

Sí, pots sol·licitar la beca per a estudiants dels ensenyaments postobligatoris no universitaris, que siguin espanyols o tinguin nacionalitat d'un estat membre de la UE, i no hagin obtingut un títol de nivell igual o superior als estudis pels quals es sol·licita.

Normativa

Departament d'Educació: Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris-FP

Has de matricular-te de la totalitat del primer curs. 

Com a norma general, les anul·lacions de matrícula només es podran sol·licitar si la persona interessada al·lega causes personals sobrevingudes i justificades que no li permetin el seguiment normal del curs. 

Hi ha un temps estipulat per modificar la matrícula. Els terminis estan indicats en el servei de tràmit en línia.